Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Ogłoszenia > Zamówienia publiczne
 
dodaj do:
facebook
twitter
gogole+
linkedin

Zamówienia publiczne

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad |
 
2014-11-28
Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BAK-WZP-231-42/14

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Zapewnienie usługi utrzymania (maintenance) na posiadane w Urzędzie licencje per CPU dla systemu bazodanowego IBM Informix oraz świadczenie usługi serwisu eksploatacyjnego Systemu (w Centrali Urzędu Komunikacji Elektronicznej) w zakresie oprogramowania IBM Informix”- sprawa BAK-WZP-231-42/14

więcej >>

2014-11-26
Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BAK-WZP-231-28/14

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Audyt bezpieczeństwa oraz przygotowanie do certyfikacji Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD) w ramach realizacji Projektu Rozbudowa Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLICBD2) - POIG.07.01.00-00-051/12 - sprawa BAK-WZP-231-32/14

więcej >>

2014-11-26
Zapytanie ofertowe

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza w ramach procedury wyboru wykonawcy do składania ofert w podziale na 2 zadania (części), na dostawę falownika firmy Nord SK 515E-152-340-A z panelem LCD SK TU3-CTR (zadanie - część numer 1), oraz na usługę wymiany i konfiguracji falownika (zadanie – część numer 2). 

więcej >>

2014-11-26
Zapytanie ofertowe

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza w ramach procedury wyboru wykonawcy do składania ofert na dostawę kontrolera GPIB-USB-HS+ produkcji National Instruments.

więcej >>

2014-11-26
Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pn.: Zapewnienie wsparcia czynności kontrolnych dla projektów realizowanych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 przez pracowników UKE – zakup sprzętu, organizacja szkolenia oraz koszty delegacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza, w ramach procedury wyboru wykonawcy, do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, aparatu fotograficznego, urządzenia GPS oraz skanera przenośnego. Sprzęt będzie wykorzystywany do pomiarów sieci wybudowanych w ramach PROW 2007-2013.

więcej >>

2014-11-25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer BAK-WZP-231-40/14.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i oznakowanie materiałów promocyjnych dla projektu „Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej”. Sprawa numer BAK-WZP-231-40/14”. 

więcej >>

2014-11-24
Zapytanie ofertowe

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza w ramach procedury wyboru wykonawcy do składania ofert na prenumeratę prasy i czasopism dla Centrali oraz Delegatur Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


więcej >>

2014-11-24
Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją  projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, Urząd Komunikacji Elektronicznej poszukuje firmy, która wykona usługę aktualizacji  i dostosowania systemu zarządzania treścią CMS dla portalu Polska Szerokopasmowa w zakresie udostępniania map infrastruktury szerokopasmowej i pobierania warstw zewnętrznych między innymi z geoportal.pl.

więcej >>

2014-11-17
Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pn.: Zapewnienie wsparcia czynności kontrolnych dla projektów realizowanych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 przez pracowników UKE – zakup sprzętu, organizacja szkolenia oraz koszty delegacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza, w ramach procedury wyboru wykonawcy, do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa jednego kompletnego zestawu urządzeń do pomiaru parametrów transmisyjnych w szerokopasmowych sieciach telekomunikacyjnych, opartych o protokół IP. Sprzęt będzie wykorzystywany do pomiarów sieci wybudowanych w ramach PROW 2007-2013.więcej >>

2014-11-14
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer BAK-WZP-231-36/14.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę systemu do wykonywania kopii bezpieczeństwa (backupu) oraz archiwizacji, który obejmuje rozbudowę pojemnościową macierzy Netapp FAS 2240A-4 oraz dostawę oprogramowania do backupu”. Sprawa numer BAK-WZP-231-36/14”. 

więcej >>

2014-11-14
Zapytanie ofertowe

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza w ramach procedury wyboru wykonawcy do składania ofert na dostawę oprogramowania. 

więcej >>

2014-11-13
Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia publicznego w ramach projektu „Budowa platformy e-usług UKE”

W związku z przygotowywanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu „Budowa platformy e-usług UKE”, Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza zainteresowane podmioty do zapoznania się z załączoną informacją o przedmiocie zamówienia i wzięcia udziału w szacowaniu wartości sprzętu teleinformatycznego.

więcej >>

2014-11-12
Zapytanie ofertowe

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza w ramach procedury wyboru wykonawcy do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest roczne wznowienie licencji dla McAfee Complete EndPoint Protection Enterprise Suite (CEE) wraz z odnowieniem subskrypcji pomocy technicznej „Gold Technical Support” dla łącznej liczby  1001 węzłów.

więcej >>

2014-11-06
Zapytanie ofertowe

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza w ramach procedury wyboru wykonawcy do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości realizacji oraz wyników badania czasu przebiegu przesyłek listowych nierejestrowanych.

więcej >>

2014-11-04
Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BAK-WZP-231-40/14

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i oznakowanie materiałów promocyjnych dla projektu „Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej” - numer sprawy: BAK-WZP-231-40/14.

więcej >>

2014-11-04
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa nr BAK-WZP-231-37/14

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przeprowadzenie badania ankietowego opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług pocztowych oraz oceny preferencji konsumentów wraz z opracowaniem wyników badania”  -  numer sprawy: BAK-WZP-231-37/14.

więcej >>

2014-11-04
Zapytanie ofertowe na realizację reportażu

W związku z organizacją konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego w ramach spotkań informacyjno-doradczych projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, Urząd Komunikacji Elektronicznej poszukuje firmy, która przygotuje krótki reportaż z ww. wydarzenia.

więcej >>

2014-11-04
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – numer sprawy BAK-WZP-231-38/14.

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i oznakowanie materiałów promocyjnych dla projektu „Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej”. Sprawa nr BAK-WZP-231-38/14.

więcej >>


 
Do góry
Drukuj do PDF
2014 © UKE
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij