Decyzja dla gmin Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Bieżące informacje > Komunikaty > Decyzja dla gmin Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Decyzja dla gmin Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin


2014-12-03
Decyzja Prezesa UKE
Decyzja Prezesa UKE w sprawie świadczenia przez gminy Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat. 

 

W dniu 2 grudnia 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wydał decyzję wyrażającą zgodę na świadczenie przez gminy: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin, usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 31 hotspotów i wyrażającej zgodę na świadczenie przez Gminy usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej, 514 gospodarstwom domowym i 31 jednostkom organizacyjnym podległym Gminom w zakresie realizacji projektu „E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin” w ramach działania 8.3 – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminy usługi dostępu do Internetu.

Decyzją Prezesa UKE został ustalony zakres i warunki świadczenia usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 31 hotspotów:
 • obszar, na którym będzie świadczona usługa dostępu do Internetu bez pobierania opłat będzie obejmował teren Gmin;
 • funkcjonowanie poszczególnych hotspotów będzie zgodne z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo - odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. z 2007 r., Nr 138, poz. 972 z późn. zm.);
 • maksymalna przepływność łączy dla wysyłania, jak i odbierania danych nie może być wyższa niż 512 kbit/s;
 • czas jednorazowej sesji w ramach dostępu nieodpłatnego nie będzie dłuższy niż 45 minut w trakcie pojedynczej sesji, przy czym przerwa pomiędzy poszczególnymi sesjami nie będzie krótsza niż 15 minut (ograniczenie połączenia dotyczyć będzie: urządzenia końcowego lub użytkownika, jeżeli będzie on rejestrowany);
 • miesięczny limit transferu danych (tj. suma danych wysyłanych oraz odebranych) będzie wynosił 500 MB dla urządzenia końcowego lub użytkownika, jeżeli będzie on rejestrowany.

Jednocześnie Prezes UKE wyraził zgodę na świadczenie przez Gminy usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej, 514 gospodarstwom domowym oraz 31 jednostkom organizacyjnym, podległym Gminom, wyłonionym w zakresie Projektu oraz określającą zakres i warunki świadczenia przez Gminy usługi dostępu do Internetu.

Decyzją został ustalony zakres i warunki świadczenia powyższej usługi:
1.   obszar, na którym jest świadczona usługa dostępu do Internetu bez pobierania opłat, będzie obejmował teren Gmin;
2.    funkcjonowanie sieci bezprzewodowej jest zgodne z warunkami określonymi w Rozporządzeniu;
3.    warunki świadczenia usługi są zgodne z warunkami Projektu.

Autor informacji: (Karol Krzywicki) / (2014-12-03)
Udostępnienie informacji: (Sebastian Szeleszczuk) / (2014-12-03 14:05)
Ostatnia zmiana: (Sebastian Szeleszczuk) / (2014-12-03 14:04)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie