Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych za pierwsze półrocze 2014 r. - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Telekomunikacja > Regulacja rynku > Jakość usług > Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych za pierwsze półrocze 2014 r.
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych za pierwsze półrocze 2014 r.

Logo Memoradum QoS
Prezentowane poniżej sumarycznie wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w pierwszej połowie 2014 r. są wynikiem podjętej w październiku 2012 roku przez Prezesa UKE inicjatywy skierowanej do podmiotów działających na szeroko rozumianym rynku telekomunikacyjnym – przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostawców usług, izb gospodarczych, stowarzyszeń branżowych, środowisk naukowych, firm pomiarowych oraz zrzeszeń konsumenckich. Inicjatywa Prezesa UKE zaowocowała powstaniem  Memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym. Tym samym Prezes UKE oraz Sygnatariusze Memorandum zobowiązali się wspólnie dążyć do zapewnienia publikowania konsumentom rzetelnych i porównywalnych informacji o wskaźnikach jakości świadczonych usług(QoS).

 

Przedsiębiorcy, którzy złożyli Deklaracje o stosowaniu postanowień Raportu z prac realizowanych w ramach memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług na rynku telekomunikacyjnym z dnia 7 lutego 2014 roku zobowiązali się do dokonywania pomiarów wskaźników jakości usług wymienionych w Raporcie z prac realizowanych w ramach memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług na rynku telekomunikacyjnym, zgodnie z metodologią i terminami określonymi w Raporcie.

Publikacji podlegają wartości wszystkich wskaźników i informacje dodatkowe wymienione w poniższych tabelach stosujące się dla danego typu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego (stacjonarny lub ruchomy). Wartości wskaźników podaje się za pomocą kolorów, które reprezentują określone przedziały wartości wskaźników tak, jak to przedstawiono w legendzie.

Za pierwszy okres sprawozdawczy większość przedsiębiorców przedstawiła tylko wskaźniki administracyjne. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe przedstawiło za ten okres sprawozdawczy wartości wskaźników technicznych świadczonych przez nie usług, a Orange Polska podał wskaźnik skuteczności połączeń telefonicznych dla usługi realizowanej w sieci stacjonarnej.

W prezentowanych poniżej tabelach zostali uwzględnieni wszyscy przedsiębiorcy świadczący usługi telekomunikacyjne, którzy złożyli deklaracje o stosowaniu postanowień Raportu z prac realizowanych w ramach memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług na rynku telekomunikacyjnym z dnia 7 lutego 2014 roku.

Prezes UKE przypomina, że każdy Operator świadczący usługi telekomunikacyjne (telefoniczną i dostęp do Internetu) może przystąpić w każdym momencie do stosowania zapisów Raportu z Memorandum składając stosowną deklarację do UKE, tym samym zobowiązując się do stosowania metod pomiaru/obliczania wskaźników jakości podanych w Raporcie oraz publikować informacje o tych wskaźnikach. Uzyskane wskaźniki powinien przesyłać do UKE w terminach określonych w Raporcie, a tym samym być ujętym w zestawieniach publikowanych przez UKE. Jednocześnie przedsiębiorcy mogą te wskaźniki jakości też publikować na własnych stronach internetowych z wykorzystaniem logo Memorandum dla swoich aktualnych czy przyszłych klientów.


Publikacja wskaźników technicznych jesienią 2015 roku


Aktualnie trwa proces wyłaniania przedsiębiorstwa mającego wykonywać – na rzecz operatorów sieci mobilnych – pomiary jakości tzw. drive testy. Polegają one na jednoczesnym wykonywaniu pomiarów za pomocą ruchomych stacji pomiarowych zamontowanych w samochodach poruszających się po określonych krajowych trasach komunikacyjnych. Publikacja wskaźników technicznych dla tych sieci planowana jest za pierwsze półrocze 2015 roku.

Przedsiębiorcy świadczący usługi w sieciach stacjonarnych zobowiązali się do przekazania wyników pomiarów technicznych wskaźników jakości w tym samym terminie.

*  *  *

W listopadzie 2014 roku INEA S.A. przesłała wskaźniki administracyjne (uzupełnione w poniższych tabelach).

 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie