Spis abonentów i biuro numerów - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Bieżące informacje > Komunikaty > Spis abonentów i biuro numerów
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Spis abonentów i biuro numerów


2007-10-26

Przekazywanie danych niezbędnych do świadczenia usługi ogólnokrajowego spisu abonentów i informacji o numerach telefonicznych.

 

 

 

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedstawia informację o stanie realizacji obowiązku przekazywania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych niezbędnych danych do świadczenia przez przedsiębiorcę wyznaczonego – Telekomunikację Polską S.A. – wszystkim użytkownikom publicznych sieci telefonicznych:

 • usługi Ogólnokrajowego Spisu Abonentów (OSA) i
 • usługi Ogólnokrajowej Informacji o Numerach Telefonicznych (OBN).

  

Przekazywanie danych abonentów

Pierwsze decyzje określające warunki udostępniania dla Telekomunikacji Polskiej S.A. (TP) przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych niezbędnych danych ich abonentów w celu świadczenia przez TP usług OSA i OBN zostały wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 16 sierpnia 2007 r. Decyzje te dotyczyły danych abonentów Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. i Polkomtel S.A.

Wynikający z przedmiotowych decyzji termin przekazania danych niezbędnych do świadczenia usług Ogólnokrajowego Spisu Abonentów i Ogólnokrajowej Informacji o Numerach Telefonicznych to odpowiednio dzień 16 i 17 października 2007 r. (dwa miesiące licząc od daty dostarczenia decyzji).

Jednocześnie z informacji pozyskanych przez Prezesa UKE wynika, że Polska Telefonia Cyfrowa podpisała z TP porozumienie w zakresie terminu przekazania danych i realizuje proces pierwszego przekazania danych swoich abonentów w dwóch etapach. Pierwszy etap miał miejsce do dnia 16 października 2007 r., drugi natomiast nastąpi do dnia 16 listopada 2007 r.

  

Po dniu 16 sierpnia 2007 r. Prezes UKE wydał 8 kolejnych decyzji w tym zakresie. Lista dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, których dotyczyły te decyzje:

 • Netia S.A.
 • Multimedia Polska S.A.
 • MediaTel S.A.
 • Exatel S.A.
 • Vectra S.A.
 • Sferia S.A.
 • P&W Radiokomunikacja S.A.
 • Spray S.A.

Dane abonentów ww. podmiotów będą przekazywane do TP sukcesywnie, zgodnie z postanowieniami wspomnianych decyzji.

  

Bazy danych TP na potrzeby OSA i OBN zasilają sukcesywnie również dane dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych, którzy przekazali niezbędne dane na podstawie umów zawartych bezpośrednio z TP. Według informacji uzyskanych od TP, zawartych zostało:

 • 48 umów dotyczących udostępniania danych na potrzeby świadczenia OBN, z czego 14 oczekuje na wykonanie (przekazanie danych do TP);
 • 36 umów dotyczących udostępniania danych na potrzeby świadczenia OSA, z czego 14 oczekuje na realizację (przekazanie danych do TP).

Obydwie bazy danych są na bieżąco rozbudowywane o nowo przekazywane (w związku z nowymi umowami podpisywanymi przez dostawców z TP, jak również kolejno wydawanymi decyzjami Prezesa UKE) dane abonentów w celu świadczenia usług OBN i OSA.

  

Ogólnokrajowy spis abonentów 2007

Prezes UKE jednocześnie informuje, że w listopadzie 2007 r. TP planuje opublikować Ogólnokrajowy Spis Abonentów 2007 zawierający dane abonentów dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych, działających na obszarze Polski, którzy do dnia 31 lipca 2007 r. przekazali dane swoich abonentów do publikacji.

Spisy będą wydane w formie elektronicznej na płytach CD i DVD, o czym TP informuje na swojej stronie internetowej:

  

Dodatkowo, na stronach:

Telekomunikacja Polska S.A., zgodnie z decyzją Prezesa UKE z dnia 14 lipca 2006 r., zmienioną w części decyzją z dnia 25 września 2006 r.,  zamieściła harmonogramy wydawnicze Ogólnokrajowego Spisu Abonentów na lata 2008-2009.

  

Przekazanie przez kolejnych dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych do ww. baz danych swoich abonentów, jak również ich bieżące uaktualnianie, umożliwi uruchomienie przez TP do końca 2007 r. kompletnego Ogólnokrajowego Biura Numerów, a od 2008 roku wydanie kompletnego Ogólnokrajowego Spisu Abonentów.

  

 

Autor informacji: (Jacek Strzalkowski)
Udostępnienie informacji: (Jacek Strzalkowski) / (2008-01-24 17:29)
Ostatnia zmiana: (Jacek Gola) / (2008-06-03 11:44)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie