Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Ogłoszenia > Zamówienia publiczne
 
dodaj do:
facebook
twitter
gogole+
linkedin

Zamówienia publiczne

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień |
 
2014-09-18
Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej”

Urząd Komunikacji Elektronicznej w związku z przygotowywanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i oznakowanie materiałów promocyjnych dla projektu „Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej” zaprasza zainteresowane podmioty do zapoznania się z załączoną informacją o zakresie świadczonych usług oraz przesłania informacji nt. danych Wykonawcy i szacunkowych cen usług. 

 

więcej >>

2014-09-16
Grafika flaga UE
PLI CBD: Zaproszenie do sporządzenia informacji niezbędnych do ustalenia wartości zamówienia publicznego

Urząd Komunikacji Elektronicznej, w związku z przygotowaniami postępowania o udzielenie  zamówienia na „Audyt bezpieczeństwa oraz przygotowanie do certyfikacji Systemu PLI CBD", zaprasza zainteresowane podmioty do zapoznania się z załączoną informacją.

więcej >>

2014-09-16
Zapytanie o oszacowanie kosztów projektu

W związku z realizacją projektu nr POIG.07.01.00-00-019/09 pn. System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, Urząd Komunikacji Elektronicznej prosi o oszacowanie kosztów zaprojektowania, budowy, uruchomienia i wdrożenia Narzędzia Pomiarowo-Kontrolnego (NPK) do oceny parametrów i funkcjonalności sieci szerokopasmowych budowanych w ramach środków unijnych. 

więcej >>

2014-09-12
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi geokodowania danych pozyskanych w ramach inwentaryzacji infrastruktury i usług

W związku z realizacją produktu pn. „Moduł Analityczny do wyznaczania obszarów interwencji publicznych w obszarze rozwoju Internetu szerokopasmowego umożliwiający szacowanie kosztów niezbędnych inwestycji” w ramach projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa (SIPS), Urząd Komunikacji Elektronicznej zamierza zamówić usługę geokodowania danych pozyskanych w ramach inwentaryzacji infrastruktury i usług oraz utworzenia referencyjnej bazy punktów adresowych w bazie danych o infrastrukturze i usługach telekomunikacyjnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

więcej >>

2014-09-11
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa nr BAK-WZP-231-30/14

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przeprowadzenie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych oraz części technicznej siedziby Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Krakowie” -  numer sprawy: BAK-WZP-231-30/14.

więcej >>

2014-09-11
Zaproszenie w ramach procedury wyboru wykonawcy do składania ofert

Zaproszenie w ramach procedury wyboru wykonawcy do składania ofert na dostawę sprzętu informatycznego.

więcej >>

2014-09-10
Ogłoszenie o zamówieniu - nr sprawy: BAK-WZP-231-33/14

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na „Ocieplenie budynku administracyjnego wraz z wymianą instalacji odgromowej i modernizacją oświetlenia budynku i terenu oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich” -  numer sprawy: BAK-WZP-231-33/14.

więcej >>

2014-09-09
Zaproszenie w ramach procedury wyboru wykonawcy do składania ofert

Zaproszenie w ramach procedury wyboru wykonawcy do składania ofert na wykonanie weryfikacji alokacji kosztów operacyjnych ponoszonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) w ramach przyznanego limitu wydatków na merytoryczne obszary działania UKE (zadania w zakresie telekomunikacji, gospodarowanie zasobami numeracji, gospodarka widmem częstotliwości, nadzór rynku wyrobów oraz rynek usług pocztowych) oraz przedstawienie rekomendacji w zakresie powiązania alokacji z ewidencją wydatków w układzie budżetu zadaniowego.

więcej >>

2014-09-01
Zaproszenie do sporządzenia informacji niezbędnych do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia publicznego na dostawę 2 szt. analizatorów modulacji do pomiarów parametrów emisji DVB-T, DAB, UKF-FM oraz monitorowania widma radiowego

W celu ustalenia wartości zamówienia, Zamawiający zaprasza zainteresowane podmioty do zapoznania się z załączoną informacją o zakresie przedmiotowego zamówienia publicznego oraz przesłanie informacji nt. danych Wykonawcy i szacunkowych cen dostawy.

więcej >>


 
Do góry
Drukuj do PDF
2014 © UKE
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij