Sześć masztów telekomunikacyjnych na tle miasta

Wyniki postępowania konsultacyjnego – regulacja rynku transmisji telewizyjnych

W dniach 29 września 2017 r. – 30 października 2017 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie określenia rynku właściwego jako krajowego hurtowego rynku świadczenia usługi transmisji programów telewizyjnych w celu dostarczania treści telewizyjnych użytkownikom końcowym, ustalenia, że na krajowym hurtowym rynku świadczenia usługi transmisji programów telewizyjnych w celu dostarczania treści telewizyjnych użytkownikom końcowym występuje przedsiębiorca telekomunikacyjny o znaczącej pozycji rynkowej, wyznaczenia EmiTel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako przedsiębiorcę telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej na krajowym hurtowym rynku świadczenia usługi transmisji programów telewizyjnych w celu dostarczania treści telewizyjnych użytkownikom końcowym oraz nałożenia na EmiTel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obowiązków regulacyjnych.

W ramach postępowania konsultacyjnego swoje stanowiska złożyły następujące podmioty:  

 1. EmiTel sp. z o.o.,
 2. Amerykańska Izba Handlowa w Polsce,
 3. Bcast sp. z o.o. (w tym stanowisko zastrzeżone),
 4. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji,
 5. Polska Izba Komunikacji Elektronicznej,
 6. TV Spektrum sp. z o.o.,
 7. Telewizja Polska S.A.,
 8. WP1 sp. z o.o.,
 9. TV Trwam,
 10. Związek Pracodawców Mediów Publicznych,
 11. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 12. Radio eM Kielce,
 13. Radio fiat,
 14. Katolicka Rozgłośnia Diecezji Pelplińskiej Radio Głos,
 15. Via Katolickie Radio Rzeszów,
 16. Radio Victoria.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania, a uwagi w nich zawarte, które Prezes UKE uznał za zasadne, zostaną uwzględnione w treści decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania