Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BAK.WZP.26.17.2017 - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Ogłoszenia > Zamówienie publiczne > Ogłoszenia, zaproszenia, zawiadomienia > Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BAK.WZP.26.17.2017
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Ogłoszenie o zamówieniu - numer sprawy: BAK.WZP.26.17.2017


2017-06-02
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na „Dostawę 3 sztuk Ruchomych Stacji Monitoringowych”  -  numer sprawy: BAK.WZP.26.17.2017.

 Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20, pokój nr 4 (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 12/07/2017 r. do godz. 10:00.
Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20, w pokoju nr 18 (Sala Konferencyjna) w dniu 12/07/2017 r. o godz. 10:15.

Uwaga!!!
W dniu 30/06/2017 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej zmiany treści SIWZ. Szczegóły w poniżej załączonym pliku o numerze początkowym 03.

Uwaga!!!
W dniu 10/07/2017 r. Zamawiający zamieścił odpowiedź na pytanie do SIWZ. Szczegóły w poniżej załączonym pliku o numerze początkowym 04.

Uwaga!!!
W dniu 12/07/2017 r. Zamawiający w załączniku do pisma BAK.WZP.26.17.2017.10 zamieścił informacje dotyczące:
1) kwot, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Szczegóły w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 05.


Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.
Autor informacji: (Barbara Jamróz) / (2017-06-03)
Udostępnienie informacji: (Piotr Majewski) / (2017-06-03 10:20)
Ostatnia zmiana: (Elżbieta Kasińska) / (2017-07-12 14:28)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie