Ogłoszenia, zaproszenia, zawiadomienia - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Ogłoszenia > Zamówienie publiczne > Ogłoszenia, zaproszenia, zawiadomienia
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Ogłoszenia, zaproszenia, zawiadomienia

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
 
2016-06-28
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BAK.WZP.26.25.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę infrastruktury serwerowej i serwerów blade na potrzeby realizacji projektu „Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej” - sprawa BAK.WZP.26.25.2016

2016-06-23
Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BAK.WZP.26.29.2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Przeprowadzenie badania porównawczego wartości wskaźników jakości usług w sieciach ruchomych Przedsiębiorców telekomunikacyjnych na trasach kolejowych wraz z opracowaniem raportu z przeprowadzonego badania” – numer sprawy: BAK.WZP.26.29.2016.

2016-06-22
Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.12

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do sporządzenia informacji niezbędnych do ustalenia wartości zamówienia publicznego na zaprojektowanie, zrealizowanie i wdrożenie systemu monitorowania jakości usługi dostępu do Internetu oraz zapewnienie wsparcia technicznego w jego utrzymaniu przez okres 24 miesięcy od dnia odbioru.

2016-06-21
Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BAK.WZP.26.31.2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie, konfigurację i uruchomienie wewnętrznego portalu informacyjnego – Intranet UKE z wykorzystaniem (wdrożeniem) posiadanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej CMS Liferay” – numer sprawy: BAK.WZP.26.31.2016.

2016-06-17
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.11

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza składania ofert na wykonanie corocznego przeglądu konserwacyjnego systemów antenowych zainstalowanych w obiektach Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

2016-06-17
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.10

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na rozbudowę kasety Blade Dell PowerEdge M1000e o 2 szt. modułów sieciowych LAN z wkładkami oraz rozszerzenie funkcjonalności przełączników Dell Brocade M5424 o dodatkowe licencje.

2016-06-17
Zaproszenie do udziału w szacowaniu - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.9

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do sporządzenia informacji niezbędnych do ustalenia wartości zamówienia publicznego na dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie systemu równoważników obciążeń wraz z wykupieniem usługi wsparcia i aktualizacji producenta dla systemu równoważników obciążeń.

2016-06-10
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BAK.WZP.26.26.2016.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie systemu zapór sieciowych wraz z wykupieniem usługi wsparcia i aktualizacji producenta dla systemu zapór sieciowych, systemu zarządzania a także sygnatur dla modułów: Application Control, Anti-Virus, Anti-Bot, URL Filtering, IPS”. Sprawa numer: BAK.WZP.26.26.2016.

2016-06-09
Zaproszenie do udziału w szacowaniu - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.8

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do sporządzenia informacji niezbędnych do ustalenia wartości zamówienia publicznego na wdrożenie posiadanego przez Zamawiającego CMS Liferay poprzez zaprojektowanie, konfigurację i uruchomienie z jego wykorzystaniem wewnętrznego portalu informacyjnego – Intranet UKE (INT).

2016-06-09
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BAK.WZP.26.20.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę zestawu komutatorów antenowych wraz ze sterownikiem i rotatorem na potrzeby Krajowego Automatycznego Systemu Monitoringu Widma Radiowego.” – sprawa nr BAK.WZP.26.20.2016.

2016-06-08
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BAK.WZP.26.22.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi wsparcia w zakresie przygotowania narzędzia zawierającego zbiór algorytmów, procedur, funkcji oraz reguł dotyczących oceny wniosków o dofinansowanie budowy sieci szerokopasmowych, poprawy jakości danych z inwentaryzacji infrastruktury i usług oraz  poprawy siatki dróg na potrzeby realizacji Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” – sprawa nr BAK.WZP.26.22.2016.

2016-06-08
Zaproszenie do udziału w szacowaniu - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.7

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do sporządzenia informacji niezbędnych do ustalenia wartości zamówienia publicznego na dostawę, instalację, konfigurację
i uruchomienie systemu zapór sieciowych wraz z wykupieniem usługi wsparcia
i aktualizacji producenta dla systemu zapór sieciowych, określonych w tabeli nr 1
.

2016-06-08
Zaproszenie do udziału w szacowaniu - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.6

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do sporządzenia informacji niezbędnych do ustalenia wartości zamówienia publicznego na dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie przełączników zarządzalnych Ethernet wraz z usługą wsparcia technicznego i gwarancji producenta na okres min. 3 lat dla zaproponowanych urządzeń, na które wymagania określono w tabeli nr 1.

2016-06-01
Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BAK.WZP.26.25.2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę infrastruktury serwerowej i serwerów blade na potrzeby realizacji projektu Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej – numer sprawy: BAK.WZP.26.25.2016.


 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
Tele Muzeum
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie