Stanowisko Prezesa UKE - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Bieżące informacje > Komunikaty > Stanowisko Prezesa UKE
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Stanowisko Prezesa UKE


2010-08-25

Dotyczy świadczenia przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu za darmo lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa (art. 7 megaustawy).

 

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675), usługa dostępu do Internetu może być świadczona przez jednostki samorządu terytorialnego (jst) bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa. W przywołanym artykule Ustawy ustanowione zostały warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby jst mogły świadczyć usługi tego rodzaju.

Sformułowanie wymienionych w Ustawie wymagań związanych ze świadczeniem przez jst na rzecz użytkowników końcowych usługi dostępu do Internetu  bez pobierania opłat  lub w zamian z opłatę niższą niż cena rynkowa ma na celu zabezpieczenie rynku telekomunikacyjnego przed wypieraniem inicjatyw prywatnych przez podmioty publiczne. Projekty jst w powyższym zakresie niosą bowiem za sobą ryzyko zakłócenia rozwoju równoprawnej i skutecznej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym. Działania jst nie mogą prowadzić do tego, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni zostaną zmuszeni do wycofania się z prowadzenia na tych obszarach gospodarczej działalności telekomunikacyjnej bądź też nie będą w stanie wejść z usługą na rynek telekomunikacyjny.

Nie ulega wątpliwości, że celem Ustawy jest z jednej strony stworzenie ram prawnych dla prowadzenia przez jst działalności w zakresie telekomunikacji, a z drugiej strony przeciwdziałanie takiej aktywności jst w zakresie telekomunikacji, która zakłócałaby rozwój równoprawnej i skutecznej konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych. Interwencja publiczna powinna być skierowana tylko tam, gdzie mechanizmy konkurencji i wolny rynek nie zapewniają telekomunikacji. Prezes UKE stoi na stanowisku, że wykładnia przepisów Ustawy winna być dokonywana z  uwzględnieniem celu jej wprowadzenia do polskiego porządku prawnego.

Jeżeli zatem jst chce zapewnić swoim mieszkańcom publiczny pełny dostęp do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa, jest zobowiązana wystąpić do Prezesa UKE z wnioskiem o uzyskanie zgody, o której mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy. Dotyczy to jednak sytuacji, w której świadczona przez jst darmowa lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa usługa dostępu do Internetu może pod względem dostępności i zasięgu terytorialnego jak i funkcjonalności stanowić substytut usług dostępu do Internetu świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Praktyka pokazuje, że popularną formą zapewniania internetu przez jst jest instalacja hotspotów, które swoim zasięgiem obejmują miejsca publiczne (tj. parki, urzędy, ulice).  Usługa ta nie zapewnia dostępu do internetu w pełni porównywalnego do tego, jakim się cieszą abonenci przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ani pod względem funkcjonalności ani dostępności i zasięgu terytorialnego. Użytkownicy hotspotów mają dostęp do internetu tylko w miejscach, w których zlokalizowano punkty dostępu. W celu skorzystania z usług internetowych muszą zatem udać się do wybranej lokalizacji. Jednocześnie ograniczenia wprowadzone przez jst (jak również związane z możliwościami przesyłu radiowego) sprawiają, że zazwyczaj nie mamy także do czynienia z funkcjonalną substytucyjnością usług. W takim przypadku świadczenie przez jst usługi dostępu Internetu nie musi być poprzedzone wystąpieniem do Prezesa UKE o uzyskanie zgody, o której mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy.

W sytuacji gdy oferowana przez jst usługa dostępu do Internetu, nie stanowiąc substytutu dla usług komercyjnych nie będzie względem nich konkurencyjna, nie będzie istniało zagrożenie zakłócania konkurencji na rynku telekomunikacyjnym. Świadczenie przez jst tego rodzaju usługi dostępu do Internetu może wręcz, w ocenie Prezesa UKE, przyczynić się do wzrostu zainteresowania i rozwoju umiejętności mieszkańców w zakresie korzystania z Internetu i w efekcie stymulować popyt na komercyjne usługi dostępu do Internetu w pełnym zakresie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, jst może wystąpić do Prezesa UKE z zapytaniem, czy podejmowana przez nią działalność w zakresie świadczenia usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa, wymaga uzyskania zgody Prezesa UKE.

Autor informacji: (Anna Streżyńska) / (2010-08-25)
Udostępnienie informacji: (Jacek Strzałkowski) / (2012-08-09 13:16)
Ostatnia zmiana: (Jacek Strzałkowski) / (2012-08-09 13:16)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie