Biznes

Wspieramy rozwój infrastruktury i usług. Poprzez regulacje tworzymy nowe modele wykorzystania sieci telekomunikacyjnej.

Rozumiejąc potrzeby rynku, budujemy środowisko sprzyjające inwestycjom w infrastrukturę szerokopasmową. Wyznaczamy obszary wymagające interwencji oraz przygotowujemy zasady dostępu do istniejących sieci. Dbamy o poprawę efektywności zarządzania częstotliwościami.
Pomagamy przedsiębiorcom rozpocząć działalność telekomunikacyjną i pocztową.  Wspieramy rozwój innowacyjnych usług dedykowanych e-commerce.
W ramach projektu UKE 3.0 wspieramy osoby o szczególnych potrzebach, pełnimy rolę moderatora rozwoju rynku, elektronizujemy naszą działalność.   Doskonalimy się aby stać się organizacją, działającą według najwyższych standardów.

Zapraszamy na stronę Biuletynu Informacji Publicznej. Znajdziecie tam więcej informacji.