Prezes UKE prezentuje Raport z badań jakości usług telefonii mobilnej - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Bieżące informacje > Komunikaty > Prezes UKE prezentuje Raport z badań jakości usług telefonii mobilnej
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Prezes UKE prezentuje Raport z badań jakości usług telefonii mobilnej


2016-01-22
Wykres
Jesteśmy w europejskiej czołówce, ale dużo jeszcze jest do zrobienia. Operatorzy komórkowi pod lupą Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Są wyniki badań jakości usług telefonii mobilnej.  

 

- Widać, że jesteśmy w czołówce Europy jeśli chodzi o jakość sieci mobilnych, to świadczy,  że działają mechanizmy inwestycyjne, bez nich nie byłoby szybkiego mobilnego Internetu. – powiedziała prezes Magdalena Gaj, podsumowując obecny etap badań.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej poleciła w grudniu 2015 r. przeprowadzić badania jakości usług czterech operatorów telekomunikacyjnych.

-  Rozmowy z operatorami, w ramach powstałego w 2012 r. memorandum ds. badania jakości sieci telekomunikacyjnych, nie w pełni przyniosły spodziewany efekt. Operatorzy nie byli skłonni ustalić jednej metodologii pomiaru. Na początku ubiegłego roku wstaliśmy od stołu. Podjęłam decyzję o niezależnym zbadaniu  jakość sieci. Teraz pokazaliśmy pierwszy raport z badania operatorom – powiedziała szefowa UKE.

W badaniach porównawczych wartości wskaźników wzięli udział:
 • Orange Polska S.A.
 • P4 sp. z o.o.
 • Polkomtel sp. z o.o.
 • T-Mobile Polska S.A.
Badanie zostało przeprowadzone na terenie całego kraju, najwięcej pomiarów dokonano na terenach miast i aglomeracji, aby objąć nimi jak najwięcej konsumentów. Przy czym, ze względu na specyfikę zasięgu poszczególnych nadajników, nie można wyników badań traktować jako referencyjnych dla każdego punktu w Polsce, uogólnić dla całego kraju.


Mapa przebiegu tras pomiarowych


Badano usługi głosową i dostępu do Internetu we wszystkich obecnie dostępnych w sieciach technologiach GSM (2G), UMTS (3G) i LTE (4G). Łączna długość tras pomiarowych to 20150 km. Zawsze była testowana najlepsza technologia udostępniania przez operatora na danym obszarze.

Dla usługi głosowej większość, bo aż około 95% połączeń wykonano w technologii UMTS, a dla usługi transmisji danych technologią dominującą jest LTE, gdyż około 83% połączeń było wykonanych w tej technologii. Świadczy to o dobrym rozwoju sieci mobilnej i że polski konsument ma możliwość wyboru tylko wśród dobrych operatorów. 


Użycie technologii w usługach głosowych na badanym obszarze:
Orange

Play

Plus

T-Mobile

Użycie technologii

[%]

LTE

0,00

0,00

0,00

0,00

UMTS

95,51

96,28

95,48

94,50

GSM

4,49

3,66

4,52

5,50
Bardzo wysoko, u wszystkich operatorów, oceniono skuteczność połączeń głosowych, bo aż na poziomie ponad 99%.


Wskaźnik CSSR - skuteczności połączeń telefonicznych w badanych miastach:

Wskaźnik CSSR – skuteczności połączeń telefonicznych w badanych miastach

Istnieją jednak miejsca, w których użytkownicy mogą mieć problemy z nawiązaniem połączenia, mimo dobrej oceny, o czym świadczy liczba połączeń przerwanych, w niektórych badanych miastach.

Dominującą technologią transmisji danych jest LTE - około 83%, następnie UMTS - 17% i GSM - poniżej 1%. Świadczy to o rozwoju najnowszych technologii w sieciach mobilnych. Przy czym należy mieć na uwadze, rozpatrując wyniki uzyskane dla sieci poszczególnych operatorów, posiadane przez nich w dyspozycji częstotliwości radiowe, czy dostępne zasoby sieciowe.

Użycie technologii w usługach transmisji danych na badanym obszarze:

Orange

Play

Plus

T-Mobile

Użycie technologii

[%]

LTE

77,89

83,15

94,19

78,08

UMTS

21,98

16,75

5,59

21,55

GSM

0,14

0,10

0,22

0,38Z punktu widzenia użytkownika najważniejszym parametrem usług transmisji danych jest prędkość pobierania danych z Internetu i występujące opóźnienia w czasie transmisji, choć tak naprawdę jest więcej istotnych parametrów jakie trzeba brać pod uwagę oceniając jakość połączenia np. warto zwrócić uwagę na wskaźniki degradacji obrazu video czy czas nawiązywania połączenia ze stroną WWW, która nas interesuje.


Oto zróżnicowanie powyższych przykładowych wskaźników w miastach objętych badaniem:

Prędkość pobierania


Należy podkreślić, iż prędkość pobierania jak i pozostałe testowane parametry dla transmisji danych zależą w niektórych przypadkach nie tylko od operatora, z którego usług korzystamy, ale także od operatorów pośredniczących między operatorem świadczącym nam usługi a udostępniającym nam dane. Dlatego w celu urealnienia tego parametru w badanych sieciach wykonano testy z serwerem referencyjnym znajdującym się w punkcie wymiany ruchu, do którego dostęp ze wszystkich badanych sieci jest porównywalny.

Opóźnienia w transmisji pakietów:


Opóźnienia w transmisji pakietów


Liczba wykonanych testów przedstawia tabela statystyka testów:

 

Statystyka testówOrange

Play

Plus

T-Mobile

Połączenia głosowe

12 326

12 429

12 248

12 400

Test transferu danych – Download

6 093

6 001

6 174

5 799

Test transferu danych – Upload

5 779

5 628

5 924

6 092

Test opóźnienia pakietów danych

5 981

5 833

6 130

6 002

Test zmienności opóźnienia

5 748

5 571

5 900

5 802

Test referencyjnej strony WWW

5 730

5 541

5 879

5 755

Test YouTube

5 538

5 098

5 708

5 620

 

Szczegółowe informacje o wskaźnikach jakości usług w sieciach mobilnych z dokładniejszym podziałem na poszczególne miejsca gdzie były wykonywane testy zostały umieszczone na stronie internetowej UKE.

Przygotowywany materiał został omówiony w sposób  pozwalający użytkownikom lepiej zrozumieć wyniki badań, tak aby nie mogły być wykorzystywane w celu nieuczciwej konkurencji, czy wprowadzania w błąd. Badania mają służyć wsparciu przedsiębiorców w świadczeniu jak najlepszych usług, ale nie tylko.

Prezes Magdalena Gaj jasno określa ostateczne cele badań: - Badania mają pomagać ludziom w podejmowaniu świadomych decyzji podczas wyboru usługi dlatego już teraz rozpoczynamy pracę nad aplikacją dla konsumentów. Chcę aby sami  mogli wyszukiwać i sprawdzać konkretne lokalizacje.

Należy podkreślić, że dynamiczne inwestycje na rynku telekomunikacyjnym dają coraz doskonalsze usługi. Aby konsumenci mieli gwarancję jakości tych usług i rozwoju sieci, prezes UKE będzie powtarzał pomiary cyklicznie i zwiększał zasięg ich przeprowadzania.

- Chciałabym, aby wyniki pierwszego w historii rynku telekomunikacyjnego w Polsce niezależnego badania wskaźników jakości sieci posłużyły jako materiał do dalszej dyskusji z przedsiębiorcami nad zagadnieniem jakości sieci -
powiedziała prezes UKE.
 
Z uwagi, iż testy wykonywane przez Prezesa UKE nie obejmą każdego punktu w Polsce, w bieżącym roku planowane jest udostępnienie aplikacji na smartfony, za pomocą której konsumenci sami będą mogli wykonywać testy jakości sieci w miejscach, które ich interesują. Aplikacja ta będzie przekazywała, za zgodą konsumenta, dane anonimowe do systemu UKE, w którym każdy przez przeglądarkę internetową będzie mógł na mapie Polski zobaczyć interesujące go wyniki. Dzięki takiej współpracy UKE z konsumentami powstanie na bieżąco aktualizowana mapa jakości sieci komórkowych.

Raport jest dostępny w załączonych plikach.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku ze zgłoszeniem przez Systemics-PAB błędu znalezionego w opublikowanym Raporcie w załączeniu publikujemy erratę.

Wskazane w niej zmiany są błędem pisarskim i nie mają wpływu na zaprezentowane w Raporcie wyniki.


Autor informacji: (Magdalena Gaj) / (2016-01-22)
Udostępnienie informacji: (Monika Lewińska) / (2016-01-22 13:09)
Ostatnia zmiana: (Monika Lewińska) / (2016-02-15 10:37)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie