Ogłoszenia, zaproszenia, zawiadomienia - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Ogłoszenia > Zamówienie publiczne > Ogłoszenia, zaproszenia, zawiadomienia
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Ogłoszenia, zaproszenia, zawiadomienia

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
 
2016-10-28
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BAK.WZP.26.50.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 3 sztuk odbiorników przenośnych do monitoringu widma radiowego i wykrywania zakłóceń wraz z wyposażeniem” - sprawa numer: BAK.WZP.26.50.2016.

2016-10-27
Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa BAK.WZP.26.52.2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę 2 sztuk analizatorów modulacji cyfrowych" - numer sprawy: BAK.WZP.26.52.2016.

2016-10-25
Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego – sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.58.

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do udziału w szacowaniu, którego przedmiotem jest zakup i dostawa:

Zadanie 1 - artykułów eksploatacyjnych (papieru ksero, płyt DVD);

Zadanie 2 -  artykułów biurowych (w tym akcesoriów komputerowych i elektronicznych tj.: patchcordów, powerbanków, pendrivów, dysków kieszonkowych, latarek, kalkulatorów inżynierskich)

dla Centrali i Delegatur Urzędu Komunikacji Elektronicznej na  potrzeby realizacji projektu Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej - instytucji o charakterze specjalistycznym zaangażowanej w realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w 2016 r. w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

2016-10-24
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu części postępowania - sprawa numer: BAK.WZP.26.48.2016.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie Wzorcowania aparatury pomiarowej" i unieważnieniu części postępowania - sprawa numer: BAK.WZP.26.48.2016.

2016-10-20
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BAK.WZP.26.47.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 2 sztuk analizatorów widma do 50 GHz wraz z antenami do 50 GHz” - sprawa numer: BAK.WZP.26.47.2016.

2016-10-20
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Zadania numer 3 - sprawa numer: BAK.WZP.26.40.2016.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu teleinformatycznego na potrzeby realizacji projektu Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej w podziale na 3 zadania” -  w zakresie Zadania numer 3. Sprawa numer: BAK.WZP.26.40.2016.

2016-10-20
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Zadania numer 2 - sprawa numer: BAK.WZP.26.40.2016.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu teleinformatycznego na potrzeby realizacji projektu Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej w podziale na 3 zadania” -  w zakresie Zadania numer 2. Sprawa numer: BAK.WZP.26.40.2016.

2016-10-20
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Zadania numer 1 - sprawa numer: BAK.WZP.26.40.2016.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu teleinformatycznego na potrzeby realizacji projektu Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej w podziale na 3 zadania” -  w zakresie Zadania numer 1. Sprawa numer: BAK.WZP.26.40.2016.

2016-10-18
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.60

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na modernizację polegającą na rozbudowie funkcjonującego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej systemu telefonii stacjonarnej opartego na system Unify (Siemens) HiPath 4000 v6. Zadanie polega na dostawie, wdrożeniu i konfiguracji modułu telekomunikacyjnego typu softswitch wraz z aplikacją automatycznego dystrybuowania ruchu (Contact Center) dla obsługi Centrum Informacji Konsumenckiej UKE. Wykonana konfiguracja dostarczonego modułu musi zapewnić pełną integrację z systemem Unify (Siemens) HiPath 4000.

2016-10-17
Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BAK.WZP.26.50.2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę 3 sztuk odbiorników przenośnych do monitoringu widma radiowego i wykrywania zakłóceń wraz z wyposażeniem" - numer sprawy: BAK.WZP.26.50.2016.

2016-10-14
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.59

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na przygotowanie koncepcji badania substytucyjności Internetu stacjonarnego i mobilnego wraz z rekomendacjami do metody doboru próby badawczej dla badania opinii publicznej.

2016-10-13
Zaproszenie do udziału w szacowaniu - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.58

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do sporządzenia informacji niezbędnych do ustalenia wartości zamówienia publicznego na wsparcie techniczne i rozbudowę dla posiadanych przez Zamawiającego macierzy

2016-10-12
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa BAK.WZP.26.44.2016 - część 2 (zadanie 2) zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przeprowadzenie badania ankietowego opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz badania ankietowego opinii publicznej w zakresie środowiska technologicznego, ekonomicznego i społecznego oraz związanych z tym potrzeb korzystających z pocztowych usług powszechnych, a także w zakresie sposobu wypełniania przez operatora wyznaczonego obowiązku zapewnienia dostępności i jakości usług powszechnych” - sprawa BAK.WZP.26.44.2016 – cześć 2 (zadanie 2) przedmiotu zamówienia.

2016-10-12
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa BAK.WZP.26.44.2016 - część 1 (zadanie 1) zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przeprowadzenie badania ankietowego opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz badania ankietowego opinii publicznej w zakresie środowiska technologicznego, ekonomicznego i społecznego oraz związanych z tym potrzeb korzystających z pocztowych usług powszechnych, a także w zakresie sposobu wypełniania przez operatora wyznaczonego obowiązku zapewnienia dostępności i jakości usług powszechnych” - sprawa BAK.WZP.26.44.2016 – cześć 1 (zadanie 1) przedmiotu zamówienia.

2016-10-11
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania numer 1- sprawa numer: BAK.WZP.26.42.2016

Zawiadomienie o powtórzonej czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego oraz aparatów cyfrowych na potrzeby realizacji projektu  „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej - instytucji o charakterze specjalistycznym zaangażowanej w realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w 2016 r.” w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 – w podziale na dwa zadania”. Sprawa numer: BAK.WZP.26.42.2016- zadanie nr 1.
2016-10-07
Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BAK.WZP.26.48.2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie wzorcowania aparatury pomiarowej" - numer sprawy: BAK.WZP.26.48.2016.

2016-10-06
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania numer 1- sprawa numer: BAK.WZP.26.42.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego oraz aparatów cyfrowych na potrzeby realizacji projektu  „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej - instytucji o charakterze specjalistycznym zaangażowanej w realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w 2016 r.” w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 – w podziale na dwa zadania”. Sprawa numer: BAK.WZP.26.42.2016- zadanie nr 1.

2016-10-06
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa nr BAK.WZP.26.35.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi łączności pomiędzy lokalizacjami Systemu Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych przez okres 48 miesięcy oraz przyłączenie PLI CBD do Internetu” - sprawa numer: BAK.WZP.26.35.2016.
 


2016-10-05
Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BAK.WZP.26.47.2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na "Dostawę 2 sztuk analizatorów widma do 50 GHz wraz z antenami do 50 GHz" - numer sprawy: BAK.WZP.26.47.2016. 

2016-10-04
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.57

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza w ramach procedury wyboru wykonawcy do składania ofert na sprzedaż (udzielenie) dożywotnich licencji na oprogramowanie Oracle Data Integrator for Oracle Business Intelligence dla 23 nazwanych użytkowników (Named User Plus) wraz z zapewnieniem świadczenia 12-miesięcznej usługi Asysty Technicznej i Konserwacji (zwaną dalej ATiK) zgodnie z warunkami Umowy licencji i usług Oracle. 


 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
Tele Muzeum
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie