Wykaz miejscowości do dofinansowania - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Infrastruktura > Dofinansowanie sieci dostępowych > Wykaz miejscowości do dofinansowania
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Wykaz miejscowości do dofinansowania


UKE udostępnia wykazy miejscowości w których możliwa jest realizacja projektów budowy sieci dostępowych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Publikujemy wykazy miejscowości w których mogą być realizowane projekty polegające na budowie sieci dostępowych w ramach konkursu na budowę infrastruktury tzw. „ostatniej mili” dla Działania II.1 PO RPW – „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, realizowanego w ramach II osi priorytetowej Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, 2007 – 2013.

Dla wspomnianego konkursu dostępne są dwa wykazy:
 • DzialanieII_1PO_RPW_nga.xls – wykaz miejscowości, gdzie możliwa jest realizacja sieci NGA
 • DzialanieII_1PO_RPW_Tradycyjne_Sieci.xls - wykaz miejscowości, gdzie możliwa jest realizacja tradycyjnych sieci dostępowych
Wykazy dla Działania II 1 PO RPW zostały zaktualizowane w dniu 10.03.2014 r.

Dofinansowanie w ramach konkursu Działania II.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” PO RPW będzie udzielane na realizację projektów polegających na zbudowaniu sieci szerokopasmowej na obszarach na których nie ma odpowiedniego szerokopasmowego dostępu do Internetu lub szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji, które w całości będą realizowane na terenie jednego z województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego lub warmińsko - mazurskiego.

Więcej informacji o konkursie na stronie: www.parp.gov.pl / Rozwój Polski Wschodniej / Nabory wniosków / projektów / Działanie II.1.

Wykazy miejscowości powstały w oparciu o dane przekazane przez podmioty, świadczące usługi telekomunikacyjne podczas inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej, przeprowadzonej w 2013 r., po uwzględnieniu inwestycji TP S.A., zrealizowanych w ramach porozumienia zawartego pomiędzy UKE a TP S.A. oraz zatwierdzonych projektów realizowanych w ramach RPO, w których budowane będą sieci dostępowe, a także zatwierdzonych projektów z wszystkich dotychczasowych naborów wniosków w ramach Działania 8.4 POIG oraz działania II.1 "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" PO RPW 2007-2013.

Wykazy nie zawierają informacji o planowanej lokalizacji węzłów SSPW.

UWAGA!!! W dniu 12.03.2014 r. wykazy zostały zaktualizowane z uwagi na nowe informacje z WWPE i PARP dotyczące złożonych projektów na budowę sieci dostępowych. Dodatkowo dodano kolumnę z informacją o nasyceniu usługami dostępu do Internetu min. 2 Mb/s.

Publikujemy również plik zawierający informację o typie miejscowości, w których mogą być realizowane projekty polegające na budowie sieci dostępowych w ramach konkursu na budowę infrastruktury tzw. „ostatniej mili” dla Działania II.1 PO RPW.

Przypominamy również, że informacje te są dostępne także na stronie Głównego Urzędu Statystycznego>>> 


Zachęcamy do korzystania z udostępnionych danych oraz do składania wniosków o dofinansowanie budowy sieci telekomunikacyjnych i życzymy powodzenia w realizacji projektów.