Strona internetowa

ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI

Strona wykorzystuje następujące nowoczesne rozwiązania i standardy:

  • HTML5 – język zaprojektowany do tworzenia i prezentowania stron internetowych
  • WCAG 2.1 na poziomie AA – wytyczne dotyczące ułatwień w dostępie do treści publikowanych w internecie
  • CSS – kaskadowe arkusze stylów
  • RWD – technika projektowania stron pozwalająca na automatyczne dostosowanie układu i wyglądu treści do rozmiaru okna urządzenia

KOMPATYBILNOŚĆ

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

WYGLĄD

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu
  • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Nieustannie pracujemy nad zwiększeniem dostępności i użyteczności naszej strony internetowej.

Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.