Departamenty i Biura

  • Biuro Administracji i Kadr rozwiń element

    Jesteśmy centrum logistycznym Urzędu. Realizujemy zamówienia publiczne, sporządzamy plany wydatków i inwestycji. W naszych kompetencjach leży gospodarka mieniem i sprawy socjalne. Odpowiadamy za rekrutację oraz rozwój zawodowy pracowników.