COCOM – lipiec 2017 - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Bieżące informacje > Komunikaty > COCOM – lipiec 2017
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

COCOM – lipiec 2017


2017-08-10
logo
Prezes UKE wzywa do przekazania danych dotyczących szerokopasmowego dostępu do Internetu. Dane zbierane są w związku z obowiązkiem współpracy Prezesa UKE z Komisją Europejską. Wezwanie dotyczy wyłącznie przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy otrzymają pisma wzywające do przesłania danych.

 

Wypełniony formularz proszę przekazać na jeden z niżej wymienionych sposobów:
 • w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania firmy zgodnie z KRS, CEIDG bądź z podpisem prawidłowo ustanowionego pełnomocnika;
 • w formie papierowej z podpisem osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania przedsiębiorcy zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bądź z podpisem prawidłowo ustanowionego pełnomocnika.
Jeżeli formularz zostanie podpisany przez pełnomocnika, należy dołączyć aktualne pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej.

W przypadku przekazania wypełnionego formularza w wersji papierowej, prosimy również o przekazanie go w formie edytowalnej MS Excel na adres: dorota.wilkowska@uke.gov.pl

Ze względu na narzucone przez Komisję Europejską terminy, odpowiedzi należy udzielić w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2017 r.

W przypadku pytań związanych z formularzem proszę kontaktować się z Dorotą Wilkowską (tel. 22 53-49-145, e-mail: dorota.wilkowska@uke.gov.pl).


Adres Urzędu:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Wydział Analiz Telekomunikacyjnych
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa


* Załączony formularz różni się w stosunku do poprzedniego w zakresie wyjaśnień do punktu 3.1.2 „Liczba dedykowanych ofert transmisji danych na dodatkowe pakiety do usługi głosowej, wymagające dodatkowej opłaty”. Wykazując liczbę abonamentów należy uwzględnić usługi wiązane, tj. pakiet dwóch usług (tj. dostęp głosowy i dostęp do danych), na które obowiązuje jednolita (zryczałtowana) stawka - jeżeli połączenie z Internetem zostało wykonane w ciągu ostatnich 3 miesięcy.


Podstawa prawna: podstawie art. 6 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1489, ze zm.) oraz w wyniku prowadzonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej działań, wynikających z art. 192 ust. 1 pkt 4 i 17 ww. ustawy
Załączniki do artykułu:
Autor informacji: (Dorota Wilkowska) / (2017-08-10)
Udostępnienie informacji: (Monika Radecka) / (2017-08-10 08:45)
Ostatnia zmiana: (Monika Radecka) / (2017-08-10 09:44)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie