Zgłoś brak telefonu stacjonarnego lub Internetu - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Bieżące informacje > Komunikaty > Zgłoś brak telefonu stacjonarnego lub Internetu
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Zgłoś brak telefonu stacjonarnego lub Internetu


2008-09-03

Ankiety do zgłaszania przez konsumentów informacji o zapotrzebowaniu na świadczenie usługi powszechnej lub szerokopasmowego dostępu do sieci Internet.

 

  

Szanowni Konsumenci!

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej - realizując cele określone w Strategii regulacyjnej na lata 2008-2010 - rozpoczął prace nad stworzeniem dwóch ogólnokrajowych map, tj.:

 • mapy zasięgu funkcjonowania usługi powszechnej i określeniem obszarów o najsłabszym dostępie do telefonii stacjonarnej oraz
 • mapy dostępu do szerokopasmowego Internetu.

Mapy te będą mogły zostać opracowane po uprzednim uzyskaniu szczegółowych informacji w tym zakresie zarówno od przedsiębiorców świadczących usługi telekomunikacyjne (do których wysłano zapytanie, jak również opublikowano je na stronie UKE), jak również od samych użytkowników bądź potencjalnych użytkowników tych usług.

  

Biorąc pod uwagę powyższe, zwracamy się do Państwa – jako osób bezpośrednio odczuwających dyskomfort z powodu braku dostępu do usługi powszechnej lub do Internetu szerokopasmowego, a zarazem oczekujących na jego możliwie maksymalne zniwelowanie – z prośbą o zgłaszanie informacji – poprzez wypełnienie załączonych ankiet - na temat zamieszkiwanych przez Państwa obszarów, na których nie jest świadczona usługa powszechna lub dostęp do szerokopasmowego Internetu poprzez łącze stałe, a użytkownicy tam mieszkający wyrażają jednocześnie chęć korzystania z tego rodzaju usług:

  

BRAK TELEFONU STACJONARNEGO              BRAK DOSTĘPU DO INTERNETU

  

Należy podkreślić, iż przekazane przez Państwa informacje w tej kwestii będą stanowiły bardzo ważny element rozpoznania zagadnienia - przyczynią się bowiem do pełniejszego uzyskania obrazu obecnego poziomu zasięgu stacjonarnego Internetu szerokopasmowego i usługi powszechnej, jak również faktycznego zapotrzebowania na tego rodzaju usługi.

Mamy nadzieję, że w efekcie uzyskania informacji i ich odpowiedniego zagregowania zdobędziemy, a także udostępnimy operatorom (również lokalnym) oraz zainteresowanym organom samorządu terytorialnego, wiedzę o miejscach skoncentrowanego popytu na usługi telekomunikacyjne, które to miejsca mogą być interesujące z punktu widzenia biznesowego. Informacje uzyskane od Państwa posłużą nam także do zidentyfikowania tych miejsc, gdzie potrzebne jest zapewnienie usługi powszechnej w rozumieniu art. 81 Prawa telekomunikacyjnego, który to obowiązek leży w gestii operatora wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej (czyli obecnie Telekomunikacji Polskiej S.A.).

Przypomnieć jednocześnie należy, że usługa Internetu szerokopasmowego nie należy do katalogu usług wchodzących w skład usługi powszechnej, a zatem jej świadczenie może być promowane i wspierane przez administrację, także w postaci inicjatyw takich jak Mapa, ale nie może być egzekwowane środkami administracyjnoprawnymi.
Intencją naszą nie jest ocena opłacalności inwestycji dla zgłaszanych obszarów, lecz scentralizowanie informacji w celu podjęcia próby skierowania tam inwestycji w porozumieniu z operatorami, którzy zechcą się podjąć tego zadania, lub na podstawie wymagań prawnych związanych z usługą powszechną.

  

Intencją naszą nie jest także uzyskanie informacji o problemach poszczególnych konsumentów z jakością Internetu czy współpracą z konkretnym operatorem (przypominamy, że do skarg tego rodzaju służy skrzynka kontaktowa UKE). Potrzebujemy informacji ogólnych, które pomogą nam zidentyfikować obszary gdzie brak jest oferty ww. usług, które to informacje będą następnie mogły zostać wykorzystane we współpracy z operatorami dla pożytku społeczności lokalnych.

  

Na koniec należy dodać, że w związku z charakterem tej inicjatywy UKE nie może gwarantować, że dostęp do usług zostanie zapewniony wszystkim, którzy zgłoszą taką potrzebę, jednak zarówno operatorzy lokalni, jak i społeczności lokalne sygnalizują nam konieczność stworzenia takiej mapy, z której będzie możliwe uzyskanie informacji o aktywności przedsiębiorców (a także o istnieniu potencjalnej oferty w danym obszarze), jak i informacji o tzw. „białych plamach” i potencjalnym popycie.

  

Jak przekazywać zgłoszenia do UKE

Prosimy o przekazywanie informacji o obszarach, na których nie jest świadczona usługa powszechna lub dostęp do szerokopasmowego Internetu, w jednej wybranej przez Państwa, spośród poniżej wskazanych, formie:

1) dla tych z Państwa, którzy mają dostęp do Internetu - poprzez wypełnienie załączonych ankiet;

2) dla tych z Państwa, którzy nie mają dostępu do Internetu:

 • telefonicznie na numer Centrum Informacji Konsumenckiej: 0 801 900 853 lub (022) 53 49 174 – pracownik UKE przyjmujący Państwa zgłoszenie, w trakcie prowadzonej rozmowy wypełni we współpracy z Państwem odpowiednią ankietę,

lub

 • listownie na adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa

(z dopiskiem: Mapy zasięgu – zgłoszenia konsumentów)

  

  

Przedmiotowe informacje, niezależnie od formy, w jakiej zostaną przekazane, powinny przyjąć następujący układ:

1) Województwo, powiat, gmina/miasto, ulica (jeżeli informacja dotyczy konkretnej ulicy);

2) Informacja czy respondent ubiegał się o usługę powszechną lub dostęp do szerokopasmowego Internetu, i o którą z tych usług bezskutecznie się ubiegał;

3) U kogo się ubiegał - u TP czy operatora innego niż TP;

4) Jaką odpowiedź otrzymał - przykładowo informacja o braku możliwości technicznych (np. w związku z zastosowaną już technologią radiową), informacja że inwestycja na tym obszarze będzie prowadzona w dalszym terminie, itp.

  

  

Jednocześnie bardzo prosimy o wypełnianie ankiet, o ile tylko istnieje taka możliwość, ponieważ informacje w innej formie wymagają dodatkowej obróbki i zaangażowania czasu pracowników UKE kosztem innych zadań. Informujemy że w dniu 4.09.2008 r. o godzinie 14:00 baza zawierała 1500 rekordów.

  

  

FORMULARZE ANKIET są dostępne po wybraniu jednego z odnośników:

  

  

  


  

Są już dostępne wyniki I etapu gromadzenia danych z ankiet od konsumentów i samorządów terytorialnych:

  

  

  

Autor informacji: (Anna Streżyńska) / (2008-09-03)
Udostępnienie informacji: (Jacek Strzalkowski) / (2009-01-23 16:31)
Ostatnia zmiana: (Jacek Strzalkowski) / (2009-04-17 15:05)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie