Certyfikaty Prezesa UKE na rok 2016 – przyznane - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Informacje ogólne > Akcje społeczne > Certyfikaty UKE > Certyfikaty Prezesa UKE na rok 2016 – przyznane
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Certyfikaty Prezesa UKE na rok 2016 – przyznane

Certyfikaty 2016 (3)
18 stycznia 2016 r. w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatów Prezesa UKE na rok 2016. W gronie laureatów tegorocznej edycji znaleźli się: Orange Polska S.A., UPC Polska Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A., Aero2 Sp. z o.o. oraz PANWYBIERAK.PL Sp. z o.o.

 

Certyfikaty przyznawane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej od kilku lat, mają na celu wspieranie równoprawnej i skutecznej konkurencji na rynku usług telekomunikacyjnych oraz zapewnienie użytkownikom możliwie najlepszej ochrony przed nadużyciami. Wyróżnienia stanowią swoisty znak jakości, istotny zarówno dla abonentów, jak i dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Program certyfikacji ma przede wszystkim zwrócić uwagę przedsiębiorców i wszystkich użytkowników na najistotniejsze wyzwania sektora telekomunikacji i nowych technologii. Są to m.in. bezpieczeństwo korzystania z sieci internetowej, konieczność pomocy i poprawy kompetencji cyfrowych osób powyżej 50 roku życia, ochrona najmłodszych abonentów, a także zwiększenie dostępu do przejrzystych informacji o dostępnych ofertach. W bieżącym roku, oprócz dotychczasowych kategorii: „Bezpieczny Internet”, „Senior” i „Porównywarka Ofert”, pojawiły się dwie nowe kategorie Certyfikatu:

•    „Junior” – przyznawany w przypadku spełnienia wymogów ochrony najmłodszych użytkowników przed takimi treściami i działaniami, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie i niepożądane dla dzieci;
oraz
•    „Przyjaźni Niepełnosprawnym” – przyznawany w przypadku spełnieniu wymogów oferowania osobom niepełnosprawnym rozwiązań wykraczających poza katalog udogodnień określony w obowiązującym prawie;

Po przeprowadzonej analizie złożonych wniosków, Certyfikaty Prezesa UKE na rok 2016 otrzymali następujący przedsiębiorcy:


W kategorii „Bezpieczny Internet”:

Orange Polska S.A.,
UPC Polska Sp. z o.o.
T-Mobile Polska S.A.

W kategorii „Senior”:

Aero2 Sp. z o.o.

W kategorii „Junior”:

Orange Polska S.A.

W kategorii „Porównywarka ofert usług telekomunikacyjnych”:

PANWYBIERAK.PL Sp. z o.o.
 *  *  *

Zobowiązania laureatów Certyfikatu Prezesa UKE na 2016 r.Orange Polska S.A., UPC Polska Sp. z o.o.
oraz T-Mobile Polska S.A. będą świadczyć usługi dostępu do sieci Internet zgodnie z wymogami Certyfikatu Prezesa UKE w kategorii "Bezpieczny Internet", zapewniając swoim użytkownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim ochronę dzieci i młodzieży. Spółki zobowiązały się do:

 • prowadzenia w szkołach zajęć informacyjnych dotyczących zagrożeń i przemocy w sieci;
 • udostępniania poradników mających na celu bezpieczne wprowadzenie dziecka w świat Internetu, w formie elektronicznej i papierowej, kierowanych do rodziców i dzieci;
 • udostępnienia adresu mailowego, na który użytkownicy mogą kierować pytania dotyczące bezpieczeństwa w Internecie oraz pomocy w sytuacji zagrożeń w sieci;
 • udostępnienia narzędzi uniemożliwiających dostęp osób nieletnich do treści przeznaczonych dla osób dorosłych (programy filtrujące, antywirusy oraz programy antyspamowe).

Aero2 Sp. z o.o.
będzie świadczyć usługi telekomunikacyjne zgodnie z wymogami Certyfikatu Prezesa UKE w kategorii "Senior", tj. wyrównując szanse i zwiększając aktywność osób starszych w dostępie do usług telekomunikacyjnych. Spółka zobowiązała się do:

 • stworzenia specjalnej oferty dla klientów w wieku powyżej 50-tego roku życia oraz informowania o sprzedawanych na rynku aparatach telefonicznych przeznaczonych dla Seniorów;
 • zapewnienia infolinii umożliwiającej wsparcie techniczne użytkownikom w korzystaniu z usług telekomunikacyjnych i  telefonów komórkowych;
 • organizowania szkoleń kierowanych do osób starszych oraz udostępnienia użytkownikom usług telekomunikacyjnych ,,Poradnika Seniora’’, w formie elektronicznej oraz w wersji papierowej;
 • stosowania blokady usług Premium Rate, udostępniania tej usługi na wyraźne życzenia zainteresowanych konsumentów (w przypadku problemów związanych z aktywacją usługi zobowiązanie się do pomocy klientowi przez cały proces aktywacyjny za pośrednictwem specjalnie dedykowanej infolinii);
 • zapewnienia każdemu użytkownikowi możliwości wypróbowania, przez 10 dni przed dokonaniem zakupu, usług dedykowanych seniorom.

Orange Polska S.A. będzie świadczyć usługi telekomunikacyjne zgodnie z wymogami Certyfikatu Prezesa UKE w kategorii "Junior", tj. zapewniając stałą ochronę w sieci dla najmłodszych uczestników rynku. Spółka zobowiązała się do:

 • stworzenia specjalnej, dedykowanej dla najmłodszych użytkowników usług telekomunikacyjnych oferty, która w swej istocie zapewniać będzie bezpłatną i automatyczną blokadę połączeń z numerami o podwyższonej opłacie (Premium Rate);
 • bezpłatnej i automatycznej blokady zapewniającej brak dostępu do nieodpowiednich treści za pośrednictwem sieci Internet;
 • zapewnienia narzędzi do skutecznego prowadzenia kontroli rodzicielskiej w sieci Internet;
 • udostępnienia poradników w formie elektronicznej i/lub w formie papierowej, dotyczących ochrony małoletnich przed dostępem do nieodpowiednich treści za pośrednictwem sieci Internet i usług Premium Rate;
 • organizowania prelekcji, warsztatów edukacyjnych dla małoletnich, ich opiekunów w zakresie potencjalnych zagrożeń i bezpiecznego korzystania z usług telekomunikacyjnych;
 • udostępnienia małoletnim użytkownikom i ich rodzicom/opiekunom dedykowanego kontaktu (telefonicznego i/lub elektronicznego) w celu zgłoszenia dostawcy usług wszelkich nieprawidłowości w działaniu usług oraz pojawiających się zagrożeń.

PANWYBIERAK.PL Sp. z o.o. zapewni możliwość porównywania ofert usług telekomunikacyjnych w serwisie panwybierak.pl, zgodnie ze standardami ustalonymi przez Prezesa UKE w programie certyfikacji. Spółka zobowiązała się do:

 • oferowania możliwości porównywania ofert telewizji, Internetu stacjonarnego, Internetu mobilnego, telefonii stacjonarnej i telefonii mobilnej, a także ofert łączonych, gwarantując wiarygodne i rzetelne ich porównanie, co spełnia wymagania Prezesa UKE dla niezależnych kalkulatorów ofert telekomunikacyjnych;
 • informowania Prezesa UKE o zmianach w liczbie porównywanych dostawców usług wraz z dokładnym wskazaniem, których dostawców dotyczą zmiany (w przypadku zmniejszenia liczby porównywanych dostawców usług do podania szczegółowego powodu takiego działania);
 • informowania Prezesa UKE o nowych funkcjonalnościach serwisu i datach przeprowadzonych aktualizacji, jak również o zmianach w regulaminie serwisu, kiedy takie zmiany nastąpią.


 *  *  * 

Jak uzyskać Certyfikat Prezesa UKE

Certyfikat Prezesa UKE jest nadawany na okres danego roku kalendarzowego. Program obejmuje pięć kategorii certyfikatów: "Bezpieczny Internet", "Junior", "Senior", "Porównywarka Ofert" oraz "Przyjaźni Niepełnosprawnym".

Proces składania wniosków oraz warunki uczestnictwa zostają szczegółowo określone w Regulaminach dla każdej kategorii Certyfikatu Prezesa UKE.uruchom galerię
Autor informacji: (Renata Piwowarska) / (2016-01-18)
Udostępnienie informacji: (Monika Lewińska) / (2016-01-18)
Ostatnia zmiana: (Monika Radecka) / (2016-07-22 12:00)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie