Wręczenie Certyfikatów Prezesa UKE na 2015 rok - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Informacje ogólne > Akcje społeczne > Certyfikaty UKE > Wręczenie Certyfikatów Prezesa UKE na 2015 rok
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Wręczenie Certyfikatów Prezesa UKE na 2015 rok

DSC_0059
14 stycznia br. w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów Prezesa UKE. W gronie laureatów tegorocznej edycji znaleźli się: Orange Polska, UPC Polska, CenterNet, FOSET Paweł Szubczyński oraz panwybierak.pl.

 

Certyfikaty przyznawane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej mają na celu wspieranie równoprawnej i skutecznej konkurencji w na rynku usług telekomunikacyjnych, jak również zapewnienie użytkownikom najlepszej ochrony przed nadużyciami.

Przyznawane od kilku lat Certyfikaty Prezesa UKE stanowią „znak jakości” istotny zarówno dla abonentów, jak i dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych – powiedziała Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. – Celem programu certyfikacji usług telekomunikacyjnych jest promowanie zachowań, które mają na celu nie tylko sprzedaż usług, ale w których widoczna jest także troska o klienta, dla którego usługa jest dedykowana. Równie ważne jest dostarczenie prostych narzędzi, ułatwiających różnym grupom odnaleźć się w gąszczu nowych usług – dodała Prezes UKE.

Program certyfikacji ma przede wszystkim zwrócić uwagę przedsiębiorców i wszystkich użytkowników na najistotniejsze wyzwania sektora telekomunikacji i nowych technologii. Są to m.in. bezpieczeństwo korzystania z sieci internetowej, konieczność pomocy i poprawy kompetencji cyfrowych osób powyżej 50 roku życia, a także zwiększenie dostępu do przejrzystych informacji o dostępnych ofertach.

Po przeprowadzonej analizie złożonych wniosków, Prezes Magdalena Gaj postanowiła przyznać Certyfikat Prezesa UKE na rok 2015 dla następujących przedsiębiorców:

 • w kategorii Bezpieczny Internet:  Orange Polska S.A. oraz UPC Polska Sp. z o.o.;
 • w kategorii Senior: CenterNet S.A.;
 • w kategorii Porównywarka ofert usług telekomunikacyjnych: FOSET Paweł Szubczyński oraz panwybierak.pl Sp. z o.o.
Serdecznie gratuluję przedstawicielom wszystkich wyróżnionych firm i życzę, aby idea wzmacniania konkurencyjności, a tym samym pozycji konsumenta i zapewnienia jak najwyższej  jakości usług, zawsze Państwu przyświecała i była  podstawową zasadą działalności – powiedziała Magdalena Gaj, Prezes UKE, podczas uroczystości wręczenia certyfikatów.

Zobowiązania laureatów Certyfikatu Prezesa UKE na 2015 rok

Orange Polska S.A. i UPC Polska Sp. z o.o. świadczą usługi dostępu do sieci Internet zgodnie z wymogami Certyfikatu Prezesa UKE w kategorii Bezpieczny Internet, zapewniając swoim użytkownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim ochronę dzieci i młodzieży.

CenterNet S.A. świadczy usługi telekomunikacyjne zgodnie z wymogami Certyfikatu Prezesa UKE w kategorii Senior, tj. wyrównując szanse i zwiększając aktywność osób starszych w dostępie do usług telekomunikacyjnych.

Natomiast firmy: FOSET Paweł Szubczyński oraz panwybierak.pl Sp. z o.o. – zapewniają możliwość porównywania ofert usług telekomunikacyjnych w serwisach: odpowiednio – www.CyfrowyDoradca.pl oraz panwybierak.pl, zgodnie ze standardami ustalonymi przez Prezesa UKE w programie certyfikacji.

W kategorii Bezpieczny Internet spółki Orange Polska i UPC Polska zobowiązały się do:

 • prowadzenia w szkołach zajęć informacyjnych dotyczących zagrożeń i przemocy w sieci;
 • udostępniania poradników mających na celu bezpieczne wprowadzenie dziecka w świat Internetu, w formie elektronicznej i papierowej, kierowanych do rodziców i dzieci;
 • udostępnienia adresu mailowego, na który użytkownicy mogą kierować pytania dotyczące bezpieczeństwa w Internecie oraz pomocy w sytuacji zagrożenia w sieci;
 • udostępnienia narzędzi uniemożliwiających dostęp osób nieletnich do treści przeznaczonych dla osób dorosłych (programy filtrujące, antywirusy oraz programy antyspamowe).


W kategorii Senior spółka CenterNet zobowiązała się do:

 • stworzenia specjalnej oferty dla klientów w wieku powyżej 50-tego roku życia oraz oferowania  aparatów telefonicznych dedykowanych dla Seniorów;
 • zapewnienia infolinii umożliwiającej wsparcie techniczne użytkownikom w korzystaniu z usług telekomunikacyjnych i z telefonów komórkowych;
 • organizowania szkoleń kierowanych do osób starszych oraz udostępnianie użytkownikom usług telekomunikacyjnych ,,Poradnika Seniora’’ w formie elektronicznej oraz w wersji papierowej;
 • stosowania blokady usług Premium Rate, udostępniania tej usługi na wyraźne życzenia zainteresowanych konsumentów (w przypadku problemów związanych z aktywacją usługi zobowiązanie się do pomocy klientowi przez cały proces aktywacyjny za pośrednictwem specjalnie dedykowanej infolinii);
 • zapewnienia każdemu użytkownikowi możliwości wypróbowania, przez 10 dni przed dokonaniem  zakupu, telefonu dedykowanego seniorom;
 • oferowania sprzętu telekomunikacyjnego, który posiada dodatkowe udogodnienia dla osób starszych, m.in. duże klawisze, proste menu klawiatury, funkcję SOS.

W kategorii Porównywarka Ofert przedsiębiorstwa FOSET Paweł Szubczyński oraz panwybierak.pl Sp. z o.o. zobowiązały się odpowiednio do:

 • oferowania możliwości porównywania pakietów telewizji cyfrowej (FOSET Paweł Szubczyński) oraz ofert telewizji, Internetu stacjonarnego, Internetu mobilnego, telefonii stacjonarnej i telefonii mobilnej a także ofert łączonych (panwybierak Sp. z o.o.), gwarantując wiarygodne i rzetelne porównanie ofert, co spełnia wymagania Prezesa UKE dla niezależnych kalkulatorów ofert telekomunikacyjnych;
 • informowania Prezesa UKE o zmianach w liczbie porównywanych dostawców usług wraz z dokładnym wskazaniem, których dostawców dotyczą zmiany (w przypadku zmniejszenia liczby porównywanych dostawców usług do podania szczegółowego powodu takiego działania);
 • informowania Prezesa UKE o nowych funkcjonalnościach serwisu i datach przeprowadzonych aktualizacji, jak również o zmianach w regulaminie serwisu, kiedy takie zmiany nastąpią.

 

Jak uzyskać Certyfikat Prezesa UKE

Certyfikat Prezesa UKE jest nadawany na okres danego roku kalendarzowego. Program obejmuje trzy kategorie certyfikatów: Bezpieczny Internet, Senior oraz Porównywarka Ofert.

Proces składania wniosków oraz warunki uczestnictwa zostały szczegółowo określone w Regulaminach dla każdej kategorii Certyfikatu Prezesa UKE.

Wnioski można składać do 30 września każdego roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznany certyfikat (np. aby uzyskać certyfikat na rok 2016 wniosek należy złożyć do 30 września 2015 r.). Wniosek zostaje rozpatrzony najpóźniej w ciągu 90 dni od dnia jego złożenia. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, Wnioskodawca zostanie o tym poinformowany i zaproszony na wręczenie Certyfikatu przez Prezesa UKE.

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którym został przyznany Certyfikat, zobowiązani są do przedstawienia Prezesowi UKE sprawozdania z realizacji zasad Programu. Prezes UKE zachowuje także prawo do weryfikacji spełniania przez przedsiębiorcę warunków danego Certyfikatu, zwłaszcza, gdy do UKE będą docierały sygnały od konsumentów dotyczące możliwych nieprawidłowości. W takim przypadku Prezes UKE może wezwać certyfikowany podmiot do złożenia wyjaśnień w sprawie i/lub zlecić (lub przeprowadzić samodzielnie) audyt certyfikowanego podmiotu w omawianym zakresie.
uruchom galerię
Autor informacji: (Magdalena Gaj) / (2015-01-14)
Udostępnienie informacji: (Sebastian Szeleszczuk) / (2015-01-14 12:16)
Ostatnia zmiana: (Anna Lewandowska) / (2015-01-15 11:09)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie