Kobieta o jasnych wysoko upiętych włosach w ciemnym golfie, z założonymi rękami,  na tle jednolitego ciemnego tła

Dostępność cyfrowa dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Czy dostępność cyfrowa jest potrzebna osobom z niepełnosprawnością ruchową? W jaki sposób osoby te wykorzystują dostępne rozwiązania i udogodnienia? O tym dowiesz się z naszego najnowszego artykułu. Zapraszamy do lektury.

 

Osoby z niepełnosprawnością ruchową to bardzo zróżnicowana grupa. Nawet jeśli przede wszystkim przychodzą nam na myśl osoby poruszające się na wózku, to w rzeczywistości jest to cała grupa osób, którą charakteryzuje ograniczona sprawność kończyn górnych, dolnych lub kręgosłupa.

Wyróżniamy dwa rodzaje niepełnosprawności ruchowej:

  • Zaburzenia neuromotoryczne – padaczka, mózgowe porażenie dziecięce, dystrofia mięśniowa, choroby rdzenia kręgowego, stwardnienie rozsiane i choroba Heinego-Medina.
  • Choroby mięśniowo – szkieletowe – wady kończyn, choroby układu kostnego oraz młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów.

Niektóre osoby z niepełnosprawnością ruchową nawigują po stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych na przykład za pomocą samej klawiatury, ruchów gałek ocznych czy głosowo. Nawigacja, która polega na obsłużeniu czegoś myszą czy stosowania złożonych gestów na ekranie dotykowym, może być dla nich utrudniona lub niemożliwa.

Rozwiązania, z jakich korzystają osoby z niepełnosprawnością ruchową:

  • osoby, które nie są w stanie precyzyjnie poruszać myszą, korzystają z klawiatury fizycznej lub oddzielnego przycisku, podłączanych do komputera, albo urządzenia mobilnego. Wykorzystują również trackballe lub klawiatury z powiększonymi przyciskami;
  • w urządzeniach mobilnych ten sposób nawigacji wspierają dodatkowe opcje — na przykład SwitchAccess/przełącznik uniwersalny (Android) i SwitchControl (iOS);
  • osoby z bardzo ograniczoną sprawnością ruchową całego ciała mogą korzystać ze specjalnie zaprojektowanej myszy, którą sterują ruchem głowy (tzw. headmouse). Są także rozwiązania, które śledzą ruch gałek ocznych i umożliwiają nawigację wzrokiem;
  • assistive touch — umożliwia zmianę gestów lub siły do ich wykonywania. Ustawienia assistive touch usuwają również problemy związane z przypadkowym dotknięciem ekranu dotykowego;
  • sterowanie głosowe, na przykład przy pomocy asystenta Google w urządzeniach mobilnych z systemem Android oraz iOS lub Siri dla urządzeń z systemem iOS i komputerów Mac.

Aby korzystanie z tych rozwiązań było możliwe, strona internetowa musi być dostępna cyfrowo, czyli spełniać wytyczne WCAG. Dzięki tym wytycznym wiadomo, jak tworzyć strony internetowe i aplikacje, aby udostępnić je osobom z niepełnosprawnościami np. wzroku, słuchu, ruchu, ale też z niepełnosprawnością intelektualną czy zaburzeniami poznawczymi.

I na koniec pamiętajmy o najważniejszym – dostępność cyfrowa jest niezbędna tylko dla niektórych, ale w zależności od sytuacji może być przydatna dla wszystkich.

 

Elżbieta Michalkova, główny specjalista, Departament Polityki Konsumenckiej