Zmiany w samorządowym Internecie - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Bieżące informacje > Komunikaty > Zmiany w samorządowym Internecie
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Zmiany w samorządowym Internecie


2013-09-10
foto archiwum UKE
Nowe stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie świadczenia przez jednostki samorządu terytorialnego bezpłatnej lub za opłatę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do sieci Internet na podstawie art. 7 Megaustawy.

 

W dniu 10 września 2013 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zmodyfikował stanowisko z dnia 9 sierpnia 2012 r. dotyczące działalności telekomunikacyjnej prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) w zakresie oferowania użytkownikom bezpłatnego lub za opłatę niższą niż cena rynkowa dostępu do Internetu.

Zmiany w Stanowisku wynikają z 3-letniej praktyki w prowadzeniu przez Prezesa UKE postępowań administracyjnych w sprawie samorządowych hotspotów. Prezes UKE wziął również pod uwagę opinie operatorów świadczących komercyjnie usługi dostępu do Internetu, które przekazywane były w trakcie postępowań konsultacyjnych odnośnie projektów decyzji dla JST, prowadzonych z art. 7 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tzw. Megaustawy).

Nowe stanowisko Prezesa UKE uwzględnia także opinie i uwagi zgłoszone w toku konsultacji projektu zmiany stanowiska, które odbyły się w dniach 4 -18 czerwca 2013 r. (opinie te opublikowane zostały na stronie internetowej UKE).

Zmiany w stanowisku dotyczą w szczególności:
 • dopracowania definicji związanych z działalnością telekomunikacyjną JST,
 • zmiany wymaganych podstawowych ograniczeń technicznych w świadczeniu usługi dostępu do sieci Internet bez pobierania opłat lub za opłatę niższą niż cena rynkowa – w zakresie czasu trwania pojedynczej sesji  (45 minut) oraz minimalnej przerwy pomiędzy sesjami (15 minut),
 • interpretacji działalności JST wynikającej  z art. 15 Megaustawy w odniesieniu do regulacji wskazanej w art. 7 Megaustawy,
 • braku obowiązku uzyskania zgody Prezesa UKE na podstawie art. 7 Megaustawy tylko w przypadku kiosków internetowych oraz publicznych punktów dostępu do Internetu (np. w domach kultury, szkołach, urzędach, bibliotekach).

Samorządowy Internet

Oferowanie przez JST bezpłatnej lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do Internetu dla ogółu ludności zaczyna być już w Polsce zjawiskiem powszechnym. Taka działalność zawsze będzie oddziaływać na lokalny rynek telekomunikacyjny. Oddziaływanie to z jednej strony może być pozytywne, bowiem przejawia się między innymi zapewnieniem osobom wykluczonym cyfrowo możliwości korzystania z usługi dostępu do Internetu, czy też zwiększeniem zainteresowania technologiami informacyjno – komunikacyjnymi. Z drugiej strony, taka działalność JST może jednak powodować stagnację lokalnego rynku telekomunikacyjnego oraz zakłócić rozwój konkurencji na tym rynku.

Świadczenie przez JST usługi dostępu do Internetu może być wykonywane tam, gdzie nie jest zaspokojone zapotrzebowanie mieszkańców na usługi telekomunikacyjne. W ocenie Prezesa UKE, celami świadczenia bezpłatnej lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do Internetu powinny być przede wszystkim:
 • likwidacja zjawiska tzw. wykluczenia cyfrowego;
 • okazjonalny dostęp do Internetu dla użytkowników mobilnych (np. mieszkańców, turystów przebywających w miejscach publicznych w zasięgu hotspotów);
 • wzrost popytu na komercyjne usługi dostępu do Internetu;
 • stymulowanie przedsiębiorców telekomunikacyjnych do modernizacji infrastruktury;
 • zapewnienie możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną, pomiędzy obywatelem / podmiotem gospodarczym a administracją.

Warunkami formalnymi świadczenia przez JST usługi dostępu do Internetu są podjęcie przez organ stanowiący JST stosownej uchwały oraz uzyskanie zgody Prezesa UKE, wyrażonej w formie decyzji administracyjnej.

W decyzji wydawanej przez Prezesa UKE na podstawie art. 7 Megaustawy określany jest obszar, którego dotyczy działalność JST, maksymalna przepływność łącza (nie więcej niż 512 kbit/s) oraz warunki świadczenia usługi dostępu do Internetu, w tym maksymalny czas, po upływie którego następuje zakończenie połączenia (czas jednorazowej sesji w ramach dostępu nieodpłatnego maksymalnie 45 minut oraz przerwa pomiędzy poszczególnymi sesjami nie krótsza niż 15 minut). Miesięczny limit transferu danych, ustalany jest w przypadku dostępu bezpłatnego – nie więcej niż 750 MB dla użytkownika.

Zanim jednak JST podejmie się świadczenia bezpłatnej lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do Internetu, powinna skonsultować planowany projekt świadczenia bezpłatnej usługi dostępu do Internetu z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi oraz określić przyczyny, z powodu których mieszkańcy nie korzystają lub nie mogą korzystać z usług oferowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Hotspoty

Popularną formą zapewniania Internetu przez JST jest instalacja hotspotów, które swoim zasięgiem obejmują miejsca publiczne. Pod pojęciem miejsca publicznego należy rozumieć określony obszar dostępny dla ogółu ludności, w szczególności place miejskie, budynki użyteczności publicznej (urzędy, muzea, szkoły, dworce), place uniwersyteckie, aleje, parki.

Generalnie usługa ta nie zapewnia dostępu do Internetu w pełni porównywalnego do tego, jakim się cieszą abonenci przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ani pod względem funkcjonalności, ani dostępności i zasięgu terytorialnego. Użytkownicy hotspotów mają dostęp do Internetu tylko w miejscach, w których zlokalizowano punkty dostępu. W celu skorzystania z usług internetowych muszą zatem udać się do wybranej lokalizacji.

Kioski internetowe

JST mogą w zakresie swojej działalności dotyczącej świadczenia usługi dostępu do Internetu umożliwiać swoim mieszkańcom także dostęp do sieci Internet za pomocą tzw. kiosków internetowych (infomat, infokiosk). Są to stacjonarne urządzenia multimedialne, których głównym zadaniem jest dostęp do sieci Internet, w tym do wybranych treści, w danej lokalizacji (wewnątrz obiektu, jak również na zewnątrz). Przykładowo, w kioskach internetowych zlokalizowanych w urzędach klienci mogą pozyskać potrzebne informacje dotyczące funkcjonowania urzędu, wypełnić wnioski i formularze. Natomiast w infokioskach umiejscowionych na dworcach autobusowych lub kolejowych, lotniskach oraz stacjach metra podróżni mogą sprawdzić rozkład jazdy, informacje o dogodnych połączeniach oraz inne informacje z zakresu promocji JST.

Publiczne punkty dostępu do Internetu

Dostęp do Internetu zapewniają ponadto publiczne punkty dostępu do Internetu (tzw. PIAP-y), czyli stacjonarne komputery, zlokalizowane w miejscach publicznych, które umożliwiają użytkownikom końcowym dostęp do zasobów sieci Internet w określonej lokalizacji, np. w bibliotekach, szkołach, urzędach. Korzystanie z funkcji informacyjnych, w tym dostępu do Internetu, poprzez PIAP-y nie wymaga posiadania przez użytkownika końcowego żadnych dodatkowych urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych.


JST realizujące usługę dostępu do Internetu za pomocą kiosków internetowych czy też PIAP-ów, nie mają obowiązku wystąpienia do Prezesa UKE z wnioskiem z art. 7 Ustawy, tj. nie podlegają pod procedurę uzyskania zgody wyrażonej w formie decyzji administracyjnej.

Warto również zaznaczyć, iż JST mogą podejmować również inne formy interwencji publicznej na rynku telekomunikacyjnym. W szczególności mogą realizować szereg projektów, z których kluczowe to wsparcie konsumentów w sprzęt i wiedzę niezbędną do korzystania z usług szerokopasmowych, a nawet finansowanie konsumentom kosztu usług telekomunikacyjnych (opłacanie kosztu usługi telekomunikacyjnej świadczonej na rzecz danego konsumenta przez wybranego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego).W dniu 24 października 2013 r. Prezes UKE doprecyzował definicję hotspota zawartą w treści opublikowanego Stanowiska. W pozostałym zakresie Stanowisko pozostaje bez zmian.

W załączeniu publikujemy pełną treść Stanowiska Prezesa UKE z dnia 10 września 2013 r. w zakresie świadczenia przez jednostki samorządu terytorialnego bezpłatnej lub za opłatę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do sieci Internet, zawierającą wprowadzone dotąd aktualizacje i zmiany.

Autor informacji: (Magdalena Gaj) / (2013-09-10)
Udostępnienie informacji: (Jacek Strzałkowski) / (2013-09-10 13:24)
Ostatnia zmiana: (Jacek Strzałkowski) / (2013-10-24 15:46)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie