Szansa na Certyfikat Prezesa UKE 2015 - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Informacje ogólne > Akcje społeczne > Certyfikaty UKE > Szansa na Certyfikat Prezesa UKE 2015
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Szansa na Certyfikat Prezesa UKE 2015

Grafika certyfikat Prezesa UKE logo
Przypominamy i zachęcamy wszystkie zainteresowane podmioty do udziału w Programie Certyfikat Prezesa UKE w trzech kategoriach: "Bezpieczny Internet", "Senior" i "Porównywarka Ofert". 30 września mija termin składania wniosków.

 

Do Programu Certyfikat Prezesa UKE mogą przystąpić wszystkie podmioty, które spełniają określone przez Prezesa UKE warunki dla danej kategorii Programu. Proces składania wniosków oraz warunki uczestnictwa zostały szczegółowo określone w załączonych regulaminach dla każdej kategorii.

Program obecnie obejmuje trzy kategorie certyfikatów: "Bezpieczny Internet", "Senior" i "Porównywarka Ofert".

Wnioski można składać do 30 września każdego roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznany certyfikat (np. aby uzyskać certyfikat na rok 2015 wniosek należy złożyć do 30 września 2014 r.). Wniosek zostanie rozpatrzony najpóźniej w ciągu 90 dni od dnia jego złożenia. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, Wnioskodawca zostanie niezwłocznie o tym poinformowany i zaproszony na uroczyste wręczenie Certyfikatu przez Prezesa UKE.

Certyfikat nadawany jest na okres danego roku kalendarzowego. Certyfikat może być przedłużony na następny rok. W tym celu zainteresowany podmiot powinien złożyć ponownie wniosek w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok, na który ma być przedłużony certyfikat, wraz z kompletem wymaganej dokumentacji, oraz sprawozdaniem ze swoich działań związanych z danym Certyfikatem za rok ubiegły.

                              
Certyfikaty Prezesa UKE przyznane w 2014 r.

 • Kategoria "Bezpieczny Internet":
Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz UPC Polska Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie. Certyfikaty w tej kategorii zostały przyznane na okres od dnia 7 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
 • Kategoria "Senior":
CenterNet S.A. z siedzibą w Warszawie. Certyfikat przyznany na okres od dnia 7 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
 • Kategoria "Porównywarka Ofert":
FOSET Paweł Szubczyński z siedzibą w Szczecinie. Certyfikat przyznany na okres od dnia 7 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.


Zobacz relację z uroczystego przyznania Certyfikatów Prezesa UKE 2014.

*   *   *

Likwidacja Certyfikatu Prezesa UKE w kategorii  ,,Bez Barier’’


W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (Dz. U. z 2014 r. poz.464), które nakłada na dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych obowiązek dostosowania ofert, usług i stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych, Prezes UKE uznał za niezasadne dalsze utrzymywanie Certyfikatu Prezesa UKE w kategorii Bez Barier.

Wymagania określone w ww. rozporządzeniu, pokrywają się z tymi określonymi w Regulaminie Certyfikatu Prezesa UKE w kategorii "Bez Barier". W pierwotnym założeniu Certyfikat w tej kategorii miał służyć zachęceniu przedsiębiorców do działań ponadstandardowych na rzecz osób niepełnosprawnych, w sytuacji kiedy nie istniały wymogi prawne w tym zakresie. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego z dnia 21 stycznia 2013 r., nałożyła obowiązek świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych na wszystkich dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych. Przedmiotowe rozporządzenie, ma celu wyrównanie szans osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie specjalnej obsługi dla tych osób oraz ułatwienie im korzystania z  rynku usług telekomunikacyjnych. Tym samym, w nowej edycji na rok 2015  nie będzie przyznawany Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Bez Barier.*   *   *

Zmiany w Regulaminie Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Bezpieczny InternetW Regulaminie Certyfikat Prezesa UKE w kategorii "Bezpieczny Internet" została wprowadzona  zmiana dotycząca pkt. 4. w  rozdziale III "Warunki Uczestnictwa".

Zgodnie z przedmiotową zmianą Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie Certyfikatu Prezesa UKE w kategorii "Bezpieczny Internet" obowiązany jest do bezpłatnego udostępnienia narzędzi umożliwiających ochronę komputera oraz dostępu przez dzieci i osoby niepełnoletnie do treści przeznaczonych dla osób dorosłych (programy filtrujące, antywirusy oraz programy antyspamowe).


*   *   *

15 lipca 2015 r. pojawiły się nowe kategorie Certyfikatów Prezesa UKE: Przyjaźni Niepełnosprawnym oraz Junior.

 
Autor informacji: (Renata Piwowarska) / (2014-09-08)
Udostępnienie informacji: (Monika Lewińska) / (2014-09-08 13:48)
Ostatnia zmiana: (Sebastian Szeleszczuk) / (2015-07-15 11:51)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie