Ogłoszenia, zaproszenia, zawiadomienia - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Ogłoszenia > Zamówienie publiczne > Ogłoszenia, zaproszenia, zawiadomienia
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Ogłoszenia, zaproszenia, zawiadomienia

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
 
2016-07-22
Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa BAK.WZP.26.35.2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi łączności pomiędzy lokalizacjami Systemu Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych przez okres 48 miesięcy oraz przyłączenie PLI CBD do Internetu" – numer sprawy: BAK.WZP.26.35.2016.

2016-07-22
Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BAK.WZP.26.34.2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę upgrade sprzętowego i programowego dwóch zestawów pomiarowych ROMES oraz serwera głosowego pozwalającego na wykonywanie pomiarów zasięgów i jakości połączeń głosowych oraz transmisji danych w sieciach komórkowych – numer sprawy: BAK.WZP.26.34.2016.

2016-07-21
Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BAK.WZP.26.39.2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie analizy aktualnej sytuacji na rynku telekomunikacyjnym w zakresie udostępniania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych posiadanej kanalizacji kablowej oraz rekomendacji dotyczących opracowania uniwersalnej procedury udostępniania kanalizacji kablowej – numer sprawy: BAK.WZP.26.39.2016.

2016-07-21
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.19

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza składania ofert na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

2016-07-20
Zaproszenie do udziału w szacowaniu - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.18

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do sporządzenia informacji niezbędnych do ustalenia wartości zamówienia publicznego na dostawę, wdrożenie oraz konfigurację silnika procesów biznesowych BPM umożliwiającego implementację procesów w sposób graficzny, aktualizację lub opracowanie kluczowych procesów biznesowych realizowanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz ich implementację przy użyciu dostarczonego narzędzia wraz z jego integracją przy pomocy posiadanej przez Zamawiającego szyny WSO2 ESB, z niezbędnymi systemami dziedzinowymi.

2016-07-19
Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BAK.WZP.26.37.2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Komunikacji Elektronicznej”  -  numer sprawy: BAK.WZP.26.37.2016.

2016-07-18
Zaproszenie do udziału w szacowaniu - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.17

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do udziału w szacowaniu, którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego (zadanie I) oraz fabrycznie nowych aparatów cyfrowych (zadanie II), na  potrzeby realizacji projektu Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej - instytucji o charakterze specjalistycznym zaangażowanej w realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w 2016 r. w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

2016-07-15
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.16

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na dostawę oprogramowania komputerowego - 1 licencji FME Professional Edition Floating (wersja pływająca) lub równoważnego oraz aktualizacja (zastąpienie) posiadanej przez Zamawiającego 1 licencji FME Professional Edition - Fixed 1.00  (wersja desktopowa)  do wersji FME Professional Edition Floating (wersja pływająca).

Przedmiot zamówienia, w części dotyczącej dostawy oprogramowania komputerowego - 1 licencji FME Professional Edition Floating (wersja pływająca) lub równoważnego, zostanie zrealizowany w ramach projektu nr POPC.04.01.01-00-0007/15 „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej - instytucji o charakterze specjalistycznym zaangażowanej w realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w 2016 r.”.

2016-07-15
Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BAK.WZP.26.30.2016.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na Dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie systemu zapór sieciowych wraz z wykupieniem usługi wsparcia i aktualizacji producenta dla systemu zapór sieciowych  -  numer sprawy: BAK.WZP.26.30.2016.

2016-07-15
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BAK.WZP.26.29.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przeprowadzenie badania porównawczego wartości wskaźników jakości usług w sieciach ruchomych Przedsiębiorców telekomunikacyjnych na trasach kolejowych wraz z opracowaniem raportu z przeprowadzonego badania” - sprawa BAK.WZP.26.29.2016

2016-07-15
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.15

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na wykonanie wzorcowania aparatury pomiarowej.


2016-07-13
Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BAK.WZP.26.33.2016.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na „Przewóz pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej”  -  numer sprawy: BAK.WZP.26.33.2016.

2016-07-12
Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BAK.WZP.26.32.2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę modelu kosztowego bottom-up służącego do kalkulacji długookresowych kosztów przyrostowych uwzględniających narzut kosztów wspólnych (LRIC+) usługi hurtowego dostępu do infrastruktury sieciowej miedzianej i NGA: hurtowego dostępu do miedzianych i światłowodowych pętli abonenckich, hurtowego dostępu do podpętli miedzianych, hurtowego dostępu szerokopasmowego – numer sprawy: BAK.WZP.26.32.2016.

2016-07-12
Zaproszenie do udziału w szacowaniu - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.14

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do sporządzenia informacji niezbędnych do ustalenia wartości zamówienia publicznego na dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie systemu UPS 60kVA wraz z wykupieniem usługi wsparcia i aktualizacji producenta dla systemu UPS 60kVA, określonych w tabeli nr 1.

2016-07-08
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Zadania numer 2 - sprawa numer: BAK.WZP.26.23.2016.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług serwisowych, konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych, systemów i urządzeń infrastruktury technicznej  i teleinformatycznej, zamontowanych w Centrach Przetwarzania Danych Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (CPD PLI CBD) w podziale na dwa zadania” -  w zakresie Zadania numer 2. Sprawa numer: BAK.WZP.26.23.2016.

2016-07-08
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Zadania numer 1 - sprawa numer: BAK.WZP.26.23.2016.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług serwisowych, konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych, systemów i urządzeń infrastruktury technicznej  i teleinformatycznej, zamontowanych w Centrach Przetwarzania Danych Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (CPD PLI CBD) w podziale na dwa zadania” -  w zakresie Zadania numer 1. Sprawa numer: BAK.WZP.26.23.2016.

2016-07-04
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.13

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi przygotowania i dostarczenia danych statystycznych agregowanych do rejonów statystycznych wraz z warstwami wektorowymi określającymi przebieg granic tych obszarów (wariant podstawowy).


 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
Tele Muzeum
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie