Maszt telekomunikacyjny na tle bezchmurnego nieba

Notyfikacja projektów decyzji dla rynków transmisji radiofonicznych i telewizyjnych

Prezes UKE, w ramach postępowania konsolidacyjnego, przesłał do Komisji Europejskiej, Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz krajowych organów regulacyjnych państw członkowskich projekty decyzji dotyczące:

  1. krajowego hurtowego rynku świadczenia usługi transmisji programów radiofonicznych w celu dostarczania treści radiofonicznych użytkownikom końcowym;
  2. krajowego hurtowego rynku świadczenia usługi transmisji programów telewizyjnych w celu dostarczania treści telewizyjnych użytkownikom końcowym.

15 listopada 2017 r. projekty tych decyzji zostały również, na podstawie art. 106 § 1 kpa, przesłane Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu zajęcia stanowiska.
Dokumenty przesłane w ramach postępowania konsolidacyjnego publikujemy w załączeniu.

Pliki do pobrania