Konsument

Ochrona interesów konsumentów jest naszym priorytetem. Dbamy, aby usługi, z których korzystają użytkownicy były oferowane w dobrej jakości i po akceptowalnych cenach.

Doradzamy użytkownikom jak dostosować usługi i oferty do własnych potrzeb. Podnosimy cyfrowe kompetencje społeczeństwa, edukujemy w zakresie praw i obowiązków.

Podejmujemy interwencje w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Zapewniamy konsumentom polubowne rozwiązywanie sporów.

Zapraszamy na stronę Centrum Informacji Konsumenckiej. Znajdziecie tam m.in. porady, filmy edukacyjne, wzory dokumentów.