Kobieta w ciemnym swetrze na ciemnym jednolitym tle

Kilka słów o pętli indukcyjnej

Otaczają nas piktogramy, ze znaczenia których czasem nie zdajemy sobie sprawy. Jednym z nich jest symbol pętli indukcyjnej. Co oznacza? I do czego służy sama pętla?

Piktogram pętli indukcyjnej najczęściej jest umieszczany przy wejściu do urzędu, przychodni, szpitala, a także na dworcowych autobusowych i kolejowych, salach wykładowych czy podczas konferencji.

Pętla indukcyjna przeznaczona jest dla osób słabosłyszących o różnym poziomie ubytku słuchu, które mają zdolność słyszenia i rozumienia mowy. Do stosowania pętli niezbędne jest używanie aparatu lub dwóch aparatów, ewentualnie implantu słuchowego.

Ten symbol oznacza, że w obiekcie jest zainstalowana pętla indukcyjna

Każdy rodzaj systemu wspomagania słuchu ma za zadanie poprawić zrozumiałość mowy w przestrzeni publicznej. Najwięcej korzyści dają pętle indukcyjne, które mogą być stałe lub przenośne. Wszystkie systemy wspomagania słuchu przesyłają sygnał ze źródła dźwięku do osoby słabosłyszącej, dzięki czemu pomijane są niekorzystne warunki akustyczne i hałas.

Są jeszcze inne rodzaje systemów wspomagania słuchu:

  • System FB, IR
  • bluetooth

Zadaniem każdego z nich jest poprawa zrozumiałości mowy, każdy ma różne możliwości i zasady obsługi.

Pętla indukcyjna może być:

  • stanowiskowa - do punktów obsługi indywidualnej,
  • powierzchniowa - do sali i większych pomieszczeń.

Pętla stacjonarna jest bezobsługowa, jednakże musi być podłączona do prądu. Mikrofon musi być blisko osoby obsługującej/mówiącej. W przypadku pętli przenośnej cała jej obsługa leży po stronie personelu, który musi być przeszkolony z obsługi, a więc umieć ustawić we właściwy sposób, a w przypadku pętli powierzchniowej - rozłożyć i przykleić do podłogi okablowanie, podłączyć zewnętrzny mikrofon (jeżeli jest w zestawie) i w końcu upewnić się, że klient należycie słyszy.

W przypadku systemów FM/ IR (tylko sale):

  • można stosować w salach, jeśli nie ma fizycznej możliwości zainstalowania pętli indukcyjnej,
  • cała obsługa jest po stronie administratora, który musi być odpowiednio przeszkolony,
  • należy stworzyć procedury wydawania urządzeń,
  • należy sprawdzić naładowanie akumulatorów w odbiornikach, ustawić właściwe kanały transmisji, wydać urządzenia i poinstruować osoby z obsługi, zebrać urządzenia po wydarzeniu, zdezynfekować, wyłączyć, naładować,

System IR jest systemem podobnym do FM, gwarantującym zachowanie poufności (sygnał nie przenika przez ściany). Należy brać go pod uwagę tam, gdzie konieczne jest zachowanie w sali poufności, np. w salach sądowych.

Bluetooth

Pamiętajmy, że nie ma rozwiązań umożliwiających stosowanie technologii bluetooth w przestrzeni publicznej. Jest to rozwiązanie osobiste.

Aparaty słuchowe nowszej generacji mają wbudowane odbiorniki bluetooth i mogą być używane po sparowaniu. Transmisja bluetooth służy do osobistego użytkowania aparatu słuchowego do rozmowy telefonicznej, czy połączenia z telewizorem, komputerem przez bluetooth. Ale ani w sali konferencyjnej, ani w punkcie obsługi klienta nie można korzystać z takiego rozwiązania.

Warto pamiętać:

Każda instytucja musi wiedzieć, gdzie zainstalowana jest pętla indukcyjna, musi też zadbać o odpowiednie oznakowanie jej piktogramem.

 

Małgorzata Klimczuk, ekspert, Departament Polityki Konsumenckiej

 

Wykorzystano informacje zawarte na kanale YouTube Warszawskiej Akademii Dostępności