Kobieta i mężczyzna w strojach biznesowych przy laptopie

Badanie konsumenckie 2021 - klienci instytucjonalni

Kolejny rok pandemii COVID-19 ustabilizował zapotrzebowanie firm na usługi telekomunikacyjne. Niemal 1/5 firm zadeklarowała wzrost zapotrzebowania w tej sferze.  Najczęściej korzystano z usług połączeń głosowych oraz wysyłania wiadomości SMS – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego wśród klientów instytucjonalnych.

Niemal 100% firm ujętych w badaniu korzysta z usług telefonii komórkowej, około 97% posiada dostęp do Internetu.

Średnia miesięczna wysokość rachunków firmowych za usługi telefonii komórkowej to 173,4 zł, usługi Internetu stacjonarnego to koszt rzędu 90,4 zł, a Internetu mobilnego 81,9 zł.

67% badanych firm korzysta z komunikatorów internetowych na telefonie, z czego około 60% twierdzi, że połączenia głosowe przy użyciu komunikatorów stanowią dużą konkurencję dla tradycyjnych usług. Jednocześnie 62% firm przyznaje, że praktycznie zawsze przy połączeniach korzysta z tradycyjnych rozmów głosowych traktując tę formę jako bardziej funkcjonalną w porównaniu do aplikacji.

Niemal co czwarta firma korzysta z automatycznych powiadomień SMS/e-mail w formie powiadomień kurierskich i pocztowych.

68% instytucji posiadających dostęp do Internetu wybiera dostęp mobilny w telefonie komórkowym, 49% preferuje dostęp stacjonarny. Co ciekawe, tyle samo firm zadeklarowało, że nie zrezygnowałoby z korzystania z usług Internetu stacjonarnego na rzecz Internetu mobilnego i na odwrót.

Ponad 60% firm korzysta z programów antywirusowych. Najczęściej wykorzystywane są oprogramowania antywirusowe oraz manager haseł.

64% firm korzystało z usług OTT, z czego ponad połowa nie widzi wpływu tego typu usług na działanie swojej firmy. Najczęściej firmy sięgają po usługi komunikacji internetowej typu Messanger, Viber, Whatsapp.

Zdecydowana większość przebadanych firm nie korzysta z procesu automatyzacji pracy i nie planuje w przyszłości z niej skorzystać.  

Co czwarta firma zna pojęcie Big Data, a wiedza ta wzrasta wraz z wielkością firmy.

Nieco ponad połowa firm zna pojęcie przetwarzania danych w chmurze. Co ósma firma widzi korzyści płynące z przetwarzania danych takie jak bezpieczeństwo przed ich utratą, wiarygodność i niezawodność, bieżący monitoring procesów. Co druga firma dostrzega zaś zagrożenia takie jak ryzyko wycieku danych na skutek awarii lub też ryzyko dotyczące prywatności i bezpieczeństwa chmury związane z niedostatecznymi uregulowaniami tych kwestii.

Wpływ COVID-19

Niemal 1/5 firm korzystała z możliwości pracy zdalnej, a zdecydowana większość pozytywnie  ocenia jakość świadczonych usług telekomunikacyjnych w tym okresie.

Jedynie 11% firm potwierdziło, że podczas pandemii ich pracownicy korzystali z e-learningu. Zdecydowana większość pozytywnie ocenia jakość świadczonych usług telekomunikacyjnych podczas e-learningu, a ponad połowa firm nie spotkała się z problemami dotyczącymi e-learningu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań.

 

Przeczytaj także:

Badanie konsumenckie 2021 - klienci indywidulani

Badanie konsumenckie 2021 - dzieci, rodzice oraz nauczyciele

Pliki do pobrania