Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Ogłoszenia > Zamówienia publiczne
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Zamówienia publiczne

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
 
2015-11-26
Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BAK.WZP.231.40.2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Zapewnienie w 2016 roku usługi utrzymania (maintenance) dla pracujących w klastrze serwerów IBM Power wraz z urządzeniami oraz oprogramowaniem systemowym zainstalowanym na serwerach posiadanych przez Zamawiającego” - numer sprawy: BAK.WZP.231.40.2015.

2015-11-25
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.54

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza w ramach procedury wyboru wykonawcy do składania ofert na zorganizowanie trzydniowego spotkania dla pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


2015-11-25
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.53

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza w ramach procedury wyboru wykonawcy do składania ofert na dostawę oprogramowania komputerowego - 1 licencji komercyjnej ArcGIS for Desktop Advanced sieciowa 10.3 lub równoważnego oprogramowania klasy GIS na potrzeby realizacji projektu Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej - instytucji o charakterze specjalistycznym zaangażowanej w realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w 2015 r. w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

2015-11-25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BAK.WZP.231.35.2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług doradczych i eksperckich w zakresie realizacji projektu pn: „Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej (EPL)” – sprawa BAK.WZP.231.35.2015

2015-11-24
Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BAK.WZP.231.33.2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie krótko i długofalowej koncepcji zmiany sposobu zagospodarowania zakresu częstotliwości 3400-3800 MHz w Polsce, w celu poprawy efektywności wykorzystania widma częstotliwości radiowych i dostosowania krajowego sposobu wykorzystania widma do aktualnych trendów i regulacji międzynarodowych” - numer sprawy: BAK.WZP.231.33.2015.

2015-11-20
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.52

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza w ramach procedury wyboru wykonawcy do składania ofert na dostawę 6 szt. komputerów wraz z monitorami na  potrzeby realizacji projektu Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej - instytucji o charakterze specjalistycznym zaangażowanej w realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w 2015 r. w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

2015-11-19
Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BAK.WZP.231.32.2015.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup licencji oraz oprogramowania dla serwerów i stacji roboczych na potrzeby Urzędu Komunikacji Elektronicznej w podziale na trzy zadania” - numer sprawy: BAK.WZP.231.32.2015.

2015-11-19
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BAK.WZP.231.37.2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badania porównawczego wartości wskaźników jakości usług w sieciach ruchomych Przedsiębiorców telekomunikacyjnych wraz z opracowaniem raportu z przeprowadzonego badania – sprawa BAK.WZP.231.37.2015

2015-11-19
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.51

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza w ramach procedury wyboru wykonawcy do składania ofert na zorganizowanie jednodniowego szkolenia zamkniętego w Warszawie, w ramach projektu „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej - instytucji o charakterze specjalistycznym zaangażowanej w realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w 2015 r. w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”.

2015-11-19
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.50

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza w ramach procedury wyboru wykonawcy do składania ofert na prenumeratę prasy i czasopism dla Centrali oraz Delegatur Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

2015-11-07
Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BAK.WZP.231.38.2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Przeprowadzenie badania czasu przebiegu przesyłek listowych nierejestrowanych uzyskanego w roku 2016 i 2017 w zakresie usług powszechnych świadczonych w obrocie krajowym przez operatora wyznaczonego” - numer sprawy: BAK.WZP.231.38.2015.

2015-11-06
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Zadania numer 3 - sprawa numer: BAK.WZP.231.31.2015.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego w podziale na trzy zadania” - w zakresie Zadania numer 3 . BAK.WZP.231.31.2015.

2015-11-06
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Zadania numer 2 - sprawa numer: BAK.WZP.231.31.2015.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego w podziale na trzy zadania” - w zakresie Zadania numer 2 . BAK.WZP.231.31.2015.

2015-11-06
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Zadania numer 1 - sprawa numer: BAK.WZP.231.31.2015.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego w podziale na trzy zadania” - w zakresie Zadania numer 1 . BAK.WZP.231.31.2015.

2015-11-04
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.49.

Zaproszenie do składania ofert na „Dostawę nw. sprzętu informatycznego:
• Część 1 - dostawa od 1 do 2 szt. skanera – model 1,
• Część 2 - dostawa od 12 do 20 szt. skanerów – model 2,
• Część 3 - dostawa od 12 do 20 szt. czytników kodów,
• Część 4 - dostawa od 12 do 20 szt. drukarek etykiet,
spełniającego wymagania, określone w załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia
”, zgodnie z opisem i zakresem wskazanym w Zaproszeniu do składania ofert” - sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.49.

2015-11-04
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BAK.WZP.231.30.2015.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę Regionalnej Stacji Kontroli Emisji Radiowych w Łodzi” . Sprawa numer: BAK.WZP.231.30.2015.

2015-11-03
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BAK.WZP.231.29.2015.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę ogrodzenia zewnętrznego z paneli systemowych typu 2D 8/6/8” . Sprawa numer: BAK.WZP.231.29.2015.


 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
Tele Muzeum
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie