Mężczyzna w ciemnym golfie na ciemnym tle

Dostępność cyfrowa dla osób z niepełnosprawnością słuchu

Wraz z rozwojem technologii i internetu, rośnie znaczenie dostępności cyfrowej dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Dotychczas skupialiśmy się głównie na zapewnianiu dostępności dla osób niewidomych, ale teraz nadszedł czas, aby zwrócić uwagę na potrzeby osób z niepełnosprawnością słuchu. Jak możemy zatem zapewnić dostępność cyfrową dla tych osób i jakie korzyści z tego płyną?

 

Osoby z niepełnosprawnością słuchu mają swoje unikalne potrzeby związane z dostępem do informacji w cyfrowym świecie. Istnieje wiele środków, które można podjąć, aby umożliwić im dostęp do treści w internecie. Przedstawiam poniżej kilka istotnych kwestii.

Napisy rozszerzone ułatwiają dostęp do treści audio-wideo oraz transmisji na żywo dla osób głuchych i słabosłyszących o dobrym poziomie znajomości języka polskiego. Dla większości z nich, polski język migowy jest ich pierwszym językiem, a język polski jest często obcy.

Tłumaczenia na polski język migowy (PJM) umożliwiają osobom głuchym i słabosłyszącym dostęp do treści audio-wideo oraz transmisji na żywo. Osoby te często korzystają z tłumaczeń na PJM, ponieważ nie znają języka polskiego lub posługują się nim słabo.

Jak myślisz, czy tłumacz języka migowego może zastąpić napisy w filmie? Otóż nie. Z napisów korzystają osoby słabosłyszące lub te, które straciły słuch, ale znają język polski. Tłumacz języka migowego to rozwiązanie dla Głuchych – osób, które nie słyszą od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa i język polski jest dla nich językiem obcym.

Transkrypcje umożliwiają osobom z niepełnosprawnością słuchu dostęp do treści mówionych, takich jak podcasty, webinaria czy materiały wideo. Alternatywą dla treści audio jest zapewnienie alternatywnego tekstu dla nagrań dźwiękowych. Obecnie coraz częściej wykorzystuje się sztuczną inteligencję do tworzenia transkrypcji na bieżąco.

Na przykład: jeśli na stronie internetowej znajduje się nagranie dźwiękowe przemówienia dyrektora, powinien być również zamieszczony link do tekstowego transkryptu tego przemówienia. Transkrypt powinien zawierać dosłowny zapis wszystkiego, co mówią prelegenci, wskazywać, kto mówi, oraz uwzględniać inne istotne dźwięki, takie jak oklaski, śmiech czy pytania publiczności.

Alternatywna forma kontaktu, czyli kontakt telefoniczny nie wystarczy. Konieczne jest zapewnienie innych form kontaktu, takich jak rozmowa poprzez tłumacza PJM, kontakt za pomocą SMS-a, chatu lub emaila.

Dla osób niesłyszących lub słabosłyszących pomocna może być także funkcja zamiany mowy na tekst dostępna na wielu urządzeniach mobilnych i komputerach. Funkcja ta umożliwia głosowe dyktowanie treści wiadomości, ale równie dobrze może wspierać osoby słabosłyszące zamieniając na tekst słowa, które wypowiada drugą osoba.

Mogą także wykorzystywać aplikacje przeznaczone do tego, aby automatycznie tworzyć napisy i rozróżnić wypowiadające się osoby (np. Ava: Transcriptions & Captions).

Rozwój technologii i dostęp do internetu umożliwił podniesienie standardów dostępności cyfrowej dla osób z niepełnosprawnością słuchu. Używając odpowiednich narzędzi, takich jak napisy rozszerzone, tłumaczenia na język migowy i transkrypcje, osoby z niepełnosprawnością słuchu mają teraz szansę na pełniejsze korzystanie z zasobów internetowych. Celem tych działań jest zapewnić pełne uczestnictwo i równość szans dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich niepełnosprawności.

 

Konrad Kozłowski, administrator, Departament Polityki Konsumenckiej