Ogłoszenia, zaproszenia, zawiadomienia - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Ogłoszenia > Zamówienie publiczne > Ogłoszenia, zaproszenia, zawiadomienia
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Ogłoszenia, zaproszenia, zawiadomienia

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
 
2017-07-21
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sprawa numer: BAK.WZP.26.17.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 3 sztuk Ruchomych Stacji Monitoringowych”. Sprawa numer: BAK.WZP.26.17.2017.

2017-07-20
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.2.2017.15

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na wykupienie usługi wsparcia
i utrzymania dla posiadanego przez Urząd oprogramowania, zgodnie z zawartym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej z firmą VMware kontraktem nr 40202108 oraz 41475064
.

2017-07-14
Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BAK.WZP.26.21.2017.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na „Zapewnienie usługi utrzymania, wsparcia, aktualizacji i rozwoju Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów”  -  numer sprawy: BAK.WZP.26.21.2017.

2017-07-11
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.2.2017.14

Zaproszenie do składania ofert na „Zakup i dostawę 17 szt. filtrów pasmowo-przepustowych (2500-2570 MHz.) do zastosowania w aparaturze pomiarowej i w Ruchomych Stacjach Pomiarowych oraz w Regionalnych Stacjach Kontroli Emisji Radiowych”,  zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.2.2017.14.

2017-07-07
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.2.2017.13

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na realizacje zamówienia pn. „Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz projektora multimedialnego" o parametrach i cechach wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia, w podziale na 3 zadania".
Zamówienie realizowane jest w ramach  projektu  nr POPC.04.01.01-00-0019/17 „Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji (PIT)” dofinansowanego ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

2017-07-05
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.2.2017.12

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na wykonanie opinii w temacie możliwości technicznych (także w kontekście przyszłych zmian technologicznych) dostarczenia w oparciu o infrastrukturę CATV (w szczególności w technologii DOCSIS 3.x) usług hurtowych: lokalnego dostępu w stałej lokalizacji (LLU), centralnego dostępu w stałej lokalizacji (BSA) i dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji (usługi określone dla rynków 3a, 3b  i 4 zgodnie z Zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 9 października 2014 r. w sprawie rynków właściwych w zakresie produktów i usług telekomunikacyjnych w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej).

2017-07-04
Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BAK.WZP.26.20.2017.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na „Przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku garażowego wraz z rozbudową o zaplecze socjalne i garaż w miejscowości Borucza, gmina Strachówka”  -  numer sprawy: BAK.WZP.26.20.2017.

2017-07-03
Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BAK.WZP.26.3.2017.10

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do wzięcia udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz projektora multimedialnego" o parametrach i cechach wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia do udziału w ustaleniu wartości zamówienia.


 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie