Złóż wniosek w języku migowym

Wniosek o interwencje, wniosek o polubowne rozwiązanie sporu (ADR) czy zapytanie możesz wysłać przez Formularz zgłoszeniowy.

Formularz znajduje się na stronie Platformy Usług Elektronicznych UKE.  

Formularz jest dostępny dwadzieścia cztery godziny na dobę. Umożliwia załatwienie wszystkich spraw związanych z UKE.

Dzięki takiej formie kontaktu zyskujesz dostęp do informacji oraz możliwość zgłaszania istotnych potrzeb, związanych z komunikacją elektroniczną np. w sprawach związanych z usługami telekomunikacyjnymi, dostępem do telewizji i internetu.

Teraz dodatkowo możesz przesłać do UKE wniosek czy zapytanie w formie filmu w polskim języku migowym. Możesz również poprosić o otrzymanie odpowiedzi w tej samej formie.

W jaki sposób możesz to zrobić, wyjaśniamy na filmie:

  1. Jak złożyć wniosek o interwencję do Prezesa UKE

  1. Jak złożyć wniosek o pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego ADR?

  1. Jak złożyć zapytanie do UKE?