Wizyta litewskiego regulatora RRT w UKE

Wizyta litewskiego regulatora RRT w UKE

W dniach 24-25 kwietnia 2024 r. w UKE odbyła się wizyta litewskiego organu regulacyjnego – Urzędu Regulacji Łączności (RRT). Eksperci z Polski i Litwy wymienili doświadczenia z zakresu monitorowania widma, nadzoru rynku wyrobów, koordynacji częstotliwości oraz bezpieczeństwa i odporności sieci.

Spotkanie rozpoczęło się omówieniem możliwej współpracy między UKE i RRT w zakresie monitorowania widma na obszarach przygranicznych. Skupiono się na negatywnych skutkach zakłóceń, sposobach ich identyfikacji i działaniach, jakie mogą zostać podjęte przez regulatorów. Następnie omówiono działania kontrolne dotyczące jakości usługi dostępu do Internetu, nadzoru rynku w zakresie dyrektyw EMC i RED oraz narzędzia wykorzystywane do pomiaru jakość dostępu do Internetu dla użytkowników końcowych. Wymieniono się także doświadczeniami w zakresie skutecznych praktyk monitorowania widma radiowego i omówiono możliwą wspólną współpracę w tym zakresie.

Następnie przedstawiciele UKE zaprezentowali temat sieci prywatnych 5G w paśmie częstotliwości 3800 – 4200 MHz. Ponadto przedyskutowano kwestie dotyczące bezpieczeństwa i odporności sieci, w tym kwestie spamu i oszustw w sektorze komunikacji elektronicznej oraz działania mające na celu ochronę użytkowników przed szkodliwymi wiadomościami SMS i połączeniami telefonicznymi.

Na zakończenie spotkania Prezes UKE Jacek Oko i Przewodnicząca Rady RRT Jūratė Šovienė, podpisali Porozumienie techniczne dotyczące użytkowania systemów naziemnych zdolnych do świadczenia usług łączności elektronicznej w zakresie częstotliwości 3400-3800 MHz na obszarach przygranicznych.

Drugiego dnia spotkania, delegacja RRT odwiedziła ośrodek UKE w Boruczy – Centralną Stację Kontroli Emisji Radiowych, Platformę Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD) oraz Centralne Laboratorium Badań Technicznych (CLBT). W ramach wizyty w ośrodku, eksperci z UKE zaprezentowali PLI CBD i CLBT oraz specjalistyczne samochody służące do monitorowania widma, w tym mobilną stację pomiarową nowej generacji. Zaprezentowano m.in. obsługę masztu teleskopowego (montaż anten z wykorzystaniem nowego rozwiązania) oraz możliwości pomiarowe radionamiernika.

Prezes UKE i Przewodnicząca Rady RRT wyrazili zainteresowanie intensyfikacją współpracy bilateralnej, w tym podjęcie wspólnych działań w zakresie monitorowania widma na obszarach przygranicznych oraz bieżącymi kontaktami na szczeblu eksperckim.