Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Ogłoszenia > Zamówienia publiczne
 
dodaj do:
facebook
twitter
gogole+
linkedin

Zamówienia publiczne

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień |
 
2014-08-29
Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BAK-WZP-231-31/14

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę Regionalnej Stacji Kontroli Emisji Radiowych wraz z wieżą antenową na potrzeby Delegatury UKE w Krakowie w ramach Krajowego Automatycznego Systemu Monitoringu Widma Radiowego” - numer sprawy: BAK-WZP-231-31/14.

więcej >>

2014-08-29
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sprawa nr BAK-WZP-231-23/14.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Usługi rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie" – sprawa BAK-WZP-231-23/14.

więcej >>

2014-08-28
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sprawa nr BAK-WZP-231-24/14.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie modelu bottom-up na potrzeby kalkulacji długookresowych kosztów przyrostowych (LRIC) usługi hurtowego zakańczania połączeń w publicznych stacjonarnych sieciach telekomunikacyjnych (FTR) oferowanych przez polskich operatorów stacjonarnych sieci telekomunikacyjnych oraz wsparcie eksperckie przy jego wdrożeniu w celu określenia stawki za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych”. Sprawa nr BAK-WZP-231-24/14.

więcej >>

2014-08-28
Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BAK-WZP-231-27/14

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Przeprowadzenie badania ankietowego opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz oceny preferencji konsumentów wraz z opracowaniem wyników badania” - numer sprawy: BAK-WZP-231-27/14.

więcej >>

2014-08-19
Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na dostawę przenośnych odbiorników do wykrywania zakłóceń oraz monitorowania widma radiowego.

Urząd Komunikacji Elektronicznej (zwany dalej Zamawiającym), poszukuje przenośnych odbiorników do wykrywania zakłóceń oraz monitorowania widma radiowego (elektromagnetycznego) z możliwością wykonywania podstawowych pomiarów takich jak moc i poziom sygnału, częstotliwość, szerokość pasma. 
W związku z powyższym Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do ustalenia wartości szacunkowej zamówienia (art. 32 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

więcej >>

2014-08-13
Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BAK-WZP-231-30/14

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Przeprowadzenie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych oraz części technicznej siedziby Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Krakowie” - numer sprawy: BAK-WZP-231-30/14.

więcej >>

2014-08-12
Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BAK-WZP-231-24/14

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie modelu bottom-up na potrzeby  kalkulacji długookresowych kosztów przyrostowych (LRIC) usługi hurtowego zakańczania połączeń w publicznych stacjonarnych sieciach telekomunikacyjnych (FTR) oferowanych przez polskich operatorów stacjonarnych sieci telekomunikacyjnych oraz wsparcie eksperckie przy jego wdrożeniu w celu określenia stawki za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych”  -  numer sprawy: BAK-WZP-231-24/14.

więcej >>

2014-08-07
Zaproszenie w ramach procedury wyboru wykonawcy do składania ofert

Zaproszenie w ramach procedury wyboru wykonawcy do składania ofert na wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji projektowej przebudowy (adaptacji poddasza o powierzchni 784,49 m2) budynku zlokalizowanego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17 we Wrocławiu (działka Nr 18, AM-32, obręb 0001, Stare Miasto) z przeznaczeniem na siedzibę Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej we Wrocławiu

więcej >>

2014-08-05
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa BAK-WZP-231-26/14

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przewóz pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej – sprawa BAK-WZP-231-26/14.

więcej >>

2014-08-05
Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BAK-WZP-231-25/14

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów Urzędu Komunikacji Elektronicznej przez okres 24 miesięcy w podziale na 2 zadania:
1. Zadanie numer 1 - Ochrona obiektów Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie i Boruczy;
2. Zadanie numer 2 - Ochrona obiektów Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich”
- numer sprawy: BAK-WZP-231-25/14.

więcej >>

2014-08-04
Ogłoszenie o zamówieniu – tablice informacyjne

Urząd Komunikacji Elektronicznej poszukuje wykonawcy 17 tablic informacyjnych dla projektu pn. „Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej” realizowanego w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

więcej >>


 
Do góry
Drukuj do PDF
2014 © UKE
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij