Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Prawo > Regulacje > Ustawy > Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675 z późniejszymi zmianami), popularnie nazwana megaustawą, wprowadziła m.in. zasady wykonywania działalności telekomunikacyjnej przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

Przepisy tej ustawy określają:

1) formy i zasady wspierania inwestycji telekomunikacyjnych, w tym związanych z sieciami szerokopasmowymi;

2) zasady działalności w zakresie telekomunikacji jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej;

3) zasady dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej, i innej infrastruktury technicznej, finansowanych ze środków publicznych;

4) prawa i obowiązki inwestorów, właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości, osób, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, zarządców nieruchomości oraz lokatorów, w szczególności w zakresie dostępu do nieruchomości, w celu zapewnienia warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych;

5) zasady lokalizowania regionalnych sieci szerokopasmowych oraz innej infrastruktury telekomunikacyjnej.


Nowelizacja ustawy została uchwalona przez Sejm 9 czerwca 2016 r., Prezydent podpisał ją 21 czerwca 2016 r.

Ustawa weszła w życie 1 lipca 2016 r., z wyjątkiem kilku przepisów, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Dotyczą one m.in. decyzji w sprawie warunków dostępu, a także obowiązku wyposażania budynku w instalację telekomunikacyjną w przypadku jego przebudowy czy rozbudowy.

Główny cel nowelizacji to likwidacja barier administracyjnych i prawnych w procesie inżynieryjno-budowlanym, które blokują rozwój sieci szerokopasmowych. Zmiany w tzw. megaustawie powinny przyspieszyć i obniżyć koszty budowy szybkich sieci telekomunikacyjnych. Nowelizacja wdraża dyrektywę 2014/61/UE w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej.


Pełny tekst ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych jest dostępny w Internetowym Systemie Aktów Prawnych na stronie internetowej Sejmu RP.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw dostępna jest w Dzienniku Ustaw 2016, Poz. 903 tom 1.

Dziennik Ustaw z 2016 r. pod pozycją nr 1537 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
Autor informacji: (Piotr Dziubak) / (2010-06-17)
Udostępnienie informacji: (Anna Lewandowska) / (2010-09-28 15:27)
Ostatnia zmiana: (Monika Radecka) / (2016-09-26 13:21)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie