Ogłoszenia, zaproszenia, zawiadomienia - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Ogłoszenia > Zamówienie publiczne > Ogłoszenia, zaproszenia, zawiadomienia
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Ogłoszenia, zaproszenia, zawiadomienia

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
 
2017-04-20
Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BAK.WZP.26.12.2017.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na „Sporządzenie analizy zasad współpracy przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do instalacji telekomunikacyjnej budynku oraz przyłącza telekomunikacyjnego do budynku (w szczególności do kabli telekomunikacyjnych, kanalizacji kablowej, szachtów kablowych oraz urządzeń telekomunikacyjnych, w tym punktu styku) uwzględniającej kwestie finansowe, usługowe i techniczne oraz prawne, przedstawienie rekomendacji oraz przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej”  -  numer sprawy: BAK.WZP.26.12.2017.

2017-04-20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sprawa numer: BAK.WZP.26.8.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)  na „Świadczenie usług archiwizacji dokumentacji kat. A oraz kat. B”.

2017-04-13
Zaproszenie do udziału w szacowaniu - sprawa numer: BAK.WZP.26.3.2017.7

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do udziału w szacowaniu wartości zamówienia publicznego na przygotowania opinii, której celem będzie zbadanie możliwości technicznych dostarczenia w oparciu o infrastrukturę CATV, różnych operatorów telekomunikacyjnych (w szczególności w technologii DOCSIS 3.x), usług hurtowych dla rynków 3a, 3b i 4/2014 zgodnie z Zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 9 października 2014 r. w sprawie rynków właściwych w zakresie produktów i usług telekomunikacyjnych w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej).

2017-04-10
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.2.2017.9

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych, konserwacji, wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz naprawy urządzeń wielofunkcyjnych, znajdujących się w obiektach Zamawiającego.

2017-04-05
Zaproszenie do udziału w szacowaniu - sprawa numer: BAK.WZP.26.3.2017.6

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do udziału w szacowaniu wartości zamówienia publicznego na dostawę 13 sztuk Ruchomych Stacji Monitoringowych (zabudowanych samochodów terenowych), przeznaczonych do monitoringu widma radiowego i poszukiwania zakłóceń.

2017-04-05
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.2.2017.8

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na wykonanie corocznego przeglądu konserwacyjnego systemów antenowych zainstalowanych w obiektach Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz usunięcie usterek wykrytych w czasie przeglądu konserwacyjnego systemów antenowych w 2016 r.

2017-04-04
Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BAK.WZP.26.9.2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na „Wsparcie eksperckie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie opracowania zasad dostępu hurtowego do sieci zrealizowanych w ramach działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla gospodarstw domowych oraz jednostek oświatowych”  -  numer sprawy: BAK.WZP.26.9.2017.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu nr POPC.04.01.01-00-0017/17 „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej - instytucji o charakterze specjalistycznym zaangażowanej w realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w 2017 r.” w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

2017-04-03
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.2.2017.7

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń AgilePM Foundation i AgilePM Practitioner dla pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej, członków Zespołu Projektowego zaangażowanego w realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz przeprowadzenie certyfikowanych egzaminów w ramach wskazanych szkoleń.


Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu nr POPC.04.01.01-00-0017/17 „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej - instytucji o charakterze specjalistycznym zaangażowanej w realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w 2017 r.” w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.


 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie