Badanie konsumenckie dzieci i rodziców przeprowadzone w 2022 roku

Badanie konsumenckie dzieci i rodziców przeprowadzone w 2022 roku

Przedstawiamy wyniki najnowszego badania konsumenckiego 2022, przeprowadzonego wśród dzieci i ich rodziców. Pokazują one, w jaki sposób najmłodsi korzystają z usług telekomunikacyjnych.

Dzieci zwykle zaczynają korzystać z telefonu komórkowego w wieku 7- 10 lat (7-8 lat 38,3%, 9-10 lat 41,4%). Niemal każde dziecko ma telefon typu smartfon (96,9%). Zwykle telefon był wybierany przez rodziców (wg odpowiedzi: dzieci – 58,2%, rodziców – 54%) i przede wszystkim to rodzice decydowali o wyborze oferty komórkowej (82,7%). Podobnie, jak w roku 2021 niemal połowa rodziców przyznała, że wydaje na korzystanie z telefonu przez dzieci od 21 do 30 PLN (46,9%).

Podobnie jak z telefonu, większość dzieci korzysta z internetu poza edukacją online (91,3 %).

Najczęściej przygodę z internetem dzieci zaczynają w wieku 7-8 lat (38,8 %), ale aż 23,1 % dzieci mówiło, że zaczęło korzystać z sieci mając 5-6 lat. Dzieci najwięcej czasu spędzają w internecie oglądając filmiki na YouTube, grając w gry, przeglądając strony internetowe oraz korzystając z komunikatorów i portali społecznościowych.

Do najczęstszych zagrożeń i niebezpiecznych zachowań wynikających z korzystania z internetu przez dziecko, rodzice zaliczają: możliwość doświadczenia cyberprzemocy, stanie się ofiarą oszustwa i kontakt z nieznajomymi ukrywającymi prawdziwą tożsamość (64,1%, 50,4%, 35,5%).

Prawie połowa rodziców (43,8%) uważała, że ich dzieci potrafią sprawdzić koszty korzystania z aplikacji mobilnych, 44,1%, że dzieci potrafią robić zakupy przez aplikacje mobilne. 77,8% rodziców zadeklarowało, że ich dzieci kupowały samodzielnie gry lub aplikacje przez aplikacje mobilne.

Większość rodziców (86,8% ) chociaż raz rozmawiała z dzieckiem na temat bezpieczeństwa w sieci. Kontrola rodzicielska w zakresie korzystania przez dziecko
z internetu najczęściej miała charakter wspólnego ustalania zasad korzystania z sieci (77,2%), rozmów z dzieckiem o jego doświadczeniach (51,5%), a nieco rzadziej używania specjalistycznych programów/aplikacji do kontroli rodzicielskiej czy konfiguracji ustawień bezpieczeństwa w urządzeniach. Blisko dwie trzecie rodziców (62,9%) zadeklarowało nakładanie swoim dzieciom ograniczeń dotyczących korzystania z internetu. Częściej ograniczenia rodzice stosowali w przypadku młodszych dzieci.

W porównaniu z ubiegłym rokiem znacznie wzrósł odsetek dzieci, które słyszały o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu.

Szczegóły w raporcie na cik.gov.pl oraz na blogu UKE