Dwóch mężczyzn w ciemnych garniturach i białych koszulach na ciemnym tle

Certyfikat dla mechanizm monitorowania jakości internetu przedłużony

Jeśli uważasz, że jakość twojego internetu stacjonarnego odbiega od tego, co w umowie obiecał operator, zawsze możesz to sprawdzić dzięki wiarygodnemu, bo certyfikowanemu przez Prezesa UKE, mechanizmowi PRO Speed Test. Certyfikowanie mechanizmu zostało właśnie przedłużone o kolejne dwa lata.

 

O tym, że jakość internetu nie zawsze odpowiada naszym potrzebom, w szczególny sposób przekonaliśmy się podczas pandemii, gdy bardzo wiele aktywności przenieśliśmy właśnie do sieci. I nagle to, co powinno być oczywiste, jak fakt, że w dowolnej chwili możemy porozmawiać z kimś online dzięki komunikatorom wideo, okazało się nie lada wyzwaniem. Jakość Internetu nie zawsze była w stanie sprostać nauce czy pracy online, a także rozrywce, w tym streamingowi filmów czy oferowanych w tym czasie transmisji przedstawień teatralnych albo sportowych.

Mierzysz szybkość i co dalej?

Nieraz zaglądaliśmy wtedy do umów z operatorami, by sprawdzić, jaką zaoferowali nam szybkość. Tylko jak sprawdzić, czy dostawcy wywiązali się z obietnic? Tu pomocne są narzędzie pozwalające określić przepływność naszych łączy. Co jednak możemy zrobić z wynikiem takiego pomiaru? Narzędzie udostępniane na stronie UKE i certyfikowane przez Prezesa UKE tym właśnie różni się od innych, dostępnych w sieci, że uzyskany pomiar jest miarodajny, bo wykonany w ścisłe określonych, na bieżąco weryfikowanych warunkach. A tym samym jest podstawą do reklamacji.

I tak, w odróżnieniu od innych narzędzi, PRO Speed Test weryfikuje m.in. takie elementy jak obciążenie procesora, rodzaj karty sieciowej, obecność aktywnych łącz VPN, natężenie generowanego ruchu w tle, liczbę urządzeń w sieci domowej użytkownika.

Prawo do reklamacji

Użytkownicy internetu od 2018 roku, czyli od początku funkcjonowania PRO Speed Test doceniają istnienie tego narzędzia. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat dokonali dzięki niemu niemal 1,3 mln pomiarów, ok.800 tys. razy sprawdzali jakość sieci stacjonarnych, w tym dokonali ponad 71 tys. pomiarów certyfikowanych, dzięki którym skutecznie można dochodzić roszczeń wobec dostawcy usług. Przyczyniło się do tego m.in. udostępnienie nowej, rozszerzonej wersji mechanizmu w grudniu 2020 r.

Mechanizm składa się z serwisu internetowego oraz aplikacji na komputery stacjonarne (Windows i macOS), aplikacji WEB i mobilnych (działających na systemach Android oraz iOS). W grudniu 2020 r. zostały w aplikacji wprowadzone zmiany, które umożliwiają konsumentom jeszcze wygodniejsze korzystanie z tego narzędzia. Najważniejsze ulepszenia to:
•    podniesienie maksymalnej mierzonej prędkości z 1 Gb/s do 2,5 Gb/s;
•    zwiększenie dostępności aplikacji na różne systemy operacyjne (aplikacja dla systemów macOS);
•    wprowadzenie opcji automatycznych pomiarów sekwencyjnych;
•    wyłączenie obowiązku rejestracji dla pomiarów o charakterze wyłącznie informacyjnym;
•    wprowadzenie angielskiej wersji językowej aplikacji i serwisu.
 

Zgodnie z prawem pomiar łącza stacjonarnego wykonany za pomocą tego mechanizmu pozwala stwierdzić nienależyte wykonanie umowy i skuteczne dochodzenie roszczeń konsumenta wobec dostawcy usług. Ale pamiętajmy: dotyczy to tylko łączy stacjonarnych, bo z uwagi na uwarunkowania prawne i techniczne, wyniki pomiarów uzyskane za pomocą aplikacji WEB oraz aplikacji mobilnych mają przede wszystkim walor informacyjny.

Jaka jest prędkość internetu w Polsce?

Co ważne, mechanizm pozwala też przy okazji regulatorowi rynku na pozyskanie danych, dotyczących jakości usługi Internetu oferowanej przez operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Dane już zebrane pokazują na przykład, że w ciągu ostatnich dwóch lat średnia prędkość pobierania danych w sieciach stacjonarnych wyniosła 200,54 Mb/s, a w mobilnych – 35,38 Mb/s. Średnia prędkość wysyłania danych to odpowiednio 85,53 i 11,76 Mb/s, a średnie opóźnienie to 22 i 43 ms.

Certyfikowany mechanizm, czyli PRO Speed Test, przygotowany został przez firmę V-Speed w 2018 roku. Jego działanie zostało w 2020 roku przedłużone na kolejne dwa lata, a od 1 grudnia tego roku na dwa następne – do 1 grudnia 2024 r. Umożliwia samodzielny pomiar szybkości Internetu stacjonarnego (pomiar certyfikowany) oraz mobilnego (pomiar niecertyfikowany).

Strona pro.speedtest.pl jest w pełni zgodna z WCAG 2.1, AA, co zostało potwierdzone przez Fundację Widzialni Certyfikatem Strona Internetowa Bez Barier. Certyfikat jest gwarantem dostępności serwisu dla osób z niepełnosprawnościami.
 

Krzysztof Ołpiński, główny specjalista, Departament Kontroli

Robert Rożek, naczelnik, Departament Kontroli