Logo WSIS

„Cyfrowa dostępność dla wszystkich!” w konkursie WSIS Prizes 2019

W tegorocznej edycji organizowanej przez ITU WSIS Prizes 2019 nominowany został nasz projekt „Cyfrowa dostępność dla wszystkich!” ("Digital accessibility for all!") Zachęcamy do głosowania na naszą inicjatywę na stronie konkursu.

Celem projektu jest zwiększanie cyfrowej dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla osób z niepełnosprawnościami.

W Polsce na wykluczenie cyfrowe jest narażonych około 5 mln osób z niepełnosprawnościami (blisko 12% naszego społeczeństwa), w tym m.in. około 1,8 mln osób z niepełnosprawnością wzroku oraz ok. 1 mln osób Głuchych lub Słabosłyszących. Problem ze słuchem ma także co czwarta osoba po 65. roku życia. Niepełnosprawność to także ograniczenia fizyczne i intelektualne, choroby psychiczne lub niepełnosprawności sprzężone (dwa lub więcej rodzajów ograniczeń).

Nasz projekt, nominowany w kategorii „Enabling environment”, skupia się na dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla osób o szczególnych potrzebach. W ramach programu „Cyfrowa dostępność dla wszystkich” UKE realizuje co roku monitoring stron, aplikacji i punktów obsługi dostawców usług telekomunikacyjnych i pocztowych pod kątem dostępności, a także promocję dobrych praktyk, skierowaną do dostawców oraz konsumentów.

Zwiększamy dostępność także poprzez podnoszenie kompetencji użytkowników. Prowadzimy kampanie edukacyjne, skierowane do osób z niepełnosprawnościami: zajęcia z kodowania dla dzieci Głuchych (prowadzone w Polskim Języku Migowym) oraz dzieci z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi. Tylko w ubiegłym roku przeszkoliliśmy w PJM kilkaset osób i przetłumaczyliśmy kilkadziesiąt artykułów. Kompetencje w zakresie dostępności chcemy również wzmacniać wśród przedsiębiorców telekomunikacyjnych i pocztowych.

Prezentacja projektu na forum międzynarodowym pozwoli nam szerzej podzielić się wiedzą i doświadczeniem we wspieraniu osób z niepełnosprawnościami w dostępie do usług cyfrowych i tym samym podnieść świadomość i znajomość dobrych praktyk wśród firm i instytucji w Polsce i innych krajach

Aby oddać głos, należy zarejestrować się na stronie ITU i wskazać swoich faworytów we wszystkich kategoriach konkursowych. Głosowanie trwa do 10 lutego, do godz. 23:00.

Zapraszamy do wsparcia projektu „Cyfrowa dostępność dla wszystkich!”

 

Pliki do pobrania