Nowe kategorie Certyfikatu Prezesa UKE : „Przyjaźni Niepełnosprawnym” oraz „Junior” - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Informacje ogólne > Akcje społeczne > Certyfikaty UKE > Nowe kategorie Certyfikatu Prezesa UKE : „Przyjaźni Niepełnosprawnym” oraz „Junior”
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Nowe kategorie Certyfikatu Prezesa UKE : „Przyjaźni Niepełnosprawnym” oraz „Junior”

Logo UKE (polskie)
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wprowadza dwie nowe kategorie Programu Certyfikat Prezesa UKE – „Przyjaźni Niepełnosprawnym” oraz ,,Junior”. Termin składania wniosków o przyznanie certyfikatu upływa 30 września.

 

Program certyfikacji usług telekomunikacyjnych realizowany jest w celu wspierania równoprawnej i skutecznej konkurencji w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz zapewnienia użytkownikom, w tym również użytkownikom niepełnosprawnym i małoletnim, maksymalnie najlepszej ochrony.

Prezes UKE podjął działania związane z certyfikacją usług telekomunikacyjnych w zakresie ochrony jego najmłodszych uczestników, w tym ograniczania im dostępu do nieodpowiednich treści dostępnych za pośrednictwem usług Premium Rate oraz sieci Internet, jak również w celu maksymalizacji ochrony najmłodszych użytkowników usług przed negatywnym wpływem nieodpowiednich dla ich wieku treści.

Prezes UKE chciałby również, aby wszyscy działający na rynku telekomunikacyjnym przedsiębiorcy kształtowali swoje oferty w taki sposób, by nie zabrakło w nich rozwiązań dedykowanych bezpośrednio osobom niepełnosprawnym, a przy tym – aby zakres tych rozwiązań wykraczał poza ramy narzucone obecnie w tym zakresie przez Pt.

Nowelizacja Pt (art. 79c) – poprzez powinność zapewnienia, w miarę możliwości technicznych, użytkownikom końcowym będącym osobami niepełnosprawnymi dostępu do świadczonych przez nich usług telefonicznych równoważnego dostępowi do usług telefonicznych, z jakiego korzysta większość użytkowników końcowych - nałożyła obowiązek świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych na wszystkich dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych. Uprzednio taki obowiązek spoczywał wyłącznie na przedsiębiorcy wyznaczonym do świadczenia usługi powszechnej.

Celem Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii „Przyjaźni Niepełnosprawnym” jest nakłonienie przedsiębiorców telekomunikacyjnych (nie tylko dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych, do których odnosi się art. 79c ust. 1 Pt) do tworzenia w ramach swojej oferty różnego rodzaju udogodnień dla osób niepełnosprawnych w dostępie do świadczonych usług (nie tylko do usług telefonicznych, o których mowa w ww. art. 79c ust. 1 Pt, lecz także do innych oferowanych przez nich usług telekomunikacyjnych), uwzględniając przy tym specjalne potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do usług telekomunikacyjnych oraz założenie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, a zarazem społecznemu, tych osób.

Realizując przedmiotowy Program Prezes UKE kieruje się potrzebą wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w dostępie do usług telekomunikacyjnych. Program ten ma za zadanie zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych na rynku usług telekomunikacyjnych. Głównym jego celem jest stworzenie dla osób niepełnosprawnych specjalnej (dobrowolnej) oferty udogodnień mającej na celu poprawę efektywności funkcjonowania tych osób na rynku usług telekomunikacyjnych, dzięki swobodniejszej możliwości korzystania z nowych technologii oraz nowych tańszych form komunikacji (zwłaszcza tych niezbędnych dla danego rodzaju i stopnia niepełnosprawności).
Tworząc certyfikat w ramach nowej kategorii „Junior”, Prezes UKE pragnie zwrócić uwagę na fakt, że brak blokady usług Premium Rate w telefonie/urządzeniu najmłodszych użytkowników, to łatwy sposób uzyskania przez nich dostępu do nieodpowiednich dla ich wieku treści. Za pośrednictwem usług Premium Rate najmłodsi użytkownicy mogą bowiem uzyskać dostęp do różnego rodzaju treści, w tym treści erotycznych, pornograficznych. Ponadto, niekontrolowane korzystanie z usług Premium (SMS-y, MMS-y o podwyższonej opłacie), skutkuje bardzo wysokimi rachunkami telefonicznymi.

Głównym celem programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii „Junior” jest zachęcenie przedsiębiorców, oferujących swoje usługi na rynku telekomunikacyjnym do stworzenia specjalnej/dedykowanej dla najmłodszych użytkowników usług telekomunikacyjnych oferty, która w swej istocie zapewniać będzie bezpłatną i automatyczną blokadę połączeń z numerami o podwyższonej opłacie (Premium  Rate) oraz bezpłatną i automatyczną blokadę zapewniającą brak dostępu do nieodpowiednich treści za pośrednictwem sieci Internet.

Program zakłada ponadto promocję działań przedsiębiorców, którzy spełnili określone warunki przyznania Certyfikatu Prezesa UKE w kategorii „Junior” i Certyfikat ten otrzymali. Program ma również za zadanie zainteresowanie rodziców/opiekunów ofertą dedykowaną dla najmłodszych użytkowników.

Program Certyfikat Prezesa UKE w kategorii „Przyjaźni Niepełnosprawnym” oraz w kategorii „Junior” kierowany jest do wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych, spełniających określone przez Prezesa UKE warunki. Szczegółowy opis Programu każdej z ww. kategorii, a także warunki uczestnictwa i procedura przyznania Certyfikatu Prezesa UKE, w tym m.in. proces składania wniosków oraz wymagana dokumentacja, zostały szczegółowo określone w załączonych do niniejszego komunikatu Regulaminach.

Zmiany w Regulaminie Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Bezpieczny Internet

W Regulaminie Certyfikat Prezesa UKE w kategorii "Bezpieczny Internet" został dodany pkt 5
w  rozdziale III "Warunki Uczestnictwa".

Zgodnie z przedmiotową zmianą Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie Certyfikatu Prezesa UKE w kategorii "Bezpieczny Internet" obowiązany jest do udostępniania użytkownikom usług telekomunikacyjnych informacji na witrynach www o konsekwencjach prawnych oraz sposobach przeciwdziałania treściom naruszającym dobra osobiste użytkowników usług telekomunikacyjnych lub innym treściom o charakterze oskarżającym, wyszydzającym i poniżającym grupy oraz jednostki z takich jak powodów jak przynależność narodowa, rasowa, etniczna i religijna, a także płeć, preferencje seksualne, kalectwo oraz danych teleadresowych organizacji niosących pomoc ofiarom takich treści.

 W załączeniu ujednolicone Regulaminy Certyfikatu Prezesa UKE w kategoriach: „Bezpieczny Internet”, „Senior” i „Porównywarka Ofert”

Termin składania wniosków

Wnioski można składać do 30 września każdego roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznany certyfikat (np. aby uzyskać certyfikat na rok 2016 wniosek należy złożyć do 30 września 2015 r.). Wniosek zostanie rozpatrzony najpóźniej w ciągu 90 dni od dnia jego złożenia. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, Wnioskodawca zostanie niezwłocznie o tym poinformowany i zaproszony na uroczyste wręczenie Certyfikatu przez Prezesa UKE.

Certyfikat nadawany jest na okres danego roku kalendarzowego. Certyfikat może być przedłużony na następny rok. W tym celu zainteresowany podmiot powinien złożyć ponownie wniosek w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok, na który ma być przedłużony certyfikat, wraz z kompletem wymaganej dokumentacji.

Wszystkie zainteresowane podmioty zachęcamy do udziału w Programie Certyfikat Prezesa UKE w kategorii „Przyjaźni Niepełnosprawnym” oraz w kategorii ,,Junior” a także w dotychczasowych kategoriach: „Bezpieczny Internet”, „Senior” i „Porównywarka Ofert”.

Autor informacji: (Magdalena Gaj) / (2015-07-15)
Udostępnienie informacji: (Sebastian Szeleszczuk) / (2015-07-15 11:32)
Ostatnia zmiana: (Anna Lewandowska) / (2015-09-15 09:49)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie