Mężczyzna w ciemnym garniturze i jasnej koszuli na ciemnym tle

Chcesz kupić urządzenie elektroniczne lub elektryczne? Zrób to dobrze!

Zastanawiasz się nad zakupem nowego urządzenia elektronicznego. Stoisz w sklepie w alejce z telefonami. Przyglądasz się smartfonom. Kuszą cię nowoczesnym designem, funkcjami, usprawnieniami. Sprawdzasz rozdzielczość aparatu, kolor obudowy. Jednak czy przy wyborze nowego urządzania powinieneś się kierować wyłącznie tym?

Pamiętaj, że funkcjonalność i wygląd urządzenia jest ważny, ale wyrób powinien być przede wszystkim tak skonstruowany, żeby nie powodował problemów z jego użytkowaniem zarówno dla właściciela jak i dla osób posługujących się innymi urządzeniami oraz spełniać wymagania przewidziane w przepisach prawa.

Widocznym znakiem, dającym domniemanie, że produkt spełnia stawiane przed nim wymagania, jest oznakowanie CE, którego należy szukać na wyrobie lub na opakowaniu. Symbol CE powinien być wyraźnie widoczny, czytelny i niezmywalny.

 

Symbol CE

Producent oznaczając swój wyrób znakiem CE deklaruje, że wyrób ten spełnia wymagania europejskie, co potwierdził odpowiednią procedurą - my mówimy dokonał oceny zgodności.

Kupując urządzenie elektroniczne lub elektryczne powinniśmy zatem sprawdzić, czy znajduje się na nim oznakowanie CE. Symbol ten stanowi pewnego rodzaju gwarancję dla konsumenta prawidłowego działania urządzenia.

Dlatego pamiętaj, jeśli na produkcie lub opakowaniu nie znajdziesz oznakowania CE, to lepiej daj sobie spokój i kup inne urządzenie z tym oznakowaniem.

Skoro producenci zapewniają, że wyrób spełnia wymagania, to po co jest Urząd?

My sprawdzamy czy faktycznie nikt nie próbuje pójść na skróty i sprzedawać urządzeń, które nie spełniają stawianych im wymagań. Pełnimy rolę tzw. dobrego nadzorcy, dbając o to, żeby nieuczciwi przedsiębiorcy nie próbowali naciągnąć konsumenta, oferując mu urządzenie, które nie powinno być na rynku.

Prezes UKE, jako organ nadzoru, kontroluje większość dostępnych w sprzedaży urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Asortyment tych wyrobów jest naprawdę szeroki i różnorodny, począwszy od ładowarek GSM, przez telefony komórkowe, komputery, po sprzęt RTV (np. telewizory), zabawki sterowane radiowo (jak pojazdy elektryczne czy drony), sprzęt AGD, a także sprzęt oświetleniowy LED. W niedalekiej przyszłości czekają na nas inteligentne sprzęty sterowane bezprzewodowo za pomocą smartfonów, już dziś taki sprzęt stanowią niektóre telewizory czy oświetlenie LED, a także urządzenia AGD.

Przeprowadzane przez specjalistów UKE systematyczne kontrole mają wykazać, czy weryfikowane produkty spełniają stawiane im wymagania. Prowadzimy je w całym kraju i rocznie podlega im ok. 650 modeli urządzeń różnego rodzaju, które są dostępne w sprzedaży.

Kontrole obejmują zarówno weryfikację wymagań formalnych, takich jak oznakowanie CE, dokumentacja, instrukcja dla użytkownika i informacje dołączane do wyrobu, jak też weryfikację wymagań technicznych. Ta weryfikacja odbywa się w naszym specjalistycznym laboratorium m.in. w komorze bezodbiciowej, która służy do pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego, emitowanego przez wszystkie urządzenia zasilane prądem elektrycznym.

Jeżeli jesteście zainteresowani jak wygląda nasze laboratorium i co w nim robimy, poniżej zamieściliśmy link do krótkiego filmu z laboratorium.

 

Gwarantujemy, że wyrób spełnia wymagania

Badamy czy dostępne na rynku urządzenia spełniają wymagania techniczne, aby sprawdzić czy urządzenia te nie zakłócają pracy innych urządzeń, są odporne na zaburzenia, w tym występujące naturalnie w środowisku. Ponadto dla urządzeń radiowych badamy czy pracują na odpowiednich częstotliwościach i z odpowiednia mocą oraz czy nie oddziaływają nadmiernie na człowieka. Jeżeli takie urządzenie jest nieodpowiednio skonstruowane może powodować zakłócenia w środowisku elektromagnetycznym oraz negatywnie wpływać na działanie innych urządzeń w tym środowisku.

Mimo że brzmi to tajemniczo, ma realny wpływ na nasze życie. Na przykład jeśli korzystamy z zasilacza, który jest niewłaściwie skonstruowany, będzie on wytwarzał zakłócenia, które usłyszymy np. jako szumy w radiu lub zobaczymy pasy na ekranie telewizora. Podobnie sprawa ma się z radiotelefonem działającym na niewłaściwych częstotliwościach i z za dużą mocą, co spowoduje zakłócenie służb ratunkowych będących w pobliżu.

Jeśli wszystkie wymagania są spełnione, dajemy zielone światło dalszej sprzedaży produktów. W przeciwnym wypadku wzywamy przedsiębiorców do podjęcia dobrowolnych działań naprawczych, a gdy to nie poskutkuje, podejmujemy w stosunku do nich działania administracyjne. Może to skutkować wycofaniem wyrobu z obrotu/użytku, zobowiązaniem do usunięcia stwierdzonych niezgodności bądź do wycofania całego wyrobu, a nawet jego zniszczenie. Dysponujemy również możliwością nałożenia kar pieniężnych za wprowadzanie do obrotu wyrobów niespełniających stosownych wymagań.

Taki system wymagań i ich kontroli daje gwarancję, że znajdujące się na rynku urządzenia elektroniczne i elektryczne są tak konstruowane, żeby nie powodowały problemów z ich użytkowaniem. Nasze działania dążą do tego, by konsument był zadowolony z produktu nie tylko w dniu jego nabycia, ale by mógł cieszyć się jego prawidłowym działaniem przez cały czas użytkowania.

Stoimy nie tylko na straży wyrobów będących w ofercie na polskim rynku, ale współpracujemy również z celnikami i weryfikujemy na ich wniosek produkty importowane do Polski. Celnicy, współdziałając ze specjalistami UKE, zapobiegają wprowadzaniu na rynek polski urządzeń niespełniających stawianych im wymagań. Tylko w 2021 r. pomogliśmy nie dopuścić do wprowadzenia 1680 modeli produktów.

Mimo, że pojęcie kompatybilności elektromagnetycznej nie jest powszechnie znane w społeczeństwie to warto wiedzieć, że gdyby producenci nie musieli projektować urządzeń elektronicznych i elektrycznych zgodnie z tymi wymaganiami to w świecie nasyconym elektroniką nie mogłyby one normalnie funkcjonować i wzajemnie by się zakłócały.

 

Marcin Dec, naczelnik, Departament Kontroli