Mężczyzna w białej koszuli i ciemnej marynarce na ciemnym tle

Podpisaliśmy porozumienie na rzecz edukacji JST w sprawie sieci prywatnych 5G

Razem z Wrocławiem, Rzeszowem i Unią Metropolii Polskich będziemy edukować samorządy w zakresie wykorzystania 5G do budowania sieci prywatnych. Podpisaliśmy właśnie porozumienie w tej sprawie.

Wierzymy w cyfryzację samorządów i to, że dzięki temu podniesie się poziom życia lokalnych społeczności. Ta wiara skrystalizowała się wcześniej w postaci przyznania dedykowanego pasma dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na prywatne sieci 5G, a teraz w podpisaniu porozumienia, w ramach którego będziemy dzielić się praktyczną wiedzą z zakresu ich wykorzystania.

Zanim podjęliśmy decyzję o przyznaniu pasma 3800-4200 MHz z przeznaczeniem na sieci prywatne 5G (z czego pierwsze 100 MHz do wyłącznego użytku przez JST na potrzebny własne), odbyliśmy wiele rozmów z samorządowcami i organizacjami zrzeszającymi JST. Poziom zrozumienia tematu był wśród nich bardzo różny. Jednak z Rzeszowem, Wrocławiem i Unią Metropolii Polskich rozumieliśmy się od początku praktycznie bez słów. To miasta, które już teraz mają duże doświadczenie na tym polu, a sieci prywatne 5G pozwolą im tylko mocniej rozwinąć skrzydła. Z kolei Unia Metropolii Polskich ma świetny zespół rozumiejący wyzwania, skupia także duże miasta, które powinny być zainteresowane tą tematyką.

Oprócz kwestii komunikacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych chciałbym, aby w średnim terminie efektem prac zespołu było stworzenie swoistego katalogu rozwiązań, w którym opisane byłyby sprawdzone wdrożenia wraz z uzyskanymi korzyściami, podmioty pomagające w jego realizacji, a także wskazane potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć. Żebyśmy zidentyfikowali bariery i wspólnie pracowali nad ich eliminacją. Jako Urząd służymy naszym wsparciem. Liczymy też na pozyskanie praktycznej wiedzy, która w przyszłości przełoży się na lepsze decyzje regulacyjne wspierające cyfrowy rozwój miast, miasteczek i wsi.

Porozumienie jest otwarte dla wszystkich JST, także tych mniejszych, które nie zawsze dysponują odpowiednimi zasobami kadrowymi i wiedzą merytoryczną. Wiedza jest kluczem, którym włodarze mogą otwierać drzwi do pomyślnej przyszłości swoich społeczności.

Jacek Oko, Prezes UKE