Matka i syn przy laptopie

Badanie konsumenckie dzieci i rodziców oraz nauczycieli 2020

Przedstawiamy wyniki najnowszych badań konsumenckich 2020, przeprowadzonych wśród dzieci i ich rodziców oraz nauczycieli. Pokazują one, w jaki sposób najmłodsi korzystają z usług telekomunikacyjnych oraz jak wyglądała w ubiegłym roku nauka zdalna.

Dzieci i rodzice

Ponad 80% dzieci w wieku szkolnym posiada telefon komórkowy. Korzystanie z własnego telefonu komórkowego najczęściej rozpoczyna się w wieku 7-8 lat. Przeważająca większość dzieci korzysta z telefonu typu smartfon, a jeśli chodzi o ofertę, udział korzystających z oferty abonamentowej i na kartę jest zbliżony.

Prawie wszystkie dzieci w wieku szkolnym (97%) korzystają z internetu. Podobnie jak w przypadku telefonu komórkowego, korzystanie z internetu rozpoczyna się najczęściej w wieku 7-8 lat.

Do nauki w trybie zdalnym zdecydowana większość uczniów wykorzystuje komputer/laptop dostępny w gospodarstwie domowym. Tylko 4% korzysta ze sprzętu użyczonego przez szkołę/gminę.

Średnie miesięczne wydatki na korzystanie z telefonii komórkowej przez dzieci wynoszą najczęściej 21-30 zł. Z dodatkowo płatnych usług (najczęściej zakupów związanych z grami) korzysta około 1/4 dzieci posiadających własny telefon.

2/3 rodziców deklaruje stosowanie kontroli nad korzystaniem przez dziecko z własnego telefonu. Najczęściej stosowanym rodzajem kontroli jest wspólne ustalenie z dzieckiem zasad korzystania z telefonu. Korzystanie z ustawień bezpieczeństwa czy specjalnych aplikacji służących do kontroli rodzicielskiej jest stosowane relatywnie rzadziej. 80% rodziców przyznaje, że ich dziecko samodzielnie instaluje aplikacje na telefon.

Nauczyciele

Choć prywatność w internecie ma duże znaczenie dla prawie wszystkich badanych, to korzystanie z rozwiązań zwiększających poziom prywatności w sieci nie jest powszechne. Około co drugi nauczyciel stosuje tego rodzaju rozwiązania, najczęściej: proxy i VPN.

Prawie 60% nauczycieli zgodziło się z opinią, że w internecie jest zbyt dużo nieodpowiednich treści zawierających seks, przemoc i przekleństwa. Przeciwnego zdania był co trzeci badany.

Przejście na zdalny system nauki wymagało od nauczycieli przystosowania się do nowych warunków w wielu obszarach. Wcześniejsze doświadczenie w prowadzeniu lekcji online posiadał co czwarty badany.

Opinie na temat prowadzenia zajęć on-line są podzielone. Prawie 40% nauczycieli przyznało, że taka forma im odpowiada, zbliżony odsetek był przeciwnego zdania. Nie bez wpływu jest tu kwestia czasochłonności tej formy – według opinii większości nauczycieli przygotowanie do lekcji on-line wymaga od nich poświęcenia większej ilości czasu niż w przypadku lekcji prowadzonych stacjonarnie.

Szczegóły w raportach.

Pliki do pobrania