Zakaz nadawania programów przez NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV, Pervyi Kanal

Zakaz nadawania programów przez NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV, Pervyi Kanal

Zakaz zobowiązuje dostawców usług do blokowania dostępu do informacji rozpowszechnianych przez NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV, Pervyi Kanal

 

W nawiązaniu do komunikatu: https://uke.gov.pl/akt/zakaz-nadawania-programow-russia-today-i-sputnik,416.html informujemy, że w dniu 30 stycznia 2023 r. zostało opublikowane Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2023/180 z dnia 27 stycznia 2023 r. wykonujące Rozporządzenie (UE) 2022/2474 zmieniające Rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację w Ukrainie.

Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia do listy podmiotów w stosunku do których wprowadzony został zakaz nadawania lub dystrybucji jakichkolwiek treści dodano następujące podmioty:

NTV/NTV

Mir Rossiya 1

REN TV

Pervyi Kanal

 

Zakaz zobowiązuje dostawców usług do blokowania dostępu do informacji rozpowszechnianych przez te podmioty i obejmuje dystrybucję treści przy pomocy dowolnych środków, jak telewizja kablowa, satelitarna, telewizja internetowa, internetowe platformy lub aplikacje służące do udostępniania plików wideo, niezależnie od tego, czy są one nowe czy preinstalowane.