Piktogram wykrzyknika na czerwonym tle

Awaria Platformy Usług Elektronicznych

W związku z awarią serwerowni, nie jest możliwa komunikacja z UKE za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. 

Prosimy o kierowanie korespondencji za pośrednictwem ePUAP, pocztą tradycyjną, składanie osobiście w Centrali lub siedzibie wybranej delegatury UKE.