Biznes

Spotkanie, dwóch mężczyzn podaje sobie rękę na przywitanie

Wspieramy rozwój infrastruktury i usług. Tworzymy nowe modele wykorzystania sieci telekomunikacyjnej. Regulujemy rynek i moderujemy jego rozwój.

Budujemy środowisko sprzyjające inwestycjom w infrastrukturę szerokopasmową. Wyznaczamy obszary wymagające interwencji i przygotowujemy zasady dostępu do istniejących sieci. Dbamy o efektywność wykorzystania częstotliwości.

Pomagamy przedsiębiorcom inicjować, a następnie rozwijać działalność telekomunikacyjną i pocztową.  Wspieramy rozwój innowacyjnych usług e-commerce.

Tworzymy nowoczesną instytucję, działającą według najwyższych standardów.

Zapraszamy na stronę Biuletynu Informacji Publicznej. Znajdziecie tam więcej informacji.