NSA oddalił skargi kasacyjne KIGEiT - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Bieżące informacje > Komunikaty > NSA oddalił skargi kasacyjne KIGEiT
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

NSA oddalił skargi kasacyjne KIGEiT


2015-03-11
Orzeczenie Sądu_160_120
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił dwie skargi kasacyjne Krajowej Izby Gospodarczej i Telekomunikacji od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 

W dniu 11 marca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny (dalej „NSA”) rozpoznał dwie sprawy ze skarg kasacyjnych Krajowej Izby Gospodarczej i Telekomunikacji (dalej „KIGEiT”) od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie:

- z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie sygn. akt VI SA/Wa 1397/13 oddalającego skargę KIGEiT od postanowienia Prezesa UKE z dnia 25 lutego 2013 r. nr DHRT-WORK-6093-1/12 (123) w przedmiocie ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego w postępowaniu wszczętym z urzędu w dniu 24 stycznia 2012 r. w przedmiocie ustalenia prawidłowej wysokości opłat za usługi wchodzące w zakres rynku świadczenia usługi rozpoczynania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Telekomunikacji Polskiej S.A. (obecnie Orange Polska S.A., dalej „Orange”) w oparciu o ponoszone koszty w zakresie wolumenu sprzedaży usług hurtowych świadczonych na podstawie dostępu WLR (Wholesale Line Rental) w części jakiej dokument ten zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa.

- z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie sygn. akt VI SA/Wa 2239/13 oddalającego skargę KIGEiT od postanowienia Prezesa UKE z dnia 6 czerwca 2013 r. nr DHRT-WORK-6093-1/12 (158) w przedmiocie ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego w postępowaniu wszczętym z urzędu w dniu 24 stycznia 2012 r. w przedmiocie ustalenia prawidłowej wysokości opłat za usługi wchodzące w zakres rynku świadczenia usługi rozpoczynania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Orange w oparciu o ponoszone koszty w zakresie pisma Orange z dnia 2 kwietnia 2013 r., w części jakiej dokument ten zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa.

NSA oddalił obie skargi kasacyjne KIGEiT.

W ustnych motywach wyroków NSA wskazał, iż skargi kasacyjne były oparte na obydwu podstawach kasacyjnych wskazanych w art. 174 Ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi tj. naruszenia przepisów postępowania administracyjnego i naruszenia prawa materialnego poprzez błędną wykładnię. NSA stwierdził, iż orzeka w granicach skarg kasacyjnych oraz podniesionych w nich podstaw, zaś podstawy kasacyjne w obu sprawach były podobne. Zdaniem NSA obie skargi kasacyjne KIGEiT zasadnych podstaw nie zawierały. NSA zauważył, iż KIGEIT nie zdołał zakwestionować poglądu sądu pierwszej instancji, iż uzasadnienie skarżonych postanowień musi być na tyle ogólne, aby nie doszło do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. Nadto NSA zauważył, iż przepis art. 207 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego ze swojej natury ogranicza dostęp do wszystkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, czyniąc Prezesa UKE organem, któremu powierzona jest ochrona tejże tajemnicy. Nie wszystkie informacje objęte treścią art. 207 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego muszą zostać ujawnione stronom postępowania. Wszystkie sporne dane dotyczyły kwestii związanych z kosztami usług i siłą rzeczy mają one wartość gospodarczą.

Wyroki są prawomocne.

Sygn. akt II GSK 810/14
Sygn. akt II GSK 952/14 
Autor informacji: (Magdalena Głowicka) / (2015-03-11)
Udostępnienie informacji: (Sebastian Szeleszczuk) / (2015-03-11 15:52)
Ostatnia zmiana: (Sebastian Szeleszczuk) / (2015-03-11 15:51)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie