UKE wezwał sieci handlowe do dostosowania reklam telewizorów - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Bieżące informacje > Komunikaty > UKE wezwał sieci handlowe do dostosowania reklam telewizorów
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

UKE wezwał sieci handlowe do dostosowania reklam telewizorów


2013-03-01
Logo UKE (polskie)
Urząd Komunikacji Elektronicznej wezwał największe sieci handlowe na rynku wyrobów RTV w Polsce do podawania w reklamach informacji o klasie efektywności energetycznej oferowanych przez te sieci telewizorów.

 

Od 1 lutego 2013 r. dostawców i dystrybutorów produktu wykorzystującego energię obowiązują wymogi określone w ustawie z 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię.

Jeden z określonych w ustawie wymogów odnosi się do reklam produktów wykorzystujących energię, w tym m.in. do telewizorów. Każda reklama telewizora, w szczególności w postaci prasowej, elektronicznej, w programach radiowych lub telewizyjnych, lub w innych środkach komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), jeżeli przedstawia informację o cenie tego produktu lub zużyciu przez niego energii, powinna uwzględniać także informację o jego klasie efektywności energetycznej.

Dodatkowo, odnośnie telewizorów oferowanych na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej, użytkownikowi końcowemu, który nie może zobaczyć oferowanego produktu (znajdującego się np. w ofercie sklepu internetowego), istnieje obowiązek dla dystrybutorów wprowadzania ich do obrotu wraz z podaniem informacji dostarczanych przez dostawców zgodnie z załącznikiem VI rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamenty Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów.

Jednocześnie Urząd Komunikacji Elektronicznej przypomina o pozostałych obowiązkach, ciążących na dostawcach i dystrybutorach telewizorów, w zakresie informowania o zużyciu energii przez te produkty.

Obowiązki dostawców obejmują:
 • dołączenie do każdego telewizora, wprowadzanego do obrotu lub oddawanego do użytku, sporządzonych w języku polskim: etykiety, zgodnie z formatem i informacjami określonymi w Załączniku V rozporządzenia Nr 1062/2010 oraz karty, zgodnie z informacjami określonymi w Załączniku III rozporządzenia Nr 1062/2010;
 • dołączenie karty do wszelkich broszur lub innej dokumentacji dostarczanej wraz z telewizorem;
 • umieszczenie na etykiecie i w karcie danych zgodnych z parametrami technicznymi telewizora;
 • uwzględnianie klasy efektywności energetycznej modelu telewizora we wszelkich technicznych materiałach promocyjnych dotyczących konkretnego modelu, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne;
 • sporządzenie dokumentacji technicznej telewizora, określonej w Załączniku IV rozporządzenia Nr 1062/2010, umożliwiającej ocenę rzetelności informacji zamieszczonych na etykiecie oraz w karcie.

Obowiązki dystrybutorów obejmują:
 • umieszczenie z przodu telewizora w widocznym miejscu etykiety oraz udostępnienia użytkownikowi końcowemu karty, dostarczanych przez dostawcę;
 • uwzględnianie klasy efektywności energetycznej modelu telewizora we wszelkich technicznych materiałach promocyjnych dotyczących konkretnego modelu, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne.

energia-etykieta
Przykładowy wzór etykiety dla telewizorów
Przykładowy wzór etykiety dla telewizorów:

I. nazwa dostawcy lub znak towarowy;

II. identyfikator modelu dostawcy, gdzie identyfikator modelu oznacza kod, zazwyczaj alfanumeryczny, który odróżnia określony model telewizora od innych modeli o tym samym znaku handlowym lub nazwie dostawcy;

III. klasa efektywności energetycznej telewizora. Wierzchołek strzałki zawierającej klasę efektywności energetycznej telewizora jest umieszczony na tym samym poziomie co wierzchołek jednej ze strzałek klasy efektywności energetycznej z tym samym oznaczeniem;

IV. zużycie energii w trybie włączenia wyrażone w watach, zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej;

V. roczne zużycie energii w trybie włączenia, podane w kWh w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;

VI. przekątna widzialna ekranu wyrażona w centymetrach i calach;

VII. W przypadku telewizorów z łatwo zauważalnym przełącznikiem, który w położeniu wyłączonym przełącza telewizor w tryb zapewniający zużycie energii nieprzekraczające 0,01 W, może zostać dodany symbol tego przełącznika.

Autor informacji: (Dominik Kołtunowicz) / (2013-03-01)
Udostępnienie informacji: (Jacek Strzałkowski) / (2013-03-01 13:05)
Ostatnia zmiana: (Jacek Strzałkowski) / (2013-03-01 14:18)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie