Ogłoszenia, zaproszenia, zawiadomienia - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Ogłoszenia > Zamówienie publiczne > Ogłoszenia, zaproszenia, zawiadomienia
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Ogłoszenia, zaproszenia, zawiadomienia

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
 
2016-08-25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BAK.WZP.26.39.2016.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sporządzenie analizy aktualnej sytuacji na rynku telekomunikacyjnym w zakresie udostępniania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych posiadanej kanalizacji kablowej oraz rekomendacji dotyczących opracowania uniwersalnej procedury udostępniania kanalizacji kablowej ” . Sprawa numer: BAK.WZP.26.39.2016.

2016-08-25
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.33

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza składania ofert na roczne wykupienie usługi wsparcia i  utrzymania dla posiadanego przez Urząd oprogramowania, zgodnie z zawartym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej z firmą VMware kontraktem.

2016-08-24
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.32

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości realizacji oraz wyników badania czasu przebiegu przesyłek listowych nierejestrowanych.

2016-08-23
Zaproszenie do udziału w szacowaniu - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.31

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do sporządzenia informacji niezbędnych do ustalenia wartości zamówienia publicznego na dostawę, instalację, konfigurację oraz uruchomienie systemu bezpieczeństwa do gromadzenia, analizy i  korelacji zdarzeń oraz automatycznego wykrywania incydentów klasy SIEM (Security Information and Event Management) wraz
z trzyletnią usługą utrzymania i rozwoju
.

2016-08-18
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BAK.WZP.26.38.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Centrali i Delegatur Urzędu Komunikacji Elektronicznejsprawa nr BAK.WZP.26.38.2016.

2016-08-16
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BAK.WZP.26.30.2016.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie systemu zapór sieciowych wraz z wykupieniem usługi wsparcia i aktualizacji producenta dla systemu zapór sieciowych”. Sprawa numer: BAK.WZP.26.30.2016.

2016-08-16
Zaproszenie do udziału w szacowaniu - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do sporządzenia informacji niezbędnych do ustalenia wartości zamówienia publicznego na dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie oprogramowania w podziale na dwa zadania.

2016-08-12
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.29

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na wymianę agregatu chłodniczego klimatyzatora centrali wentylacyjnej Klimor eksploatowanej w Obiekcie Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy gm. Strachówka.

2016-08-12
Zaproszenie do udziału w szacowaniu - sprawa numer BAK.WZP.26.18.2016.28

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do sporządzenia informacji niezbędnych do ustalenia wartości zamówienia publicznego na:
- modernizację posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej Netapp FAS3220 oraz rozbudowę macierzy Netapp FAS8040 wraz z usługą wsparcia technicznego
i gwarancji producenta na okres min. 3 lat dla zaproponowanych urządzeń. Łączny opis
w zakresie wymagań na modernizację macierzy dyskowej NetApp FAS3220 i rozbudowę macierzy dyskowej NetApp FAS8040 zawarty został w tabeli nr 1 niniejszego zaproszenia do szacowania;
- rozbudowę posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej Netapp FAS2554
o dodatkową półkę dyskową wraz z usługą wsparcia technicznego i gwarancji producenta na okres min. 3 lat dla zaproponowanego urządzenia na którą wymagania określono
w tabeli nr 2;
- dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie macierzy dyskowej wraz z usługą wsparcia technicznego i gwarancji producenta na okres min. 3 lat dla zaproponowanego urządzenia, na które wymagania określono w tabeli nr 3.
Dla całego przedmiotu zamówienia należy zapewnić usługi zgodnie z wymaganiami zawartymi w tabeli nr 4.

2016-08-12
Zaproszenie do udziału w szacowaniu - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.27

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do sporządzenia informacji niezbędnych do ustalenia wartości zamówienia publicznego na dostawę serwerów rack wraz z wykupieniem usługi wsparcia i aktualizacji producenta dla serwerów rack, określonych w tabeli nr 1.

2016-08-12
Zaproszenie do udziału w szacowaniu - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.26

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do sporządzenia informacji niezbędnych do ustalenia wartości zamówienia publicznego na dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie oprogramowania umożliwiającego rozbudowę istniejącego środowiska wirtualizacji VMware vSphere o dodatkowe licencje VMware vSphere Enterprise Plus na 10 CPU wraz z wykupieniem usługi wsparcia i aktualizacji producenta dla oprogramowania, określonego w tabeli nr 1.

2016-08-11
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa nr BAK.WZP.26.41.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę Systemu równoważników obciążeń na potrzeby realizacji projektu „Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej” wraz z jego instalacją, konfiguracją i uruchomieniem oraz wykupienie od producenta gwarancji oraz usługi wsparcia i aktualizacji”  - sprawa numer BAK.WZP.26.41.2016

2016-08-11
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BAK.WZP.26.33.2016.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przewóz pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej.  Sprawa numer: BAK.WZP.26.33.2016.

2016-08-10
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.25

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza w ramach procedury wyboru wykonawcy do składania ofert na zapewnienie w dniach 14-16.09.2016 r. usługi hotelowej, obejmującej następujące pozycje: zakwaterowanie, salę szkoleniową  i wyżywienie dla ok. 40 pracowników Zamawiającego.

Zamawiający zaprasza zainteresowane podmioty do zapoznania się z załączoną informacją
o wymaganiach dotyczących przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w ramach projektu „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej - instytucji o charakterze specjalistycznym zaangażowanej w realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
w 2016 r."
w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

2016-08-05
Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.24

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do sporządzenia informacji niezbędnych do ustalenia wartości zamówienia publicznego na dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie systemu bibliotek taśmowych wraz z wykupieniem usługi wsparcia i aktualizacji producenta dla systemu bibliotek taśmowych, określonych w tabeli nr 1.

2016-08-05
Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.23

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do sporządzenia informacji niezbędnych do ustalenia wartości zamówienia publicznego na zapewnienie łączności w sieci rozległej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

2016-08-04
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BAK.WZP.26.32.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  budowę modelu kosztowego bottom-up służącego do kalkulacji długookresowych kosztów przyrostowych uwzględniających narzut kosztów wspólnych (LRIC+) usługi hurtowego dostępu do infrastruktury sieciowej miedzianej i NGA: hurtowego dostępu do miedzianych i światłowodowych pętli abonenckich, hurtowego dostępu do podpętli miedzianych, hurtowego dostępu szerokopasmowego – numer sprawy: BAK.WZP.26.32.2016.

 

2016-08-04
Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.22

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do udziału w szacowaniu wartości zamówienia publicznego, poprzedzającym zaproszenie do składania ofert na zapewnienie w dniach 14-16.09.2016 r. usługi obejmującej następujące pozycje: sala szkoleniowa, hotel i wyżywienie dla ok. 40 pracowników Zamawiającego.

Zamawiający zaprasza zainteresowane podmioty do zapoznania się z załączoną informacją o wymaganiach dotyczących przedmiotu zamówienia.

Zamówienie sfinansowane zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

2016-08-02
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.21

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na zakup wraz z montażem 4 sztuk opcji ESCS-U1 do 4 sztuk odbiorników pomiarowych typu ESCS 30 produkcji firmy Rohde&Schwarz.

2016-08-02
Ogłoszenie o dialogu technicznym - nr sprawy: BAK.WZP.26.18.2016.20.

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie planuje przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego udzieli zamówienia na wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu, budowie i wdrożeniu systemu monitorowania jakości usługi dostępu do Internetu, oraz zapewnieniu wsparcia technicznego w jego utrzymaniu przez okres 24 miesięcy od dnia odbioru. Ogólny opis systemu monitorowania jakości usługi dostępu do Internetu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 

Niniejsze ogłoszenie zawiera informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego
i stanowi zaproszenie do udziału w Dialogu Technicznym, poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia na wykonanie ww. usługi.


 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
Tele Muzeum
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie