Konsultacje projektu Oferty referencyjnej RSS - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Bieżące informacje > Komunikaty > Konsultacje projektu Oferty referencyjnej RSS
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Konsultacje projektu Oferty referencyjnej RSS


2014-10-16
Konsultacje_sw
Prezes UKE rozpoczyna konsultacje dotyczące projektu „Oferty referencyjnej dla operatorów infrastrukturalnych określającej warunki zapewnienia dostępu do Regionalnych Sieci Szerokopasmowych”.

 

Prezes UKE, zgodnie z opublikowanym w dniu 30 września 2014 r. „Stanowiskiem Prezesa UKE w sprawie realizacji obowiązku zapewnienia współkorzystania oraz dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury telekomunikacyjnej lub publicznej sieci telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach regionalnych sieci szerokopasmowych”, rozpoczyna konsultacje dotyczące projektu „Oferty referencyjnej dla operatorów infrastrukturalnych określającej warunki zapewnienia dostępu do Regionalnych Sieci Szerokopasmowych” (Oferta referencyjna) wraz z:

 • „Wytycznymi dotyczącymi wyznaczania opłat za dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej Regionalnych Sieci Szerokopasmowych”,
 • modelem analitycznym przeznaczonym do analizy opłat za podstawowe usługi hurtowe Regionalnych Sieci Szerokopasmowych, zrealizowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach „Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej dotyczącymi pomocy państwa (decyzje notyfikacyjne KE), wydawanymi w odniesieniu do poszczególnych projektów budowy Regionalnych Sieci Szerokopasmowych (RSS) oraz na mocy Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i umów o dofinansowanie projektów, beneficjenci pomocy publicznej są zobowiązani do zapewnienia otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego dostępu do RSS na rzecz operatorów sieci dostępowych. Obowiązek ten został implementowany do przepisów polskiego prawa na mocy art. 27 Megaustawy, zaś Prezes UKE jest organem właściwym do zapewnienia prawidłowej realizacji tego obowiązku.

W celu zapewnienia dostępu do sieci RSS na równych zasadach dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych, operatorzy tych sieci powinni przygotować i opublikować własne oferty, w których określone będą warunki dostępu do sieci RSS jednakowe dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych wnoszących o dostęp.

Aby ułatwić operatorom infrastruktury RSS przygotowanie własnych ofert, Prezes UKE, opierając się m.in. na obowiązkach wynikających wprost z treści decyzji notyfikacyjnych KE i swojej wiedzy, opracował projekt Oferty referencyjnej, w której określił zalecane warunki dostępu do RSS. Projekt Oferty referencyjnej określa warunki współpracy, które, zdaniem Prezesa UKE, zapewniają dostęp do RSS na zasadach zgodnych z obowiązkami wynikającymi z decyzji notyfikacyjnych KE. Prezes UKE na podstawie wynikającego z decyzji notyfikacyjnych obowiązku zapewnienia dostępu do RSS, w projekcie Oferty referencyjnej sprecyzował podstawowy katalog usług, który obejmuje usługę dzierżawy łącza cyfrowego, usługę dzierżawy ciemnego włókna, dostęp do kanalizacji kablowej oraz usługi komplementarne (kolokacja, nadzór, połączenie sieci). Projekt Oferty referencyjnej określa ponadto podstawowe warunki współpracy o charakterze organizacyjnym i technicznym.

Na podstawie zawartych w Ofercie referencyjnej wytycznych, jednostki samorządu terytorialnego oraz operatorzy infrastruktury RSS będą mogli opracowywać swoje oferty hurtowe, które będą mogły być ofertowane operatorom sieci dostępowych. Publikacja Oferty referencyjnej w formie rekomendacji Prezesa UKE zakłada znaczny stopień elastyczności jej stosowania. Takie podejście ma na celu uwzględnienie specyficznych uwarunkowań występujących na terenach, na których budowane są poszczególne RSS, jak również uwzględnienie założeń i ustaleń, jakie zostały dotychczas poczynione przez beneficjentów. Na podstawie Oferty referencyjnej beneficjenci będą przygotowywali i publikowali własne oferty świadczenia dostępu do zarządzanych przez nich RSS.

Pomocny dla beneficjentów przy określaniu opłat z tytułu dostępu do RSS będzie załączony do Oferty referencyjnej dokument „Wytyczne dotyczące wyznaczania opłat za dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej Regionalnych Sieci Szerokopasmowych” wraz z modelem analitycznym przeznaczonym do analizy opłat za podstawowe usługi hurtowe RSS.

Prezes UKE planuje w najbliższym czasie organizację warsztatów dedykowanych dla beneficjentów pomocy, operatorów infrastruktury oraz operatorów zainteresowanych dostępem do sieci RSS, poświęconych omówieniu założeń Oferty referencyjnej, wytycznych dotyczących opłat oraz modelu analitycznego. Stosownie do potrzeb będą organizowane dodatkowe indywidualne warsztaty z zainteresowanymi beneficjantami i operatorami infrastruktury RSS.

Prezes UKE zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem oraz do zgłaszania stanowisk i uwag do zaproponowanego podejścia w terminie 21 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji na adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa

oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail: l.drozd@uke.gov.pl i p.gawryluk@uke.gov.pl

Załączniki do artykułu:
Autor informacji: (Magdalena Gaj) / (2014-10-16)
Udostępnienie informacji: (Anna Lewandowska) / (2014-10-16 13:04)
Ostatnia zmiana: (Anna Lewandowska) / (2014-11-04 14:33)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie