Logo Enisa

ENISA bada zagrożenia wpływające na usługi OTT w UE

ENISA rozpoczęła badanie identyfikujące zagrożenia wpływające na usługi OTT w UE.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA jest odpowiedzialna za zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w sieciach i systemach informatycznych w UE.

Celem badania jest zidentyfikowanie aktualnych zagrożeń i środków, które mają wpływ na usługi OTT w Unii Europejskiej. Dla jej przeprowadzenia została opracowana dedykowana ankieta, która jest częścią projektu oceny odporności i bezpieczeństwa komunikacji OTT.

Ankieta jest skierowana do ekspertów branży i można ją wypełnić do 14 sierpnia 2020 r.

Zachęcamy zainteresowane strony do udziału w badaniu ENISA.