Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Ogłoszenia > Zamówienia publiczne
 
dodaj do:
facebook
twitter
gogole+
linkedin

Zamówienia publiczne

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| styczeń | luty | marzec |
 
2015-03-27
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.19

Zaproszenie do składania ofert na „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych dla pracowników UKE” - sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.19 

więcej >>

2015-03-25
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.17

W związku z realizacją zamówienia publicznego na budowę Narzędzia Pomiarowo-Kontrolnego (NPK) do oceny parametrów i funkcjonalności sieci szerokopasmowych budowanych z funduszy unijnych w ramach zadania nr 7 „Budowa i utrzymanie portalu Polska Szerokopasmowa” projektu
nr POIG.07.01.00-00-019/09 pn. „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa” (SIPS), przedmiotem planowanego zamówienia, którego dotyczy niniejsze zaproszenie do składania ofert jest wykonanie testów akceptacyjnych Narzędzia Kontrolno-Pomiarowego - sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.17.

więcej >>

2015-03-24
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.18

Zaproszenie do składania ofert na „Przygotowanie i wydanie publikacji pn.: Projekt „Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej (EPL)w formie folderu oraz na nośniku elektronicznym (pendrive w formie karty)”- sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.18

więcej >>

2015-03-20
Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BAK.WZP.231.4.2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Audyt bezpieczeństwa oraz przygotowanie do certyfikacji platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Systemu EPL)”,w ramach realizacji Projektu „Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej” POIG.07.01.00-00-030/11 - numer sprawy: BAK.WZP.231.4.2015.

więcej >>

2015-03-13
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BAK.WZP.231.3.2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługę wsparcia procesu przekazywania danych do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) oraz procesu czyszczenia danych zebranych w SIIS za 2014 rok” – sprawa nr BAK.WZP.231.3.2015.

więcej >>

2015-03-09
Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BAK.WZP.231.6.2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na „Opracowanie specyfikacji technicznej sieci dostępowych NGA (sieci dostępowe nowej generacji) realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”  -  numer sprawy: BAK.WZP.231.6.2015.

więcej >>

2015-03-09
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.15

Zaproszenie do składania ofert na:
1) roczne wykupienie usługi asysty technicznej i serwisu pogwarancyjnego producenta dla urządzeń posiadanych przez Zamawiającego, zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 3 – dotyczącymi SLA, oraz pozostałymi warunkami przedstawionymi w niniejszym zaproszeniu do składania ofert.
2) wykupiona usługa musi zapewniać asystę techniczną i serwis pogwarancyjny świadczony w godzinach 8.00 – 18.00, 5 dni w tygodniu, przez cały okres obowiązywania umowy - sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.15.

więcej >>

2015-03-09
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.14

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytów bezpieczeństwa:
1) systemu poczty elektronicznej Zamawiającego, opartego na MS Exchange 2010,
2) serwisów internetowych UKE - sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.14.

więcej >>

2015-03-06
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.16.

Zaproszenie do składania ofert dotyczące wydania publikacji pn.:”OPRACOWANIE PROJEKTU WNIOSKU ORAZ STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU „OGÓLNOPOLSKI AUTOMATYCZNY SYSTEM MONITORINGU WIDMA RADIOWEGO” (OSMON) WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020” w formie folderu oraz na nośniku elektronicznym (pendrive w formie karty)” - sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.16.

więcej >>


 
Do góry
Drukuj do PDF
2015 © UKE
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij