Nałożenie kary pieniężnej na PTC - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Bieżące informacje > Komunikaty > Nałożenie kary pieniężnej na PTC
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Nałożenie kary pieniężnej na PTC


2011-08-03

Prezes UKE nałożył na PTC karę w wysokości 5 000 000 zł za niewypełnienie obowiązku uzyskania zgody abonentów lub użytkowników końcowych sieci telekomunikacyjnej PTC na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

 

W dniu 2 sierpnia 2011 r. Prezes UKE nałożył na Polską Telefonię Cyfrową sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 5 000 000 zł za:

 • naruszenie art. 172 ust. 1 Pt w związku z art. 174 pkt 1 Pt poprzez niewypełnienie obowiązku uzyskania zgody dla 95 abonentów lub użytkowników końcowych sieci telekomunikacyjnej PTC na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego i użycie w stosunku do tych abonentów lub użytkowników końcowych automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego polegające na wysłaniu komunikatów tekstowych SMS zachęcających do udziału w loterii promocyjnej pod nazwą „Czy stałeś się dzisiaj Milionerem", w sytuacji gdy posiadane przez PTC zgody zostały wyrażone niezgodnie z art. 174 pkt 1 Pt;
 • naruszenie art. 172 ust. 1 Pt przez niewypełnienie obowiązku uzyskania zgody dla 1.711.294 abonentów lub użytkowników końcowych sieci telekomunikacyjnej PTC na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego i użycie w stosunku do tych abonentów lub użytkowników końcowych automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego polegające na wysłaniu komunikatów tekstowych SMS lub komunikatów głosowych IVR zachęcających do udziału w loterii promocyjnej pod nazwą „Czy stałeś się dzisiaj Milionerem".

Przepis art. 172 ust. 1 Pt stanowi, że zakazane jest używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. Wyrażona przez abonenta lub użytkownika końcowego zgoda jako wymagana przepisem ustawy musi natomiast spełniać wymogi określone w art. 174 Pt, tj. zgoda ta:

 1) nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści;
 2) może być wyrażona drogą elektroniczną, pod warunkiem jej utrwalenia i potwierdzenia przez użytkownika;
 3) może być wycofana w każdym czasie, w sposób prosty i wolny od opłat.

Ustanowiony w art. 172 ust. 1 Pt zakaz używania automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego stanowi implementację do polskiego porządku prawnego postanowień art. 13 ust. 1 dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (w brzmieniu nadanym w wyniku wejścia w życie, w dniu 19 grudnia 2010 r. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r.).

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego, Prezes UKE dokonał analizy 145 przypadków użycia automatycznych systemów wywołujących polegającego na skierowaniu do abonentów lub użytkowników końcowych sieci telekomunikacyjnej PTC:

 • komunikatów SMS lub
 • komunikatów IVR (tj. ang. „Interactive Voice Response" - jest to nazwa systemu w telekomunikacji, umożliwiającego interaktywną obsługę osoby dzwoniącej),

zachęcających do udziału w loterii promocyjnej pod nazwą „Czy stałeś się dzisiaj Milionerem".

Postępowanie wykazało, że spośród badanych 145 przypadków, dla 95 abonentów lub użytkowników końcowych PTC nie wypełniła obowiązku uzyskania zgody na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. W 95 badanych przypadkach doszło bowiem do wysłania do abonentów lub użytkowników końcowych komunikatów tekstowych SMS zachęcających do udziału w loterii promocyjnej pod nazwą „Czy stałeś się dzisiaj Milionerem", w sytuacji gdy posiadane przez PTC zgody zostały wyrażone niezgodnie z art. 174 pkt 1 Pt.

Jednocześnie w toku postępowania Prezes UKE ustalił, że PTC wysyłając do łącznie 1.711.294 abonentów lub użytkowników końcowych komunikaty tekstowe SMS lub komunikaty głosowe IVR zachęcające do udziału w loterii promocyjnej pod nazwą „Czy stałeś się dzisiaj Milionerem", nie wypełniła obowiązku uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego określonego w art. 172 ust. 1 Pt. Spółka traktowała bowiem brak sprzeciwu abonenta lub użytkownika końcowego na otrzymywanie „informacji handlowych" jako zgodę na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ust. 1 Pt, co stanowi przykład „zgody dorozumianej". Tymczasem, zgodnie z art. 174 pkt 1 Pt ww. zgoda „nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści".

Prezes UKE nakładając na PTC karę pieniężną zwrócił uwagę na to, iż bezpośrednią konsekwencją stwierdzonych naruszeń Pt było obniżenie przewidzianego prawem stopnia ochrony praw abonentów i użytkowników końcowych w relacji z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. Działania PTC polegające na używaniu automatycznych systemów wywołujących bez wymaganej zgody abonenta lub użytkownika końcowego powodowały ingerencję w prywatność abonenta lub użytkownika końcowego przez konieczność odbierania niezamówionych komunikatów mających na celu marketing bezpośredni dotyczący Loterii. Nie sposób ocenić skali uciążliwości odbierania ww. komunikatów, jaka była po stronie ich odbiorców. Nie sposób także pominąć faktu, iż skutkiem dalej idącym nieuprawnionego przesyłania wyżej wymienionych komunikatów, było czasem niezamierzone przystąpienie do Loterii i poniesienie związanych z tym istotnych konsekwencji finansowych. Sytuację do jakiej doszło w wyniku stwierdzonych naruszeń należy ocenić jako istotne naruszenie praw abonentów i użytkowników końcowych, tym bardziej, że skala procederu objęła łącznie 1.711.389 abonentów lub użytkowników końcowych.

Prawo telekomunikacyjne przewiduje w takich sytuacjach wydanie przez Prezesa UKE decyzji nakładającej karę pieniężną w maksymalnej wysokości do 3 proc. przychodów ukaranego podmiotu.

Prezes UKE podkreśla także, że wysokość kary pieniężnej uwzględnia okoliczność, że Spółka była już karana przez Prezesa UKE za naruszenie obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych.

 

W załączonym pliku prezentujemy zestawienie kar  PTC, P4 i PTK dla poszczególnych naruszeń.

Autor informacji: (Anna Streżyńska) / (2011-08-03)
Udostępnienie informacji: (Anna Lewandowska) / (2011-09-19 09:33)
Ostatnia zmiana: (Rafał Powichrowski) / (2011-11-22 14:14)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie