Tłumacz PJM i SJM

Do kontaktu z Głuchymi klientami wykorzystujemy tłumacza języka migowego on-line.

Link do tłumacza znajduje się w prawym górnym rogu strony i oznaczony jest ikonką.

Kliknięcie uruchamia aplikację MIGAM, pozwalającą na połączenie się z tłumaczem on-line i kontakt z UKE w sprawach związanych z:

  • usługami telekomunikacyjnymi
  • usługami pocztowymi
  • działalnością UKE

Z usługi można korzystać na dwa sposoby:

  • Poza UKE – za pośrednictwem komputera/laptopa/tabletu/telefonu z kamerą i dostępem do Internetu. Po wejściu na naszą stronę i kliknięciu symbolu tłumacza połączymy się z tłumaczem języka migowego, który następnie zadzwoni do UKE i pomoże w załatwieniu sprawy telefonicznie.
  • Osobiście – w siedzibie lub Delegaturach UKE. W tym przypadku, to pracownik UKE zainicjuje połączenie z tłumaczem.