Komunikaty - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Bieżące informacje > Komunikaty
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Komunikaty

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
 
2008-12-30
Wyniki konsultacji rozliczeń usług IN TP i Polkomtel

Stanowiska konsultacyjne w sprawie określenia warunków współpracy oraz zasad rozliczeń w zakresie świadczenia usług dostępu z sieci ruchomej Polkomtel na numery sieci inteligentnej Telekomunikacji Polskiej.

2008-12-30
Wyniki konsultacji zmiany rozliczeń TP i Telekomunikacji Kolejowej

Stanowiska uczestników konsultacji w sprawie odmowy zmiany warunków rozliczeń za ruch międzysieciowy do numerów przeniesionych pomiędzy Telekomunikacją Kolejową i Telekomunikacją Polską.

2008-12-30
Wyrok SOKiK w sprawie PSI dla dataCOM

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmienił decyzję o wprowadzeniu stawek ryczałtowych w rozliczeniach pomiędzy dataCOM S.A. i Telekomunikacją Polską S.A. i umorzył postępowanie administracyjne.

2008-12-22
Zmiana umowy Hikimoritech i TP

Decyzja w sprawie zmiany umowy o połączeniu sieci Hikimoritech Sp. z o.o. i Telekomunikacji Polskiej S.A.

2008-12-22
Usługi sieci IN Dialog i PTC

Decyzja w sprawie zmiany zasad współpracy i rozliczeń za usługi dostępu użytkowników sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej do usług sieci inteligentnej realizowanych za pośrednictwem Telefonii Dialog.

2008-12-22
Wyrok w sprawie WLR dla E-Telko

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił decyzję Prezesa UKE o hurtowym dostępie E-Telko Sp. z o.o. do sieci Telekomunikacji Polskiej S.A.

2008-12-22
Usługi sieci IN GTS Energis i PTC

Decyzja zastępująca umowę w zakresie ustalenia zasad współpracy i rozliczeń za usługi dostępu użytkowników sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej do usług sieci inteligentnej realizowanych za pośrednictwem GTS Energis.

2008-12-22
Konkurs na zbadanie sprawozdania TP Emitel

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania konkursowego na wybór podmiotu, który przeprowadzi badanie rocznego sprawozdania z rachunkowości regulacyjnej TP Emitel za rok 2008 i 2009.

2008-12-22
Konsultacje zmiany umowy Tele2 i TP

Projekt decyzji w sprawie zmiany umowy o połączeniu sieci Tele2 Polska Sp. z o.o. i Telekomunikacji Polskiej S.A. w zakresie dostosowania opłat za wykorzystanie kanałów 2Mbit/s do warunków określonych w Ramowej ofercie TP o dostępie telekomunikacyjnym.

2008-12-22
Konsultacje zmiany umowy Netia i TP

Projekt decyzji w sprawie dostosowania opłat wnoszonych przez Netię S.A. do warunków określonych w Ramowej ofercie TP o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie rozpoczynania połączeń, zakańczania połączeń oraz hurtowego dostępu do sieci.

2008-12-22
Terminowość paczek pocztowych

Wyniki badania terminowości doręczania przez Pocztę Polską paczek pocztowych priorytetowych i ekonomicznych w obrocie krajowym w okresie maj-wrzesień 2008 r.

2008-12-19
Postanowienie SN w sprawie kary dla PTC

Sąd Najwyższy odroczył rozprawę w sprawie kary nałożonej na PTC za realizację uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru.

2008-12-19
Pozycja rynkowa P4

Obowiązki regulacyjne na rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej P4 Sp. z o.o. (rynek 16).

2008-12-19
Analiza cen usług w roamingu w UE

Raport o usługach telefonii ruchomej w roamingu międzynarodowym wewnątrz Wspólnoty.

2008-12-19
Wyniki konsultacji radiofonii cyfrowej w paśmie L

Stanowiska uczestników konsultacji w sprawie możliwości zagospodarowania zasobów częstotliwości z zakresu 1452-1492 MHz (tzw. pasmo L).

2008-12-18
Analiza stopnia realizacji Strategii Regulacyjnej UKE

Na początku kwietnia 2008 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedstawił Strategię Regulacyjną dla polskiego rynku telekomunikacyjnego na lata 2008-2010.

2008-12-18
Rachunkowość TP Emitel za rok 2008

Instrukcja dla TP Emitel w zakresie wyodrębnienia i przypisania aktywów i pasywów, przychodów i kosztów na regulowane rodzaje działalności.

2008-12-18
Kara za naruszenie tajemnicy telekomunikacyjnej

Prezes UKE nałożył na Telekomunikację Polską S.A. karę pieniężną w wysokości 50.000 zł za naruszenie przepisów Prawa telekomunikacyjnego określających zasady dozwolonego przetwarzania danych abonenta.

2008-12-18
Czterech operatorów naruszyło Prawo pocztowe

Decyzje dla niepublicznych operatorów pocztowych w związku ze stwierdzeniem naruszenia przepisów prawa dotyczących działalności pocztowej w zakresie przesyłek o masie do 50 gram.

2008-12-18
Budowa i eksploatacja Sieci Następnej Generacji

Prezes UKE przedstawia środowisku telekomunikacyjnemu Opinię regulatora dotyczącą procesu budowania i eksploatacji infrastruktury NGA w Polsce.

strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . . .  34 > >>


 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie