Mężczyzna w białej koszuli na ciemnym tle

Co nowego na inTELi?

Integracja z PIT, nowy sposób prezentacji danych, eksport danych rozbudowany o dodatkowe atrybuty oraz aktualizacja danych w platformie -  te nowości pojawiły się właśnie na naszej platformie inTELi, która pomaga ocenić przedsiębiorcom atrakcyjność inwestycyjną poszczególnych obszarów. To tylko niektóre ze zmian, które mają uczynić to narzędzie jeszcze bardziej użytecznym i jeszcze bardziej precyzyjnym.

W kwietniu 2020 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej udostępnił platformę inTELi – narzędzie prezentujące atrakcyjność inwestycyjną wybranych obszarów. Z końcem 2021 r. UKE zdecydowało o wdrożeniu szeregu zmian i aktualizacji, które mają na celu usprawnienie działania platformy. Serwis jest szczególnie dedykowany przedsiębiorcom telekomunikacyjnym. Korzystanie z informacji zawartych w serwisie ma na celu umożliwienie zwiększenia tempa inwestycji na obszarach poza zasięgiem sieci NGA.

Dostęp do danych w platformie inTELi pozwala przedsiębiorcy ocenić stopień trudności budowy sieci na danym terenie. Firma może zoptymalizować proces podejmowania decyzji dotyczących rozpoczęcia inwestycji dzięki możliwości oceny potencjału pozyskiwania różnego rodzaju klientów w jej planowanym zasięgu. Pozwala to przedsiębiorcy zwiększyć podaż łączy NGA oraz zwiększyć liczbę użytkowników usług szerokopasmowego dostępu do internetu. Na platformie inTELi przedsiębiorca znajdzie informacje na temat wielu wskaźników cząstkowych opisujących m. in. potencjał dochodowy, rozwojowy, stopień konkurencyjności i popytu na usługi. Przedsiębiorca znajdzie tam również informacje na temat istniejącej infrastruktury, inwestycji POPC, demografii, a także ograniczeń inwestycyjnych i szacowanej długości sieci do wybudowania.

Aktualizacja danych

Dane prezentowane na platformie są integrowane z wielu źródeł zewnętrznych, m.in. z: SIIS, GUS, GUGiK, OSM, SIMBA. Do najważniejszych danych, które zostały poddane aktualizacji z końcem 2021 r. należą dane z Wyszukiwarki UKE, z SIIS oraz najnowsze dostępne dane GUS. Zaktualizowane zostały również informacje z systemu SIMBA.

Ważną zmianą w zakresie wykorzystywanych przez platformę inTELi danych jest wdrożenie wykorzystania danych i informacji z systemu PIT. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji (PIT) powstał z myślą o zapewnieniu wszelkich niezbędnych informacji o formalno-prawnej stronie realizowania inwestycji, aktualnym stanie infrastruktury, jej lokalizacji, warunkach dostępu do niej oraz planowanej rozbudowie. Jego podstawowym celem jest zapewnienie jak najsprawniejszego planowania i realizacji szybkich sieci telekomunikacyjnych oraz ułatwienie efektywnego wykorzystania infrastruktury technicznej dla celów budowy szybkich sieci telekomunikacyjnych. W warstwie danych PIT pozyskuje dane nie tylko od branży telekomunikacyjnej. Aby przedstawić jak najszersze informacje o infrastrukturze technicznej, system zawiera również dane pochodzące z rynku energetycznego.

Prezentacja wskaźnika skonsolidowanego dla gmin na ekranie głównym platformy

W pierwotnej wersji platformy mapa główna platformy przedstawiała wartości wskaźników skonsolidowanych na poziomie powiatów z wartościami wyliczonymi na podstawie średniej z gmin, natomiast dla województw z wartościami na podstawie średniej z powiatów. Z informacji zwrotnych przekazanych przez użytkowników systemu wynikało, iż wprowadzony w ten sposób poziom uogólnienia wskaźnika nie stanowi wartości biznesowej i jest trudny do zrozumienia.

Jako rozwiązanie w/w problemów został wprowadzony nowy tryb prezentowania wskaźnika skonsolidowanego dla obszarów predefiniowanych (gmin). Dotychczas (zależnie od aktualnie wyświetlanej skali mapy) uogólniony wskaźnik był prezentowany na konturach powiatów, a w przypadku minimalnej skali - województw. We wprowadzonym rozwiązaniu system prezentuje wartość wskaźnika skonsolidowanego dla gmin niezależnie od skali wyświetlanej mapy.

 

Widok mapy głównej przed wprowadzenie zmian:

 

Widok mapy głównej po wprowadzeniu zmian:

Ładowanie podkładów mapowych oraz ich zawartości

W trakcie korzystania z platformy użytkownik przegląda mapę na różnych poziomach skali. Zależnie od skali system wyświetla użytkownikowi odpowiednie podkłady mapowe. Tempo ładowania podkładów mapowych jest zależne od kilku czynników: m. in. jakości internetu użytkownika, aktualnego obciążenia geoserwerów UKE, stanu i dostępności danych w cache dla przeglądanego obszaru. itd. Z opinii użytkowników wynikało, że w specyficznych sytuacjach użytkownik nie widzi mapy, ponieważ trwa ładowanie podkładu mapowego oraz danych wskaźnikowych. W dotychczasowej wersji system nie informował o trwającym procesie pobierania danych, co mogło wprowadzać w błąd użytkowników. W takiej sytuacji użytkownicy często nie wiedzieli, czy system działa, czy się zawiesza.

W związku z powyższym, w nowej wersji platformy, wprowadzono zmiany, które umożliwiły przyspieszenie generowania warstw podkładowych mapy oraz wprowadzono indykator graficzny sygnalizujący trwające ładowanie zawartości strony. Na potrzeby  serwerów generujących treść mapy w formie graficznej dla platformy inTELi (tzw. geoserwerów) zostały udostępnione dedykowane i powiększone zasoby systemowe. Dzięki temu system szybciej generuje grafikę niezbędną do wyświetlania mapy i w większym stopniu wykorzystuje już raz wygenerowane dane ponownie.

Wprowadzenie w eksporcie XLS analizy zakładki prezentującej wyliczenie wskaźnika skonsolidowanego wraz z wagami

Operatorzy korzystający z platformy zgłaszali potrzebę wprowadzenia możliwości wyliczania wskaźnika atrakcyjności nie tylko względem wag dobranych przez UKE, ale również wg własnej optyki. W zaktualizowanej wersji platformy plik eksportu w formacie XLS zawierający wskaźniki analizy został wzbogacony o dodatkową zakładkę umożliwiającą zmianę wag i wyliczenie wskaźnika atrakcyjności samodzielnie dla danego obszaru. Dzięki temu przedsiębiorca ma możliwość      dostosowania skonsolidowanych wyników analizy do własnych specyficznych potrzeb i rankingów.

Eksport punktów adresowych z danymi na podstawie których liczone są wskaźniki

W pierwotnej wersji platformy w eksporcie wyników danej analizy nie zamieszczano listy punktów adresowych uwzględnionych w wyliczonych wskaźnikach. Użytkownicy platformy zgłaszali, że taka informacja ma dla nich znaczenie biznesowe, dlatego w zaktualizowanej wersji platformy dodano eksportowanie informacji o punktach adresowych uwzględnianych w analizie.

Powyższe zmiany, jak również szereg usprawnień technicznych w zakresie trasowania danych, stanowią kolejny krok w rozwoju platformy inTELi mający na celu udostępnienie narzędzia lepiej odpowiadającemu na potrzeby przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

 

Grzegorz Wróbel, główny specjalista, Departament Strategii i Analiz