Polityka dostępności Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Prezes UKE działając z poszanowaniem zapisów Karty Praw Osób Niepełnosprawnych oraz sprawując nadzór nad rynkiem telekomunikacyjnym i pocztowym uwzględnia problematykę osób ze szczególnymi potrzebami we wszystkich obszarach swojej działalności.

W UKE wyróżniamy pięć podstawowych obszarów działania Urzędu (Klient, Komunikacja, Usługi, Kadry, Zarządzanie), w ramach których realizujemy zadania z uwzględnieniem potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością.

Przyjęta Polityka dostępności stanowi wytyczne do realizacji zadań UKE zgodnie z przepisami prawa odnoszącymi się do osób ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność jest dla wielu osób warunkiem prowadzenia niezależnego życia i uczestnictwa w życiu społecznym oraz gospodarczym kraju, społeczności lokalnej, szkoły czy miejsca pracy.

Dostępność dotyczy nas wszystkich, ale w codziennym życiu jej brak jest dostrzegany głównie przez osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym indywidualnych, wynikających z braku pełnej sprawności.

Dostępność dotyczy w szczególności osób:

 • na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach i o ograniczonej możliwości poruszania się,
 • niewidomych i słabowidzących,
 • Głuchych i słabosłyszących,
 • głuchoniewidomych,
 • z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi,
 • starszych i osłabionych chorobami,
 • z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi,
 • mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego),
 • o nietypowym wzroście (w tym również dzieci),
 • z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem
 • oraz kobiet w ciąży.

26 czerwca 2022 r. Prezes UKE, dr inż. Jacek Oko, zatwierdził nową Politykę dostępności UKE. Niniejsza Polityka zastępuje Politykę dostępności Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 3 września 2021 r.

Pliki do pobrania