Świadectwa w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Częstotliwości > Świadectwa radiooperatora > Świadectwa lotnicze
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Świadectwa w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej

I. Podstawa prawna

Obsługiwanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych (art. 149 i art. 150 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne).

Świadectwa wydaje Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, po zdaniu egzaminu w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego oraz po złożeniu do Prezesa UKE wniosku o wydanie świadectwa.

Informacja o egzaminach znajduje się na stronie:

http://www.ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/komisja-egzaminacyjna/egzaminy-teoretyczne

Rodzaje i wzory świadectw operatora urządzeń radiowych oraz zakres wymogów egzaminacyjnych określa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/99/1


II. Rodzaje wydawanych świadectw

1. świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej - uprawniające do obsługi wszystkich urządzeń radiotelefonicznych w stacjach lotniskowych oraz na stanowisku operacyjnym w ośrodkach kontroli ruchu lotniczego.

2. .świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty - uprawniające do obsługi wszystkich urządzeń radiotelefonicznych na pokładzie statków powietrznych oraz w stacjach lotniskowych.


III. Wydanie świadectwa


Po zdaniu egzaminu prowadzonego przez ULC, osoba ubiegająca się o świadectwo powinna złożyć do Prezesa UKE wniosek wraz z załącznikami:

 • dwa aktualne zdjęcia (podpisane) o wymiarach 35x45 mm,
 • uwierzytelniona kopia licencji lub świadectwa kwalifikacji członka personelu lotniczego z wpisanym uprawnieniem radiotelefonicznym
  albo
  uwierzytelniona kopia licencji bądź świadectwa kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego
  albo
  zaświadczenie o zdaniu egzaminu, wydane przez Prezesa ULC wraz z zaświadczeniem o odbyciu praktycznego szkolenia w organizacji szkolenia lotniczego lub w ośrodku szkoleniowym (w wymiarze co najmniej 10 godz.)
  albo
  zaświadczenie o zdaniu egzaminu, wydane przez Prezesa ULC wraz z zaświadczeniem, wydanym przez pracodawcę, o wykonywaniu, w okresie 12 miesięcy przed egzaminem, obowiązków operatora urządzeń radiowych na pokładzie statku powietrznego lub w stacji lotniskowej, w wymiarze co najmniej 10 godz.
 • kopia dowodu wniesienia opłaty 25 zł za wydanie świadectwa.

Opłatę „za wydanie świadectwa” - w wysokości  25 zł, należy wnieść na konto bankowe:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
NBP O/O Warszawa  75 1010 1010 0060 4422 3100 0000


IV. Wymiana świadectwa

Świadectwa ograniczone operatora radiotelefonisty w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej, wydane na czas nieokreślony, na wniosek osoby zainteresowanej, mogą być wymienione na świadectwa ogólne operatora radiotelefonisty.

Osoba ubiegająca się o wymianę świadectwa powinna złożyć do Prezesa UKE:
 • wniosek o wymianę,
 • aktualne zdjęcie (podpisane) o wymiarach 35x45 mm,
 • kopię dowodu wpłaty za wymianę świadectwa (15 zł),
 • kopię dotychczasowego świadectwa.

Opłatę „za wymianę świadectwa”  - w wysokości 15 zł, należy wnieść na konto bankowe:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
NBP O/O Warszawa  75 1010 1010 0060 4422 3100 0000


V. Wydanie duplikatu świadectwa

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa należy złożyć do Prezesa UKE wraz z załącznikami:
 • aktualne (podpisane) zdjęcie o wymiarach 35x45 mm,
 • kopia dowodu wpłaty za wydanie duplikatu świadectwa (15 zł).
Opłatę „za wydanie duplikatu świadectwa” -  w wysokości 15 zł, należy wnieść na konto bankowe:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
NBP O/O Warszawa  75 1010 1010 0060 4422 3100 0000


VI. Dodatkowe informacje

Wniosek powinien zostać przesłany pocztą pod adres: ul. Marcina Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa lub złożony osobiście.
Nie są akceptowane wnioski przesłane zwykłą pocztą elektroniczną.

Wzory wniosków i dokumentów znajdują się u dołu strony.

Wszystkie dokumenty są przesyłane przesyłką poleconą, pod adres wskazany we wniosku. ŚWIADECTWA NIE SĄ WYDAWANE W SIEDZIBIE URZĘDU.

W przypadku pojawienia się pytań, na które Państwo nie znaleźli odpowiedzi na naszych stronach, prosimy je kierować do Wydziału Radiokomunikacji Morskiej, Lotniczej i Amatorskiej:

e-mail: wml@uke.gov.pl

Autor informacji: (Izabela Bartold) / (2013-08-14)
Udostępnienie informacji: (Jacek Strzałkowski) / (2013-08-16 13:10)
Ostatnia zmiana: (Marek Otręba) / (2016-07-08 09:43)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie