Rezerwacja częstotliwości dla Aero 2 Sp. z o.o. - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Bieżące informacje > Komunikaty > Rezerwacja częstotliwości dla Aero 2 Sp. z o.o.
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Rezerwacja częstotliwości dla Aero 2 Sp. z o.o.


2009-11-12

Zwycięzca przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 2570-2620 MHz, Aero 2 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, otrzymał częstotliwości do budowy ogólnopolskiej sieci szerokopasmowego dostępu bezprzewodowego do Internetu, z przeznaczeniem przynajmniej 20 proc. pojemności tej sieci dla „darmowego Internetu".
Po przeprowadzeniu przetargu ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 21 maja 2009 r., którego przedmiotem była rezerwacja częstotliwości z zakresu 2570-2620 MHz, do wykorzystania na obszarze całego kraju z przeznaczeniem do świadczenia usług telekomunikacyjnych, w sieciach szerokopasmowego dostępu bezprzewodowego, w służbie ruchomej, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzją z dnia 10 listopada br. dokonał rezerwacji częstotliwości na rzecz Aero 2 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Aero 2 Sp. z o.o. otrzymała blok częstotliwości w zakresie, w którym komunikacja (nadawanie oraz odbiór) pomiędzy stacją bazową a terminalem użytkownika odbywa się w tym samym zakresie częstotliwości (tzw. tryb TDD Time Division Duplex).

Zgodnie z decyzją przyznane w drodze przetargu częstotliwości mogą być wykorzystywane do dnia 31 grudnia 2024 r., na obszarze całego kraju w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej, w publicznej sieci telekomunikacyjnej dla świadczenia usług telekomunikacyjnych, w sieciach szerokopasmowego dostępu bezprzewodowego.

Zgodnie z podjętymi w ramach przetargu zobowiązaniami, Aero2 Sp. z o.o. jest zobowiązana do:

1. Rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości będących przedmiotem przetargu i rozpoczęcia komercyjnego oferowania usług z ich wykorzystaniem nie później niż w terminie 18 miesięcy od otrzymania rezerwacji częstotliwości.

2. Osiągnięcia na obszarze przetargowym progu 25% pokrycia ludnościowego przy jednoczesnym ustawieniu co najmniej jednej stacji bazowej w każdej z co najmniej 200 gmin wiejskich albo miejsko - wiejskich lub w odległości nie większej niż 4 km od granicy gminy wiejskiej nie później niż na koniec 2012 roku.

3. Osiągnięcia na obszarze przetargowym progu 50% pokrycia ludnościowego przy jednoczesnym ustawieniu co najmniej jednej stacji bazowej w każdej z co najmniej 400 gmin wiejskich albo miejsko - wiejskich lub w odległości nie większej niż 4 km od granicy gminy wiejskiej nie później niż na koniec 2014 roku.

4. Zapewniania w okresie od rozpoczęcia wykorzystania częstotliwości do upływu 36 miesięcy od osiągnięcia na obszarze przetargowym progu 50% pokrycia ludnościowego nieodpłatnego powszechnego dostępu do sieci Internet z użyciem, co najmniej 20% pojemności sieci działających z wykorzystaniem będących przedmiotem niniejszego przetargu częstotliwości z zakresu 2570 - 2620 MHz;

Przy czym przyjmuje się, iż obowiązek użycia co najmniej 20% pojemności sieci z zakresu 2570 - 2620 MHz w celu zapewnienia nieodpłatnego powszechnego dostępu do sieci Internet dotyczy dostępu poprzez sieć o charakterze otwartym i udostępniania tego dostępu nieoznaczonemu gronu odbiorców, analogicznie do działających obecnie punktów dostępowych WiFi (tzw. hotspoty), na całym obszarze działania sieci, oraz zobowiązuje się także do tego, że:

a.   świadczenie usług odpłatnych z wykorzystaniem częstotliwości przyznanych niniejszą decyzją może się odbywać tylko pod warunkiem, że równocześnie na tym samym obszarze i w tym samym czasie zapewniony będzie bezpłatny powszechny dostęp do sieci Internet,

b.   w przypadku gdy okresowe zapotrzebowanie na bezpłatny dostęp do Internetu, nie osiągnie 20% pojemności sieci działających z wykorzystaniem przyznanych niniejszą decyzją częstotliwości z zakresu 2570 - 2620 MHz, wówczas podmiot wykorzystujący te częstotliwości będzie mógł w tym samym okresie zwiększyć procent pojemności przeznaczony do świadczenia usług odpłatnych, z zastrzeżeniem, że wykorzystywany system zarządzania ruchem, musi automatycznie i niezwłocznie przydzielić więcej pojemności, aż do określonego w zobowiązaniu limitu 20% pojemności dla ruchu w ramach dostępu bezpłatnego, jeśli zapotrzebowanie na pojemność, generowane w ramach dostępu bezpłatnego, wzrośnie.

c.   wprowadzi i utrzyma mechanizm zarządzania ruchem w sieci zapewniający, iż:

a) czas jednorazowej sesji w ramach dostępu nieodpłatnego nie będzie dłuższy niż 60 minut,

b) prędkość downlink w ramach dostępu nieodpłatnego dla jednego użytkownika będzie na poziomie nie mniejszym niż 128 kb/s i nie większym niż 256 kb/s, w ciągu pierwszych 12 miesięcy od deklarowanej daty rozpoczęcia świadczenia usługi, oraz nie mniejszym niż 256 kb/s i nie większym niż 512 kb/s w okresie kolejnych 24 miesięcy,

c)   jakiekolwiek ograniczenia treści lub protokołów dostępnych dla użytkownika korzystającego z dostępu nieodpłatnego nie będą dalej idące niż takie same ograniczenia stosowane dla użytkownika korzystającego z usług odpłatnych,

d)   organizacja i konfiguracja sieci oraz jej funkcjonalność, zapewni interoperacyjność z dostępnymi na rynku urządzeniami końcowymi.

5. Zapewniania w okresie od rozpoczęcia wykorzystania częstotliwości do upływu 36 miesięcy od rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości, nieodpłatnego powszechnego dostępu do sieci Internet z użyciem co najmniej 20% pojemności sieci działających z wykorzystaniem, będących w dyspozycji Oferenta, częstotliwości z zakresu do 1 GHz, przy objęciu zasięgiem nieodpłatnego powszechnego dostępu do Internetu co najmniej 75% pokrycia ludnościowego.

6. Uiszczenia jednorazowej opłaty za dokonanie rezerwacji częstotliwości w wysokości zadeklarowanej w ofercie złożonej w konkursie, tj. w wysokości 20 mln zł w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia niniejszej decyzji, na rachunek bankowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

Autor informacji: (Anna Streżyńska) / (2009-11-12)
Udostępnienie informacji: (Anna Lewandowska) / (2010-02-01 14:12)
Ostatnia zmiana: (Anna Lewandowska) / (2010-02-01 14:12)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie