Wir światłowodów

Akceptacja ofert hurtowych/zmian ofert hurtowych w POPC przez Prezesa UKE

Prezes UKE przygotował zestawienie dokumentów/informacji (Zestawienie), które Operatorzy Sieci Dostępowych (OSD) powinni przedstawiać wraz z wnioskiem o akceptację oferty hurtowej/zmian oferty hurtowej (Wniosek OSD). Przekazanie dokumentów/informacji we Wniosku OSD zgodnie z Zestawieniem z jednej strony umożliwi Prezesowi UKE ocenę Wniosku OSD, z drugiej strony zwiększy efektywność procesu akceptacji oferty hurtowej/zmian oferty hurtowej OSD, co powinno być korzystne również dla samych OSD.

Szczegóły dotyczące dokumentów/informacji przekazywanych wraz z Wnioskiem OSD dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej