Przetarg na trzy rezerwacje 27,5-29,5 GHz - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Bieżące informacje > Komunikaty > Przetarg na trzy rezerwacje 27,5-29,5 GHz
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Przetarg na trzy rezerwacje 27,5-29,5 GHz


2009-05-25

Rozpoczęcie przetargu na trzy rezerwacje częstotliwości z zakresu 27,5 - 29,5 GHz na obszarze miasta stołecznego Warszawy, do wykorzystywania w sieciach typu punkt – wiele punktów.

 

  

Lista złożonych ofert znajduje się poniżej ogłoszenia.

  Informacja o wynikach przetargu znajduje sie poniżej ogłoszenia.

  

Ogłoszenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
z dnia  11 maja 2009 r.
o przetargu na trzy rezerwacje częstotliwości z zakresu 27,5 - 29,5 GHz na obszarze miasta stołecznego Warszawy do wykorzystywania w sieciach typu punkt - wiele punktów

   

Na podstawie art. 116 ust. 5, art. 118 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm. ) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie przetargu oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz. U. Nr 30, poz. 179) ogłasza się, co następuje:

1. Ogłaszam przetarg na trzy rezerwacje częstotliwości, z których każda obejmuje jeden dupleksowy kanał radiowy o szerokości 28 MHz, z zakresu 27,5 - 29,5 GHz na obszarze miasta stołecznego Warszawy, województwo mazowieckie, do wykorzystywania w sieciach typu punkt – wiele punktów, na okres do dnia 31 grudnia 2022 roku.

2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) nabycie i opłacenie dokumentacji przetargowej w sposób, o którym mowa w ust. 5,
2) wniesienie wadium w wysokości, terminie i w sposób określony w ust. 6,
3) złożenie oferty zgodnie z ust. 7,
4) podanie w ofercie numeru rachunku bankowego, na który następuje zwrot wadium oraz adresu właściwego do doręczeń.

3. Dokumentację przetargową w wersji drukowanej można otrzymać w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20 w Sekretariacie Departamentu Zarządzania Zasobami Częstotliwości, w pokoju nr 807, od dnia 25 maja 2009 r. do dnia 9 lipca 2009 r., w dni robocze, w godzinach od 10.00 do 14.00, po okazaniu dowodu wniesienia opłaty za nabycie dokumentacji przetargowej.

4. Wersja elektroniczna dokumentacji przetargowej będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod adresem http://www.uke.gov.pl.

5. Opłatę za dokumentację przetargową w wysokości 35 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych) wnosi się w pieniądzu polskim na rachunek bankowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

NBP o/o Warszawa
numer rachunku 49 1010 1010 0060 4413 9150 0000

z dopiskiem: „Opłata za dokumentację przetargową, obszar Miasto Stołeczne Warszawa”.

6. Wadium wynosi 500 zł (słownie: pięćset złotych) dla każdej składanej oferty. Wadium wnosi się przed złożeniem oferty, w pieniądzu polskim na rachunek bankowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

BANK PEKAO S.A O/Warszawa ul. Nowogrodzka 50
numer rachunku 57 1240 6003 1111 0000 4944 9952

z dopiskiem: „Wadium w przetargu 27,5 - 29,5 GHz, obszar Miasto Stołeczne Warszawa”.

Wadium wnosi się odrębnie dla każdej składanej oferty.

7. Ofertę składa się na rezerwację częstotliwości obejmującą jeden dupleksowy kanał radiowy o szerokości 28 MHz, z zakresu 27,5 - 29,5 GHz na obszarze Miasta stołecznego Warszawy, województwo mazowieckie do wykorzystywania w sieciach typu punkt – wiele punktów do dnia 31 grudnia 2022 r.
Każdy Uczestnik może złożyć jedną, dwie albo trzy oferty.

Oferty składa się w formie określonej w dokumentacji przetargowej w terminie do dnia 9 lipca 2009 r., w dni robocze, w godzinach 9.00-15.00, w siedzibie Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Górnośląskiej 6, w Sekretariacie, w pokoju nr 209.

8. Kryteriami oceny ofert są:
1) wysokość kwoty zadeklarowanej przez Uczestnika przetargu,
2) zachowanie warunków konkurencji przez Uczestnika przetargu,
3) wiarygodność finansowa Uczestnika przetargu,
4) zobowiązania podjęte przez Uczestnika przetargu w ramach przetargu.

Najistotniejszym kryterium oceny ofert w niniejszym przetargu będzie kryterium zachowania warunków konkurencji.

  

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Anna Streżyńska

  

  

LISTA OFERENTÓW

10 lipca 2009 r. 

Lista oferentów,

którzy złożyli w terminie oferty w postępowaniu przetargowym na trzy rezerwacje częstotliwości z zakresu 27,5 – 29,5 GHz na obszarze przetargowym miasta stołecznego Warszawy,województwo mazowieckie

  

1. Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa

- 3 oferty złożone w dniu 9 lipca 2009 r. o godz. 12:10

  

2. IT Partners TELCO Sp. z o.o.
Ul. Racławicka 129/1U
02-117 Warszawa

- 2 oferty złożone w dniu 9 lipca 2009 r. o godz. 13:25

  

3. ATM S.A.
Ul. Grochowska 21A
04-186 Warszawa

- 3 oferty złożone w dniu 9 lipca 2009 r. o godz. 13:40

 

Komunikat o wynikach przetargu

  

  

Załączniki do artykułu:
Autor informacji: (Anna Streżyńska) / (2009-05-11)
Udostępnienie informacji: (Anna Lewandowska) / (2009-09-07 10:42)
Ostatnia zmiana: (Anna Lewandowska) / (2010-02-04 12:52)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie