Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Ogłoszenia > Zamówienia publiczne
 
dodaj do:
facebook
twitter
gogole+
linkedin

Zamówienia publiczne

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec |
 
2014-07-25
Logo UKE
Postępowanie konkursowe ws. przeprowadzenia weryfikacji kalkulacji kosztu netto oraz straty z tytułu świadczenia usług powszechnych

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe ogłasza postępowanie konkursowe na wybór podmiotu, który przeprowadzi weryfikację przedłożonych przez Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie dokumentów, o których mowa w art. 112 ust. 1 ww. ustawy, dotyczących kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych oraz straty na świadczeniu tych usług.

więcej >>

2014-07-25
Zaproszenie w ramach procedury rozpoznania rynku do składania ofert.

Zaproszenie w ramach procedury rozpoznania rynku do składania ofert na zapewnienie utrzymania i rozbudowę aplikacji WEB „Generator wniosków o zmianę obszaru wykorzystania częstotliwości oraz kalkulator opłat rocznych za prawo do dysponowania częstotliwościami dla sieci Radiokomunikacji Ruchomej Lądowej (RRL)” oraz  zapewnienie dostępu do serwisu WEB służącej do rozliczeń opłat w służbie ruchomej RRL umożliwiającej określenie szczegółowych opłat rocznych, półrocznych i kwartalnych dla każdego podmiotu z rozbiciem na poszczególne decyzje przy uwzględnieniu pełnej zależność poszczególnych decyzji w czasie, z uwzględnieniem odsetek.

więcej >>

2014-07-16
Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa BAK-WZP-231-20/14

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług wsparcia procesu czyszczenia danych w ramach inwentaryzacji infrastruktury oraz usług szerokopasmowych – sprawa BAK-WZP-231-20/14.

więcej >>

2014-07-16
Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BAK-WZP-231-23/14

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie”  -  numer sprawy: BAK-WZP-231-23/14.

więcej >>

2014-07-16
Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BAK-WZP-231-26/14

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Przewóz pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej - sparwa BAK-WZP-231-26/14

więcej >>

2014-07-14
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa nr BAK-WZP-231-20/14

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług wsparcia procesu czyszczenia danych w ramach inwentaryzacji infrastruktury oraz usług szerokopasmowych – sprawa BAK-WZP-231-20/14.

więcej >>

2014-07-01
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa nr BAK-WZP-231-19/14

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - opracowanie analizy w zakresie wpływu na funkcjonowanie na polskim rynku telekomunikacyjnym Oferty ramowej Orange Polska (OPL) określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci OPL, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych (RIO, LLU, BSA, WLR, kolokacja) zatwierdzonej decyzjami Prezesa UKE (zwana dalej Ofertą SOR), w tym przedstawienie możliwości uproszczenia/zmiany rozwiązań przyjętych w Ofercie SOR -  numer sprawy: BAK-WZP-231-19/14.

więcej >>


 
Do góry
Drukuj do PDF
2014 © UKE
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij